Architecten van het Villapark

 Versie 1.01
stuur uw aanvullingen of verbeteringen in.  

architecten_villapark_Eindhoven

architect Johan Wilhelm Hanrath

 J. W. Hanrath was een Nederlands architect. Hanrath raakt bevriend met Anton Philips tijdens de bouw van De Laak.
Johan Wilhelm Hanrath ontwierp vele landhuizen in traditionele of ook wel historiserende stijl. Veel van zijn uitgevoerde werk is aangewezen als rijks- of gemeentemonument. Bij de totstandkoming van de talloze landhuizen en villa's.
Hanrath gaat in 1927 een associatie aan met P.H.N. Briët. Paul Henri Nicolaas Briët (1894-1978) heeft met lof het examen voor bouwkundig ingenieur afgelegd aan de Technische Hogeschool in Delft.
De associatie met Hanrath. Johan Hanrath zet hij alleen voort bij het overlijdt van J. W. Hanrath in 1932, Meer op:
http://eindhovenfotos.nl/Hanrath_en_eindhoven.htm

architect K.P.C. de Bazel 

Karel P. C. de Bazel. bouwde in Eindhoven diverse panden: In 1916-'17 had Philips K.P.C. de Bazel gecontracteerd voor het ontwerp van vijf van dergelijke woningen aan de Merellaan, uitgevoerd in sobere baksteenbouw. Twee jaar later volgde een opdracht voor 24 woonhuizen aan de Fuutlaan, de Leeuweriklaan en de Uiverlaan.
Ambtenarenwoningen en ingenieurswoningenvoor Philips te Eindhoven 1916-1919
Verder: Woonhuis De Driehoek Eindhoven
1917 Parklaan
Woonhuis met garage A. Garvelink
1920, Eindhoven. Elzentpark en 
woonhuis F.J. van Dijck (Eindhoven)
1916, Parklaan 56, Eindhoven. Meer info bij Parklaan 56


architect Louis Joseph Petrus Kooken

L J. P. Kooken (Weert, 24 maart 1867 - Eindhoven, 3 juni 1940) o.a. stadsarchitect, gemeenteraadslid en actief in diverse besturen van kunst, cultuur en museum.
Foto circa 1919

Louis Kooken werd in Weert geboren en groeide op in Eindhoven. Bij de bouw van de Paterskerk (Heilig-Hartkerk) was hij werkzaam als opzichter. Toen de kerk zijn voltooiing naderde, in 1898, richtte hij zijn eigen architectenbureau op. Kort daarna werd hij gemeentearchitect van Eindhoven en ontwierp in die functie onder meer de Watertoren (1903), het Waaggebouw (1907) en de Gasfabriek (1912). Samen met Joseph Cuypers ontwierp hij in 1918 het Algemene Uitbreidingsplan voor Eindhoven, dat in 1920 de annexatie van omringende gemeentes tot Groot Eindhoven moest begeleiden. Zijn oeuvre is zeer omvangrijk, mede door de stormachtige industriële ontwikkeling die Eindhoven en omgeving in die tijd doormaakte. Hij bouwde fabrieksgebouwen, veel woningcomplexen, winkelpanden en gebouwen voor de katholieke zuil, waaronder kerken, kloosters, pastorieën, scholen en  patronaatsgebouwen. Hij bouwde ook buiten Eindhoven.
Hieronder meer over L.Kooken

architect E Verschuyl

E. Verschuyl (Amsterdam, 29 augustus 1871 - Hollandsche Rading, 25 oktober 1954) was een Nederlands architect.
Hij was één der eerste automobilisten in ons land
Hij ontwerp huizen in Eindhoven:
1909-1909: Villa's, Uiverlaan 17-25
1911-1911: Villa's, Parklaan 58 en 60
1921-1921: Koekoeklaan 17  ??
1922-1922: Parklaan 52
1936-1936: Villa, Parklaan 56a
Meer http://www.iisg.nl/ondernemers/pdf/pers-1526-01.pdf

 EINDHOVEN, 27 Juli. Door de Bouw Maatschappij Stratum—Tongelre is aanbesteed, het bouwen van 2 enkele en 2 dubbelo villa's in het Villapark alhier.
Ingekomen 7 biljetten. Hoogste inschrijver Van Wetten uit Aarle-Rikstel, f33,000. Laagste inschrijver P. Keukens uit Eindhoven, f24,371. Gunning volgens bestek.
Architect de heer E. Verschuyl te Hilversum Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant 29-07-1909

jan-stuyt

architect Jan Stuyt

J.Stuyt geldt als een van de belangrijkste katholieke Nederlandse kerkenbouwers van de 20e eeuw. Hij ontwierp niet alleen kerkgebouwen, maar ook scholen, stadhuizen, kloosters, ziekenhuizen, tientallen villa’s overal in Nederland.
Jan Stuyt was ook de ontwerper van de Antonius van Paduakerk (Villapark Kerk) aan de Fazantlaan, gebouwd 1916-1918, gesloopt 1991. De pastorie van zijn hand bestaat nog wel. Diverse boeken over het werk van Jan Stuyt:
Jan Stuyt (1868-1934); een begenadigd en dienend architect, 2011; 236 pagina's
Jan Stuyt, een groot architect: Een overzicht in woord en beeld, van het werk van de Nederlandse architect (1868-1934). uitgave 2012
Lees verder bij Parklaan 48

Koldewey

B.J.Koldewey (1895-1958)

Het landhuis De Zandhoek te Eindhoven (1925) laat zien dat Koldewey speelt met de verschillende vormen in de vensters en een andere plaatsing. Het dak van De Zandhoek is met haar zeer grote overstek op de kopse zijden, een aanzet tot de vaste dakvorm van de architect. 
1930 Dubbel villa Eindhoven

https://docplayer.nl/50415265-Bj-koldewey-theorie-in-de-praktijk.html

Bedet, Adriaan (1899 - 1989)

Bedet was werkzaam voor Hanrath in Eindhoven 
Bij het overlijden van Hanrath's zoon Jan geeft het "Technisch Personeel" in Eindhoven hun blijk van medeleven. Dit waren architecten in dienst bij Hanrath. Opzichter A. Bedet, ontwerpt voor zichzelf: Haviklaan 1 en 3 en Stratumseind 52 1929-1930. Hij wordt in 1935 stadsarchitect van Doorn.

Th.Baars

Eksterlaan 13 - 15

...

.......


portret van Louis L. J. P. Kooken ( omstreeks 1935 )

Foto van Louis L. J. P. Kooken 

Omstreeks 1935 /1936

Architecten Kooken en de Bever 1898 -1998 

Expositie in museum Kempenland  van 19 november 1989 tot 10 januari 1999. Tijdens de expo is een boekwerkje 57 pagina's uitgebracht over het werk van dit architectenbureau: Bever architecten.

De Bever architecten 1898/1998

De Bever architecten 1898/1998, Leo de Bever, 57 p, 23×23 cm, Brochure bij het honderdjarig bestaan van De Bever architecten Eindhoven n.a.v. de tentoonstelling architecten Kooken en De Bever 1898-1998, gehouden in Museum Kempenland Eindhoven van 19 november 1998 t/m 10 januari 1999
fotogr. Bas Bakermans ... et al.]

ARCHITECT L. J. P. KOOKEN  [andere schrijfwijze L. J. P. Koken]

L. J. P. KOOKEN (weert, 24 maart 1867 - Eindhoven, 3 juni 1940)

Vrijdag 31 mei voelde de heer Kooken, die aan maag- en ouderdomskwalen leed, zich niet goed. Maandagmorgen  is hij om  10 uur overleden, in het Binnenziekenhuis, in de ouderdom van 72 jaar.
Louis J. P. Kooken, architect B.N.A., lid van het parochieel Kerkbestuur en Armbestuur van St. Catharina, oud-lid van den gemeenteraad van Eindhoven, oud stads-architect, lid van de Commissie ter bestudering van het Ziekenhuisvraagstuk, waarvoor hij een reis naar Kopenhagen ondernam, wegens zijn vele verdiensten voor de Kerk de ridderorde van den H. Gregorius de Groote werd toegekend.

Met architect Kooken is een ras-echt Eindhovenaar van den ouden slag, een bekwaam bouwkundige en vakman heengegaan, wie zijn medeleven met het Eindhovensche wel en wee op de eerste plaats moet genoemd worden. Jarenlang was hij lid van den Eindhovense gemeenteraad en stads architect, tevens de ontwerper van het eerste uitbreidingsplan van Groot-Eindhoven, het bekende plan Cuypers-Kooken. 

Zijn merkwaardige patriarchale figuur met witten baard, het type van den klassieken architect, zal men wel in onze stad missen, die hij zo lang met zijn belangstellende en liefdevolle aandacht in hare ontwikkeling gevolgd heeft, aan wie zijn uitbreidingsplannen hij zo'n voornaam aandeel heeft gehad. 

Van zijn liefde voor de oude traditie en de heemkunde getuigde hij ook als mede-op-richter van de Oudheidkundige-vereniging en de Museumstichting „Museum Kempenland", waarvoor hij tal van merkwaardige stukken bij afbraak of sloping van oude percelen conserveerde. Eindhoven en zijn historie kende hij als niemand en kleurige verhalen uit de „oude doos" kon hij op de hem eigen gezellige manier ophalen over toestanden en bekende personen. Urenlang kon men hem over zijn herinneringen uit oud Eindhoven horen praten.

Zelf stammend uit een vakkundige en artistieke familie Kooken maar vroeger geschreven als "Koken", heeft hij in Eindhoven en verre omgeving gelegenheid gevonden van zijn initiatief en arbeidskracht te getuigen.  

[Kooken maakte deel uit van de Eindhovensche Kunstkring in 1909 opgericht met het doel “de beoefening van de kunst en de opwekking van den kunstzin” te bevorderen. Het (eerste) bestuur bestaat uit Henri van der Putt (1887-1945) als voorzitter, architect Louis Kooken (1867-1940) als tweede voorzitter, architect Frans Wolters (1877-1959) als secretaris-bibliothecaris, schilder en leraar Piet Bockholts (1871-1947) en beeldhouwer Jan Custers.]

Hij was de stichter van het Architectenbureau „Kooken", in samenwerking met zijn schoonzoon, de heer C. H. de Bever, architect B.N.A., [ Kookens dochter A. J. M.Kooken trouwde met de architect Cees (C. H) de Bever.] in welker collaboratie hij talrijke plannen heeft uitgevoerd.  [ De Bever Architecten is nog steeds een belangrijk Architectenbureau in Eindhoven].

De verschillende stijlwisselingen van de tijd heeft ook architect Kooken meegemaakt.

Als specimen van goede bouwkunst ziet men zijn eigen woning aan de Paradijslaan 74-74A, pand uit 1919 en het Pensionaat en de Zusterschool aan de Hemelrijken. Tal van verbouwingen van particuliere gebouwen, waarvan hij de gevelstenen in ere herstelde, hebben hiervan getuigenis gegeven. Als architect is hij werkzaam geweest, als opzichter bij den bouw van de Paterskerk, als bouwmeester van de kerken te Reusel, Velzen, Waalre, de St. Gerarduskerk te Stratum. 

In samenwerking met architect Wolters, was hij de ontwerper en uitvoerder van tal van L.O.schoolgebouwen van de „St. Joseph"-vereniging.

Als oudheidkundige heeft hij zich met geschriften en bezoeken te 's-Hage jarenlang verzet, dat de oude toren te Waalre aan afbraak zou worden prijsgegeven; tevens werkte hij mee voor de restauratie van het bekende Raadhuis te Son.

Op de vergaderingen van de B.N.A., evemin de vakgroep bouwkunde van de Algemeen Katholieke Kunstenaarsvereniging,

waarvan hij mede-oprichter was, bleek hij een algemene gewaardeerde figuur, wiens liefde voor het eerbare oude ambacht altijd respect afdwong.

Zijn voorliefde voor het oude ambacht en traditie, welke hij ook in tijden van „neue Sachlichkeit" en cementbouw hoog hield, toonde hij in de bescherming der zelfstandige


Eindhovensche en Meierijsche courant

04-06-1940

Aantal bouwwerken van Kooken (geen volledige lijst)

28 panden van L. Kooken staan op de lijst van Rijksmonumenten


Sigarenfabriek F. van Gardinge aan de Mathildelaan te Strijp, omstreeks 1880. Deze is later omgebouwd tot de zogenaamde Ventoseflat.

Gasfabriek aan de Nachtegaallaan. Eindhoven, 1899.

Huizen en gebouwen te Griendtsveen, na 1900. [Rijksmonument]

Watertoren aan de Aalsterweg (inmiddels gesloopt) 1903

Sint Catharinastraat 22-40, 1905-1905

Woonhuis Willemstraat 15-15a, 1905-1905

Rechtestraat 69, 1907 - 1908

Herenhuis "Villa Louise" Waalre 1900- 1925?? [Rijksmonument]

Werkmanswoningen voor Philips in de wijk 'Wilhelminapark' (Weverstraat en omgeving) te Woensel, vanaf 1909.

Tramstraat 27 (woonhuis Kooken) 1910 meer op https://www.facebook.com/tramstraat27/

Parochiekerk 'Sint-Antonius van Padua' te Nijnsel, uit 1911. [Rijksmonument]

De toren van de St.Petruskerk aan de Kloosterdreef. 1912 [Rijksmonument]

Stoomzuivelfabriek 'De Eendracht' te Gemert, 1915.

Graansilo CHV mengvoederfabriek te Veghel, 1915 [Rijksmonument]

Tramstraat 35 en 35c-35e 1916

Voormalig botercontrolestation aan de Fazantlaan 23 1916 [Rijksmonument]

Augustijnendreef 4 hoofdbouw 1916 

Ten Hagestraat 9 - 11 1919-1920  [Rijksmonument]

Complex van 311 arbeiderswoningen in de wijk Lakerlopen te Tongelre, vanaf 1920.

Poortgebouw , Bosboomstraat 24- 26, 1920. [Rijksmonument]

Pauwlaan  "Vogelenhoek" Gebouwd in 1921. Architect: L. J. P. Kooken, F.J. Wolters.

58 woningen in Villapark: Pauwlaan, Gaailaan, Haviklaan, Sperwerlaan, Roeklaan, Valklaan en Treurenburgstraat. in opdracht van Woningbouwvereeniging RK Middenstand samen met Architect: L. J. P. Kooken en F.J. Wolters. 1920

Woningen in de wijk Lakerlopen in Tongelre.  1920

Sint-Willibrorduskerk te Waalre uit 1925 [Rijksmonument]

Markt 21-21b 1926-1926

Sint-Willibrorduskerk te Middelbeers uit 1927

Vlag van Eindhoven ontworpen 1927
De vlag van de gemeente Eindhoven is vastgesteld tijdens de vergadering van het College van burgemeester en wethouders op 14 oktober 1927

Delen van de wijk 'Armhoefse Akkers' te Tilburg, omstreeks 1930.

Woonhuis Louis Kooken aan de Paradijslaan 74-74A 1932

Keizersgracht 2 1933-1935


Bron: diverse internet bronnen

Bron: http://zichtopeindhoven.nl/josenbauke/architecten.pdf

Bron: http://www.rijksmonumenten.nl/monumenten/kooken/

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Louis_Kooken

Bron: http://www.eindhoven-encyclopedie.nl/index.php/Louis_Kooken