Brandweerkazerne in Eindhoven

Peter van Gijsel: “De brandweerkazerne van Eindhoven is echt uniek in zijn soort. Ik heb al best veel kazernes gezien in binnen- en buitenland, maar de meesten zijn veel
minder interessant.”

Start nieuwbouw kazerne

In 1949 start de voorbereiding van een nieuwe brandweerkazerne aan de Edenstraat, die in 1952 in gebruik wordt genomen.

“Opzichters” nieuwbouw kazerne

Van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: De  architectuur van de nieuwe brandweerkazerne werd verzorgd door Gemeentewerken, afdeling nieuwbouw, onder 
leiding van W. Vroom en de stedenbouwkundige adviseur J.A. van der Laan.

Brandweerkazerne Eindhoven

Het uiterlijk van de kazerne oogt traditioneel. De gevels zijn opgebouwd uit metselwerk, de daken bekleed met pannen. De constructie bestaat uit een gewapend betonskelet voorzien van een baksteen bekleding. De slangendroogtoren oogt als een middeleeuwse uitkijkpost.

Eindhoven heeft hypermoderne brandweerkazerne 1952 - 2017

"Eindhoven is zaterdag 22 november 1952, tijdens de opening van het gebouw, een van de modernste brandweerkazernes van Nederland geworden. Het gebouw, dat ruim ƒ1, 5 miljoengulden heeft gekost, bevat een groot aantal technische nieuwigheden, o.a. een hypermodern alarmsysteem. Vanuit de centrale seinzaal kan met behulp van een grote stadskaart en een mobilofoon, contact worden gehouden met de uitrukkende wagens.

1978

Het Nederlands dagblad schrijft op 24 mei 1978: "De commissaris van de Koningin in Brabant, J. van der Harten, heeft in Eindhoven de geheel vernieuwde en uitgebreide brandweerkazerne geopend. De verbouwing en uitbreiding heeft ruim zeven miljoen gulden gekost. De meest opmerkelijke renovatie betreft de uitrusting van de meldkamer met een computer. Nadat de centralist op het toetsenbord heeft ingetikt welk pand in brand staat, levert die computer binnen enkele ogenblikken niet alleen een compleet aanvalsplan, maar onder meer ook gegevens betreffende de dichtsbijzijnde brandkranen, de aanrijdroute en eventueel aanwezige gevaarlijke stoffen.
Een dergelijke computer is nog nergens in Nederland in gebruik. Na Augsburg, Hamburg en Keulen in West-Duitsland is de Eindhovense brandweer het vierde korps in Europa dat er mee werkt. Overigens bedient de meldkamer niet alleen de Eindhovense brandweer, maar ook de korpsen in de 32 omliggende gemeenten. Het ligt namelijk in de bedoeling in de tweede helft van dit jaar in de regio zuid-oost Brabant een 0011-nummer in te voeren.
De kazerne heet nu 'Camille van der Harten' kazerne. De opening vond plaats door Commissaris van de Koningin, Jan van der Harten, hij is de jongste zoon van Camille van der Harten, die weer commandant van de vrijwillige brandweer  in Eindhoven was. Camile is omgekomen in  1923 bij een sigarenfabriekbrand. Zijn dood maakte enorme indruk op zijn collega's en in de rest van het  land.  Lees ook: Van der Harten, drie generaties brandweercommandanten.
Gevelsteen voorkant gebouw

Brandweerlieden of Spuitgasten van Eindhoven bij het Wapen van Eindhoven uit 1952. Het beeldhouwerk op de gevel van de brandweerkazerne Eindhoven is gemaakt door Paul Grégoire (1915 - 1988). Hij ontwerp ook de beeldengroep  van het Vrijheidsmonument (18 september 1954) te Eindhoven. Grégoire zocht altijd naar 'de bewegingslijn in de ruimte', waarvan zijn Oorlogs- en bevrijdingsmonument  aan het Stadhuisplein een voorbeeld is. 

Binnenkant Kazerne

Hierstaan de brandweerwagens en hangen de brandweerpakken. De glijpalen zijn  aanwezig

Slangentoren

De slangentoren op die op de binnenplaats van de kazerne staat. In de toren werden de brandslangen opgehangen om daar te drogen, na gebruik. Martien van Brussel: “Ik heb eens een man van de slangentoren zien springen. Hij kwam op een kussen terecht, waarin luchtgaten zaten. Wonder boven wonder mankeerde hij niets” Martien heeft het over de zogenoemde “Sprongredder” die in 1977 ingebruik is genomen.

Foto Martien van Brussel: Oefening voor nieuwe brandwachten, het betreft de haakladder-exercitie. Je moest met de haakladder naar boven zien te komen. Tegen de slangentoren op, die op de binnenplaats van de kazerne staat. In de toren werden de brandslangen opgehangen om daar te drogen, na gebruik.
De manschappen zijn vlnr: Toon Hageman als instructeur, Officier Kooyman, van Philipsbrandweer die bij ons stage liep en de nieuwelingen Neuteboom en Nagelkerke.
Bijzomder aan de foto is ook: omdat alle populieren hier nog overeind stonden. Deze bomen leverden een gevaar op. Het was een stormachtige dag en alles en iedereen was uitgerukt voot gevaarlijke schoorstenen e.d. Er werden extra manschappen opgetrommeld, die allemaal hun auto parkeerden op de binnenplaats met de neus tegen de populierenrij. Plotseling riep commandaat Nieman naar beneden, " dat iedereen zijn auto moest wegzetten" want de bomen dreigden om te gaan. Gelukkig is er toen niks gebeurd, maar de bomen werden nadien wel gerooid.

"Gun ons een fatsoenlijk pensioen voor het gevaarlijke werk dat wij 24/7 doen " 
Landelijke Brandweerinactie ook in Eindhoven.
Beroepsbrandweermensen in het hele land zijn in 2016 al maandenlang in conflict met hun werkgevers: de gemeentes. Want ze strijden voor o.m betere (pre-)pensioenregelingen.
Begin 2017 bereikt FNV een principeakkoord  over de uitwerking  van 'Reparatie FLO-overgangsrecht' voor zo'n kleine 2.600 brandweermensen in een bezwarende functie.

Onderstaande foto van http://www.studio040.nl/nieuws/37470-publieksvriendelijke-acties-brandweer.html

Brandweerkazerne blijft maar GGD enz zal verhuizen 
“De te verkopen panden hebben of hadden een bedrijfsmatige of kantoorfunctie. De nummers 4-6 zijn al meerdere jaren niet meer volledig in gebruik. Per 1-10-2017 komt ook nummer 2 vrij. Dit pand is nu nog in gebruik door de brandweer en de GGD. Het parkeerterrein aan de overzijde van nummers 2-4 gaat mee in dit verkooptraject.”

De gemeente Eindhoven heeft in voorjaar 2017 drie kandidaat-kopers geselecteerd die kans maken om het gebied rondom de Deken van Somerenstraat te gaan herontwikkelen. In totaal dienden 17 partijen een voorstel in. De verkoop en herontwikkeling van de gemeentelijke gebouwen en de parkeerplaats, bieden een uitgelezen kans om het centrumgebied een impuls te geven, die past bij de ambities van de stad en profilering van De Bergen als dynamisch gebied.

“Met het herontwikkelingstraject rondom de Deken van Somerenstraat krijgt het gebied een opwaardering die het nodig heeft en verdient. Daarnaast krijgt het een hoogwaardige invulling waar iedereen trots op kan zijn. Ontwikkelaars Heijmans Vastgoed, SDK Vastgoed en het consortium Stuijvesant c.s. zijn de drie kandidaten met de beste voorstellen voor deze unieke opgave,” aldus wethouder Yasin Torunoglu van o.a. Wijken en Vastgoed. “Komend halfjaar wordt spannend, maar de herontwikkeling is weer een stapje dichterbij. Uiteraard wordt ook de buurt betrokken bij de keuze welke partij het beste plan heeft.”


Voorwaarden zijn:
Het 'proceduredocument' schrijft voor: dat een (woon)toren van maximaal 70 meter en met een grondvlak van 20 bij 20 meter is toegestaan op het parkeerterrein op de hoek met de Edenstraat.

Andere randvoorwaarden zijn de bouw van 15 procent of meer sociale huurwoningen, behoud van het doorgaande verkeer naar de Grote Berg (voor de brandweer), behoud van kruising Edenstraat/Deken van Somerenstraat, bereikbaar blijven van spilcentrum en vervangen van vol te bouwen parkeerplaatsen.

Het kunstwerk Monumentale Stapelingen van Jan Wils mag eventueel verplaatst worden.Duurzaam, groen, samen

In de drie voorstellen wordt veel aandacht besteed aan de stedelijke ambities. Er is oog voor duurzaamheid, vergroening, samenspraak met de omgeving en verschillende doelgroepen. De voorstellen kort toegelicht:

Heijmans Vastgoed zet met het voorstel ‘Deken van Somerenstraat’ in op een transformatie tot een woongebied met commerciële en publieksfuncties en een woontoren aan de Edenstraat.

SDK Vastgoed richt zich met haar voorstel ‘Nieuw Bergen’ op een concept van wonen met wat publieksfuncties en hoogbouw aan de Edenstraat.

Stuijvesant c.s. is een consortium dat bestaat uit kleine partijen. Hun voorstel ‘Bergen Binnen’ richt zich op een woongebied, gemengd met werk- en publieksfuncties en een middelhoge toren in het midden van het gebied.
Planning
De drie kandidaat-kopers gaan nu hun planvoorstellen verder uitwerken. Deze moeten eind mei 2017 worden ingeleverd. In juni worden de aangepaste plannen opnieuw beoordeeld door de gemeente en ook de buurt brengt een advies uit via een samengesteld comité van buurtvertegenwoordigers. De marktpartij die als beste naar voren komt, mag de betreffende gebouwen en het parkeerterrein aankopen en herontwikkelen. Halverwege het jaar besluit het college welke partij het beste plan heeft. Daadwerkelijke veranderingen in het gebied worden vanaf 2018-2019 zichtbaar.

Het kunstwerk Monumentale Stapelingen 1988/1989, een beeldengroep van Jan Wils, vier grijze objecten, voto) o.a. op parkeerterrein naast de brandweerkazerne mag eventueel verplaatst worden bij de herinrichting van het terreinencomlex.
De kunstenaar kan daar mee leven. "Want Eindhoven is een 'levend organisme'".