Liesbeth of Elisabeth Boon of Els Boon of Mr. J.E. Glastra van Loon-Boon

Hieronder een verklaring van Els Boon beschreven als mw van Loon (Loon-Boon)

 

Interview J.E. Glastra van Loon-Boon


 (foto van film zes jaren: Dirk van Eck-Stichting (www.dirkvaneck.nl)).
Elisabeth Boon (Johanna Elisabeth Boon) werd in 1916 geboren in Leeuwaarden, zij is een dochter van het kamerlid mr. G.A. Boon. Hij was een militant liberaal Tweede Kamerlid en scherp debater, die over uiteenlopende onderwerpen sprak en zich in de jaren dertig fel tegen de NSB keerde. Was advocaat in Leeuwarden en later in Den Haag en tijdens de oorlog in Canada. Amendeerde in 1931 met succes de Gemeentewet, zodat ook vrouwen benoembaar werden tot burgemeester. Leidde in 1945 een repatriëringcommissie, die zorgde voor transport van bevrijde joden en politieke gevangenen. Schreef o.a. het boek: "Vaderland en volk. Het anti-semitisme een geestelijke kanker. De NSB een gevaar voor Nederland" (1939)

Elisabeth Boon volgt het lyceum te Den Haag, studeerde rechten in Leiden. Zij is tijdens de oorlogsjaren actief in het verzet en in het studentenverzet geweest. Zij heeft in het verzet o.m samengewerkt met:  haar latere echtgenoot  J.F.Glastra van Loon, Vic swane, mevr. Thöne-Siemens, mr. Albert Swane,  mr .Jan Nauta (hoogleraar), Karst G. Smit,  Gerrit Kastein enz.


Na de oorlog is zij 1947 getrouwd met  (Jan) J.F.Glastra van Loon. Uit het huwelijk zijn 3 kinderen:
Barbara, Renée en ?? geboren. Jan Glastra van Loon was tijdens de oorlogsjaren : Lid 'Raad van Negen' (studentenverzet) (1942-1945) Redacteur 'Ons Volk' (verzetsblad) (1943-1945) Redacteur 'Oranjebulletin' (verzetsblad) (1945).  Elisabeth Boon zal ook hierbij nauw betrokken zijn geweest.
Het huwelijk is ontbonden 1972.


Na de oorlog is zij van 1945 en 1946 praeses van de vereniging van vrouwelijke studenten (VVSL)
Zij is werkzaam juridische faculteit en docente aan het Instituut voor Bestuurswetenschappen te Den Haag. Bestuurslid van de Stichting Studentenhuisvesting. Zij heeft haar moeder opgevolgd als bestuurlid en is later voorzitter van het bestuur van Madurodam. Zij heeft vanaf 1959 een aantal jaar in de gemeenteraad van Leiden gezeten voor de VVD.

In 2002 is zij voor het laatst in de publiciteit geweest tijdens het 50-jarig bestaan van Madurodam. Zij komt dan nog voor in de documentaire die is gemaakt ter gelegenheid van dit 50-jarig bestaan in 2002 voor het programma Avro Close Up.
Bovenstaande foto van de opening van de expositie '50 jaar Madurodam' waarbij mevrouw Glastra van Loon-Boon en koningin Beatrix aanwezig waren.
© Foto Pevry Press.
Inmiddels is mevrouw J.E. Glastra van Loon-Boon overleden.

Haar broer heette Dick. Haar moeder (Bep)  B. Boon-van der Starp  (1884 – 1959) heeft ondermeer Madurodam opgericht, zat voor en na de oorlog is de radioraad en was voor de oorlog al actief om joden uit Oostenrijk te laten ontkomen. 


B. Boon-van der Starp

Met veel publiciteit werd bijna vijftig jaar geleden in Den Haag de miniatuurstad Madurodam geopend. Zonder initiatiefneemster mevrouw B. Boon-van der Starp was Madurodam nimmer in Den Haag verrezen. Reeds voor de Tweede Wereldoorlog was zij een bekende Haagse inwoonster. Mevrouw Boon was in 1938 de oprichtster van het Haagsch Comité voor Vluchtelingen, in Den Haag beter bekend als het Haagsch Kindercomité. Zij slaagde erin met deze organisatie circa 1600 joodse kinderen van Oostenrijk naar het nog niet-bezette Nederland te doen ontkomen. De Haagse woning van de familie Boon werd in deze vooroorlogse jaren een toevluchtsoord voor joodse intellectuelen die gedwongen waren Nazi-Duitsland te ontvluchten. 

Ook na de oorlog bleef mevrouw Boon maatschappelijk actief. Zij werd lid van het bestuur van het Nederlands Studentensanatorium: een sanatorium te Laren voor studerende tuberculosepatiënten die tijdens het kuren hun studie wilden voortzetten. Het lidmaatschap van mevrouw Boon van dit bestuur legde de kiem tot het ontstaan van Madurodam. Haar was namelijk ter ore gekomen dat voor de nazorg van de patiënten van het Studentensanatorium geen geld bleek te zijn. In een opwelling deed mevrouw Boon het voorstel om een miniatuurstad te bouwen om hiermee gelden te werven voor het sanatorium. Het sanatorium is opgericht in 1947 om studenten met tuberculose te laten kuren én tegelijkertijd hun studie te laten volgen. De bouw van het sanatorium en de nazorg van de patiënten kostten veel geld en er werd gezocht naar een manier om financiële steun te verkrijgen. Mevrouw Boon-van der Starp heeft als voorbeeld het miniatuurstadje in het Engelse Beaconsfield genomen. De eigenaar had dusdanig veel inkomsten dat hij jaarlijks een groot deel van de opbrengst aan de Londense ziekenhuizen kon afstaan.

Ook in het Oranje Hotel

 

 

 

 

 


De heer en mevrouw Maduro uit Willemstad, Curaçao, zochten een manier om een monument op te richten voor hun enige zoon George die in februari 1945 is overleden aan vlektyfus als gevangene in Dachau. George was actief in het verzet en is 1943 gevangen genomen door verraad. Waarschijnlijk heeft hij samen met Elisabeth Boon in het verzet gezeten omdat de families elkaar kenden. Voor zijn daden in de eerste oorlogsdagen heeft hij postuum de Militaire Willemsorde gekregen. George Maduro was voor de oorlog rechtenstudent in Leiden. Na hun ontmoeting met mevrouw Boon-van der Starp hebben de heer en mevrouw Maduro geld beschikbaar gesteld voor de bouw van een miniatuurstad als herdenkingsmonument in plaats van een regulier monument.

In den Haag zijn twee straten naar hem vernoemd: George Maduroplein en Madurolaan
George John Lionel Maduro, 1916-1945,. reserve 2de luitenant in het Nederlandse leger, verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog en naamgever van de hier gelegen miniatuurstad Madurodam. Voor de moed die hij betoonde bij de verdediging van vliegveld Ypenburg op 10 mei 1940 werd hij benoemd tot ridder in de Militaire Willemsorde.
 

 

 

 

B. Boon-van der Starp heeft ook in het comite van het Oranjehotel gezeten.

Onderstaande tekst komt uit het boek: "Gedenkboek van het Oranje Hotel "  E.P. Weber, pagina 218 / 219.
Het beschrijft de 4 weken gevangenis van Els of Elsje Boon in Brussel na het verraad van King King.
Herdruk (1948) over werkelijk alle aspecten van het leven in de strafgevangenis in Scheveningen in de Tweede Wereldoorlog.

 


Hier is Elisabeth Boon met haar vader broer en prinses Beatrix aanwezig bij de onthulling van een maquette ter ere van haar moeder


Dochter van Els: Renée Glastra van Loon onthult hier het monument

 

Zij zal later  het voorzitterschap van Madurodam van haar moeder overnemen. Foto: Aanbieding som geld aan Studentensanatorium, 3 november 1961


Miljoenste bezoeker op Madurodam. Mevrouw Glastra van Loon en mevrouw Scharijn
 


Zij zal later het voorzitterschap van Madurodam van haar moeder overnemen. Foto: Aanbieding som geld aan Studentensanatorium, 3 november 1961

Studentensocieteit op Madurodam, mevrouw mr. J. E. Glastra van Loon plaatst de vlag op het nieuwe gebouw
22 september 1964

Miljoenste bezoeker op Madurodam. Mevrouw Glastra van Loon en mevrouw Scharijn 21 september 1961

Els Boon (mr. J.E. Glastra van Loon-Boon) in 1958,
lid van de gemeenteraad leiden voor de VVD


Leidsch Dagblad, 22/09/1984; p. 27/36 over de opening van het graf van King Kong
 


 

 

 

Nieuwe Leidsche Courant, 27/11/1954; p. 3/16

Bron krantenartikelen: http://leiden.courant.nu/


Onderstaande foto's uit de film: "zes jaren",
bron: Dirk van Eck-Stichting (www.dirkvaneck.nl).


Elisabeth Boon

Elisabeth Boon samen met verloofde Jan Glastra van Loon, waarmee zij later trouwde en in 1972 scheidde.

Foto's van de film zes jaren


Leidsdagblad 13-2-1999.  Jan Glastra van Loon over de film "zes jaren" "het is eurlog, het is eurlog!"

http://leiden.courant.nu/index.php?page=1&mod=krantresultaat&q=+eurlog&datering=&krant=&qt=paragraaf&pagina=&sort=score+asc&paragraaf=2&doc=1&p=45&paragraaf=30&y=126
 


Liesbeth of
Elisabeth Boon of Els Boon of Mr. J.E. Glastra van Loon-Boon

 "Zes Jaren" Leids studentenverzet
(1946)
(30 minuten, zwart/wit, met geluid, Polygoon Profilty productie)
Een echte bioscoopfilm uit 1946. Gemaakt door een groep studenten op initiatief van student Willem de Vogel. Acteurs waren afkomstig uit studentenmilieu en de tekst is door hen zelf geschreven. De film gaat over de oorlog en het studentenverzet en geeft een fascinerend tijdsbeeld. Het verhaal heeft veel weg van de later gemaakte film Soldaat van Oranje. Voor de film is de beroemde rede van Cleveringa nagespeeld. Ook zijn authentieke beelden verwerkt van oorlogshandelingen en de verlening van het eredoctoraat aan sir Winston Churchill.


Beschrijving
Film over het studentenverzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Jan van Loon is student geneeskunde als de Duitsers Nederland binnenvallen. Hij en zijn vrienden raken in de loop der jaren steeds actiever betrokken bij het verzet.

Hoewel het niet als zodanig wordt vermeld, lijkt de film het verhaal te vertellen van Jan Glastra van Loon. Van 1939 tot 1943 studeert hij filosofie en medicijnen in Groningen. Tijdens de oorlog maakt hij als lid van de Raad van Negen deel uit van het studentenverzet. Tussen 1973 en 1999 is hij politiek actief voor D66, hij overlijdt in 2001. In 1999 geeft hij nog een interview

In de film speelt ook Els of Elisabeth  Boon een hoofdrol. Zij heeft in de oorlog veel verzets-, koerierswerk en vele vluchtelingen geholpen. Helaas is zij door de verrader King Kong in Brussel in de val gelopen. Tijdens haar transport is zij ontsnapt en ondergedoken.

Elisabeth op onderstaande foto 's is Elisabeth Boon in 1946

Film is te koop bij: http://www.dirkvaneck.nl/

en bij: Beeld en Geluid

Samenvatting Film over het studentenleven en -verzet gedurende de bezettingsjaren. De Leidse student Jan van Loon wordt
gedurende die jaren gevolgd.
Het eerste deel toont Jan als
student in Leiden als de oorlog begint. Gevechten bij Den
Haag en de Nederlandse capitulatie. Na een rustig begin worden de beperkingen van de Duitse bezetting steeds meer voelbaar. Studenten gaan in het verzet, en/of als
Engelandvaarder de Noordzee over.

Kleur zw/w
Genre Nederland, WO II en wederopbouw
Personen Loon, J. van;
Geografische namen Leiden
Makers Farkas, A. (camera)
Josephson, J.M. (regisseur)
Karsemeijer, Rudolf (componist)
D. / Veen, H.v.d. / Pot, J. / Dros, J.G. / Wilde, H.d. / Boon E.(acteurs)
Dekkers, G. (dialogen)
Josephson, H.M. / Glastra van Loon, J.F. / Brandes, H.W. (draaiboek)
Roland, mw. Rita (montage)
Teuge, J. (geluid)
Vogel, W. de / Nooten, B.v. (produktieleiding)
Vogel, W.de (verhaal)

Producent Polygoon-Profilti

Beoogd medium overig
Opnamen 01-01-1940 tot
Begindatum 01-01-1940
Datumprecisie exacte datum onbekend
Productiejaar: 1946


Opnameplaats Leiden
Taalgebruik Nederlands ( uitgangstaal / dialect )
Rechten Herkomst
Rechten opdracht Rijksoverheid ; Alle rechten nu bij NAA.

 

   

 

 

 

Diepteontsluiting
Tijdsduur 11'23''
Schone inlas Niet aanwezig
Beschrijving 00.00 Tekst : Eagle Lion presenteert
00.10 Titel : Zes Jaren
00.16 Volgt opsomming van acteurs, filmmakers en medewerkers
00.51 Tekst : Als dank voor de hulp geboden door het World
Student Relief Fund spelen wij Nederlandsche studenten de
geschiedenis van een van de onzen gedurende de afgelopen zes
jaren
00.59 Tekst : Polygoon Profilti Productie
01.02 Beeld : Mannenzaal in een ziekenhuis, Canadese officier
vraagt niet zichtbare patient wie hij eigenlijk is
01.18 Patiënt stelt zich voor als Jan van Loon en vertelt
zijn verhaal
01.26 Begin flashback beelden : patiënt beschrijft weg naar
zijn huis vanaf gebouw van de Leidse Universiteit door de
straten aan de hand van de getoonde beelden
02.00 Gaat half zingend trap op, betreedt zijn kamer, stelt
zich aan zichzelf voor staande voor de spiegel, maakt dansje
en zet radio aan
03.09 Radionieuwsdienst meldt Duitse inval en uitbreken van
de oorlog, van Loon gaat het nieuws verspreiden
03.44 Hele buurt staat op brug over het Rapenburg naar
overvliegende vliegtuigen te kijken (noot 1)
03.49 Sporen van vliegtuigen in de lucht (noot 2) vloot
C-47 transportvliegtuigen met jager-escorte vliegt
over, Amerikaanse para's springen uit vliegtuig, Duitse
Fallschirmjager in
deuropening van Junkers Ju 52/3m
04.08 Parachutes van Duitse parachutisten in de lucht bij Den
Haag
04.13 Beelden van gevechten w.o. een neerstortend vliegtuig
(noot 3), beelden van oprukkende Duitse troepen en van
bombarderende vliegtuigen
04.29 Rookwolken en branden in Rotterdam
04.49 Medestudenten in de kamer van van Loon luisteren naar
radiobericht over de aankondiging van de capitulatie van het
Nederlandse leger
05.10 Zij debatteren over de goede en slechte kanten van de
Duitse cultuur
05.30 Debat toelichtende beelden van Hitler, Goring,
marcherende Duitse soldaten
05.40 Discussie over de vermoedelijke duur van de oorlog
06.00 Beelden van hervatting van het dagelijkse leven o.a.
college lopende studenten
08.00 Twee studenten waarvan een van joodse bloede willen
restaurant binnengaan waar bord hangt 'Voor Joden verboden'.
Samen vertrekken zij weer
08.40 Op de trap in het Academiegebouw houdt een der
studenten een toespraak waarin oproept geen krimp te geven en
oproept tot een staking
09.10 Rector Magnificus spreekt de studenten toe
09.45 Van Loon staat op en begint het Wilhelmus te zingen,
volgepakte zaal volgt zijn voorbeeld
10.22 Beelden van de Noordzee en het strand, thans (1942)
Sperrgebiet t.w. verboden voor de burgerbevolking
10.37 Dubbelbeeld van het Nederlandse Noordzeestrand en The
White Cliffs of Dover aan Engelse Kanaalkust
10.47 Nachtelijk duister waarin groepje studenten hollend met
roeiboot het strand oversteekt richting zee en Engeland
11.10 Lijk van gedode Duitse soldaat op het strand
11.22 EINDE
Trefwoorden gevechten; invasies; studenten; universiteiten; verzet
Makers D. / Veen, H.v.d. / Pot, J. / Dros, J.G. / Wilde, H.d. (acteurs)
Dekkers, G. (dialogen)
Josephson, H.M. / Glastra van Loon, J.F. / Brandes, H.W. (draaiboek)
Roland, mw. Rita (montage)
Teuge, J. (geluid)
Vogel, W. de / Nooten, B.v. (produktieleiding)
Vogel, W.de (verhaal)

Overige opmerkingen Nt 1: Deze opname is op een ander tijdstip gemaakt. Aan het licht is te zien, dat de vliegtuigen aan het eind van de middag overvliegen. Voorgaande scènes spelen echter aan het eind van de ochtend. In feite vormen de scenes een flashback in een flashback Nt 2: Bij montage is niet zo nauw op de authenticiteit gelet. De contrails (condensstrepen) van de dogfight d.i. luchtgevecht op grote, 7000 meter en meer, hoogte stammen uit een Engels journaal tijdens de Battle of Britain. De luchtvloot bestaat uit Amerikaanse C-47 transportvliegtuigen, het jager-escorte zijn P-47 Thunderbolts. De eerste para's die springen zijn Amerikanen. Daarna pas worden Duitse opnamen uit de speciaal van de Duitse luchtlanding gemaakte propagandafilm Fallschirmjager uber Holland getoond, waarbij nog een shot van de Amerikaanse dropping bij Son op 17 september 1944 is gemonteerd Nt 3: Het neerstortende vliegtuig is een Japanse Kamikaze. Shot uit Amerikaans journaal en gemaakt tijdens de lucht- en zeeslagen bij de Filippijnen veel later in de oorlog