Spijkerbroek -Jeans 1972

Wie in1965 een spijkerbroek kocht moest deze schuren met schuurpapier om deze versleten te krijgen. Ook bleekmiddel werd gebruikt maar dat leverde meestal lelijke vlekken of gaten op. Een spijkerbroek was nog niet "stone-washed" in die tijd. In 1965 waren deze broeken verboden op het Joriscollege, dus aantrekkelijk om te kopen en vooral om in te lopen.

Dat de spijkerbroek of jeans nog steeds in 2004 een probleem is blijkt wel uit het feit dat op de doop van Amalia  (12-06-2004) dragen van een spijkerbroek niet op prijs werd gesteld

Geen spijkerbroek bij doop Amalia
Prins Willem-Alexander en prinses Máxima vinden het belangrijk dat er niet alleen oudere mensen bij de doop zijn en hebben daarom kinderen uit het hele land uitgenodigd. Elke provincie en de vier grote steden sturen vijftien ‘brugklassers’ naar de doopplechtigheid.


Geen spijkerbroek
Maar als deze kinderen denken dat ze in hun gewone kleren naar Den Haag kunnen gaan, hebben ze het goed mis: een spijkerbroek dragen is namelijk verboden tijdens de doop van Amalia.

 Leidsch dagblad 13 -mei-2004

Lees hieronder een krantenbericht van 8 juli 1972 waaruit blijkt dat de spijkerbroek sterk in opkomst is:

Veel ouderen doen ook mee.
Jeans verdringen nette pak en jurk

De vrijetijdskleding: heeft het in Nederland helemaal ge­maakt. Het nette pak, de, keu­rige blazer en de scherp ge­perste broek hebben binnen enkele jaren een zeer groot deel van de markt verloren aan de jeans, de strakke broek gemaakt van corduroy  of spij­kerstof (denim). De veranda­ringen in de kledinggewoon­ten gingen zelfs zo snel dat de, meeste gevestigde modemagazijnen de nieuwe stroming nauwelijks of helemaal niet konden bij houden veel klanten kwijtraakten aan de als paddestoelen uit de grond schietende boetiekjes en dumppaleizen.

Levi's en Lee beheersen de markt 

Op het ogenblik wordt in liefst 41 percent van alle Nederlandse gezinnen door iemand min of meer regelmatig jeans gedragen. Van de totale Nederlandse be­volking draagt 38 percent dage­lijks of bijna dagelijks jeans, 39 percent minstens- enkele dagen per week en 17 percent een paar dagen in de maand. Was het vroeger zo dat vooral de mannen jeans droegen (60 percent van het totaal) tegenwoordig dragen evenveel mannen als vrouwen deze kleding, hetgeen er op wijst dat de vrouw als koopster en draagster duidelijk in opkomst is.

Deze verrassende cijfers zijn uitkomst van een onderzoek dat Nederlandse Stichting voor Statistiek in opdracht van Nederlands grootste jeans fabrikant Levi Strauss onder 3500 huisvrouwen en alleenstaanden heeft gehouden. Volgens het tex­tielvakblad Textilia dat de resultaten  van de enquête publiceert, garandeert de grootte van de steekproef een volledig representatie beeld van de koopge­woonten in deze sector.

Uit het onderzoek blijkt dat de jeansrage niet alleen beperkt blijft tot de jongeren (39 percent van de jongens en meisjes tot 14 jaar draagt de broeken regelmatig), maar ook de ouderen steeds meer trekt. Op het ogenblik is rond een kwart van de regelma­tige jeansdragers ouder dan 25 jaar en 36 percent tussen de 14 en 25 jaar. Opvallend is ook dat in de groep van 15 jaar en ouder de vrouwen (58 percent) veel sterker vertegenwoordigd zijn dan de mannen, terwijl dat voor de hele bevolking ongeveer fiftyfifty is.

De onderzoekers hebben ook bekeken welke in Nederland ver­kochte merken de meeste be­kendheid genieten. Van de on­dervraagden bleek 47 percent de naam Levi's goed te kennen, ge­volgd door Lee (42 percent), Wrangler (22 percent) en Lois (10 precent) Minder dan 10 procent van de geënquêteerden wisten een ander merk te noemen zoals KLM , Ranger, Jingler, Lion Wally s, (LEE)  Cooper, Miss Levi's, Salik, Roy  Rogers, Newman, Sturka, Schuttersveld. Toch nog 24 percent kent helemaal geen jeans-merk.

Het antwoord op de yraag welke merk broek de ondervraagde op dat moment zelf had geeft een tamelijk betrouwbaar beeld van de marktverdeling. Textilia publiceert geen markpercentages maar alleen de verkoopverhoudingen tussen de vier groot­ste merken Levi's, Lee, Wrangler en Lois. Deze verhouden zich als 10:8:3:1, waaruit blijkt dat Levi's de jeansmarkt nog steeds beheerst en waaruit globaal valt te becijferen dat Levi's en Lee samen zeker driekwart van de markt in handen hebben.

Vervolgens werden de menin­gen gepeld over het al dan niet modieus zijn van jeans, de pas­vorm, de kwaliteit en de prijs. Voor deze vergelijking werden de vier bekendste merken geno­men plus het merk Newman om­dat dit in de Verenigde Staten zeer gangbaar is.  

Voor 65 percent van de ondervraagden is Levi's het modernst, gevolgd door Newman (63 percent), Lee (59, percent), Wrang­Ier (56 procent) en Lois (54 percent). Qua pasvorm leidt ook Levi’s, gevolgd door Lee, Wrang­ler, Newman en Lois.

Levi’s, Lee, Wrangler,Newman en Lois worden in deze volgorde beoordeeld als de kwalitatief beste jeans. In prijs spant Levi’s ook al de kroon. Ongeveer 47 percent van de geënquêteerden vond Levi's duur. Daarna volgt Newman (46 percent) en Lee (45 per­cent). Wrangler en Lois eindigen beide op 36 percent.

Het onderzoekteam heeft tenslotte geprobeerd uit te vinden naar welke merken de voorkeur uitgaat bij nieuwe aankopen. Hierbij kwam op­nieuw Levi's als eerste voor de dag, op de hielen gezeten door Lee en op afstand ge­volgd door Wrangler, Miss Levi's, Lois en KLM.

Bron: Volkskrant 8 juli 1972 , p.2