Eerste luitenant der Genie in 1942  Albartus Hendrik (Bert) Mohr

geboren op 4 maart1912 en op 14 september 2008 overleden

gevangen gezet op 15-5-1942

KG 313668, Oflag 67

Deze pagina (1-12-2009)  is mede tot stand gekomen door zijn zoon: John Mohr, als eerbetoon aan zijn vader.
A.H. Mohr  is in 1970 als kolonel van de Verbindingsdienst met functioneel leeftijdsontslag gegaan.

2e wereldoorlog: Verklaring op eerewoord

 Klik hier voor meer informatie over Stanislau en krijgsgevangenen.


Albartus Hendrik (Bert) Mohr. is in 1942 als eerste luitenant der Genie, in mei 1942 afgevoerd naar Neurenberg en heeft vervolgens gevangen gezeten in Stanislau en Neu-Brandenburg. A.H. Mohr is op 14 september 2008 op 96-jarige leeftijd overleden. Hij vertelde niet veel over de drie jaar dat hij in krijgsgevangenschap heeft gezeten.


John Mohr schrijft:  "Mijn vader is geboren op 4 maart 1912 in Capelle aan de IJssel, promotie 1933 van de KMA, ingedeeld bij het regiment Verbindingstroepen. Uit dat regiment is na de oorlog het Wapen der Verbindingsdienst opgericht. Hij is in 1970 als kolonel van de Verbindingsdienst met functioneel leeftijdsontslag gegaan. Hij is op 11 oktober 1935 getrouwd met Cornelia (Corrie) van der Vlugt. Mijn moeder is op 31 oktober 1999 en mijn vader is op 14 september 2008 overleden. Hij woonde indertijd in Breda, later in Bennekom en de laatste decennia van zijn leven woonde hij in Doorwerth. Ik stuur u hierbij zijn Duitse persoonskaart. Ik heb nog een paar foto’s en een drie pagina’s groot epistel over zijn verblijf in Neurenberg. Ik zou graag in contact komen met mensen die mijn vader hebben gekend. Hij heeft wel eens verteld dat hij zich in de kampen nuttig maakte als kapper.


Albartus Hendrik (Bert) Mohr op foto samen Corrie van der Vlugt.
 


John Mohr samen met zijn vader.

 


(Foto nummer 205)  Leraren van de KMA gevangen in Stalislau.
A.H. Mohr was
toen de oorlog uitbrak een van de leraren op de KMA.
Op de foto is hij (zonder snor) de zesde staande persoon van links, pal rechts van de meest links zittende persoon.


Alle bewoners van een ruimte "hok". In het midden A.H. Mohr, de zesde staande persoon van links (met snor!).


A.H. Mohr is de vierde staande persoon van links (met snor!). Alle bewoners van een ruimte "hok"

 

foto van de kappers staat A.H. Mohr op de achterste rij de vierde van links – pet scheef op z’n hoofd. Geen snor!  (foto nr 167)

Opvallend hoe druk het met andere gevangen op de achtergrond is, waarschijnlijk zijn er meer foto's die dag gemaakt.

 


Ds. Vaandrager Kerkeraad Geestelijke verzorging

Bewoners van Vak 5 Neu Brandenburg Barak 9a. Getekend door ???
A.H. Mohr is de kleine man met de hamer en de zaag onder zijn linker arm.
 


Kistje met teksten: Stanislau  Polen bewerkt door A.H. Mohr


zakmesje van A.H. Mohr

 


Stanislau doosje gemaakt door A.H. Mohr


Persoonlijke briefje aan Johnny geschreven op 22 april 1944 "met de wens naar huis te willen" en "laten zien hoe hij woonde"


De Antwort-Postkarte aan mej. Oldeman: is op 12 september 1943 gepost en op 7 oktober ontvangen.

Ehrenwörtliche Erklärung
Verklaring op eerewoord

Ich erkläre hierdurch ehrenörtlich, dass ich in diesem Kriege, solange sich die Niederlande im Kriegszustand mit dem Deutschen Reich befinden, an keiner Front mittelbar oder unmittelbar mich am Kampfe gegen Deutschland  beteiligen und keine Handlung oder Unterlassung begehen werde, die dem Deutschen Reich in irgendwelcher Art schaden könnte.

Hierdoor verzeker ik op eerewoord, dat ik gedurende dezen oorlog althans zoolang Nederland zich met het Duitsche Rijk in oorlogstoestand bevindt, aan geen enkel front noch direct, noch indirect zal deelnemen aan den strijd tegen Duitschland. Ik zal geen handeling begaan of verzuim plegen, waardoor het Duitsche Rijk schade, van welken aard ook, zou kunnen lijden.

Ort und Datum (Plaats en datum)                           Unterschrift (Handteekening)

Verklaring op Eerewoord.
Iedere Nederlandse officier was verplicht deze verklaring van de Duitse bezetters te ondertekenen.
Een 69-tal officieren hebben dit geweigerd en zijn direct krijgsgevangen gezet in 1940. Wie de verklaring ondertekende kon naar huis maar had een meldingsplicht.
De Duitsers gaven de beroepsofficieren, adelborsten en cadetten opdracht om zich op 15 mei 1942 te melden. Daarna werden zij onverwacht gevangen genomen en naar Neurenberg getransporteerd.
 

bron: http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/afleveringen/20883752/items/20982105/
Volgens de Conventie van Genève is het Nederlandse officiers toegestaan onder bepaalde omstandigheden zo’n erewoordverklaring te tekenen. De situatie in mei 1940 is echter nogal onduidelijk, mede omdat Generaal Winkelman direct bij de capitulatie gevangen is genomen en dus niets meer kan zeggen. In de achtergebleven legertop bestaat geen overeenstemming over de te volgen koers. Uiteindelijk komt er een wat halfslachtig advies de verklaring wél te tekenen, maar een dwingend commando is het niet.

Het overgrote deel van de ruim 2000 Nederlandse officieren besluit de verklaring te tekenen en daarmee krijgsgevangenschap te voorkomen. Slechts 69 militairen weigeren: zes generaals, vijftig officieren (acht van de marine, drie van de landmacht en negenendertig van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger), twaalf cadetten en één stoker van de marine. Wat opvalt is het grote aantal niet tekenaars onder de KNIL militairen. Zij zijn in mei 1940 op verlof in Nederland, geven les of - zoals in het geval van Hageman - zitten op de Koninklijke Militaire Academie. In zekere zin is het voor KNIL militairen makkelijker om niet te tekenen. In KNIL-voorschriften staat namelijk nadrukkelijk vermeld dat het verboden is om een erewoordverklaring te tekenen, in tegenstelling tot de voorschriften voor militairen in Nederland.

 


Passersatz voor Berlin 10 januar 1945. Onduidelijk is waarom dit bewijs is verstrekt door Polizeipräsident Lohmann


Kwartet Walter Boer:
vl.n.r. S.D. Duyverman, 1e viool, H.C.C.M. Kuipéri 2e viool, P.S.C. Baron van Randwijck, altviool, Dr. C.L. Walther Boer, violoncel

 


In het kamp had iedereen een aantal taken Albartus  Mohr was o.a. kapper
 

 

 

 Klik hier voor alles over Stanislau en krijgsgevangenen