Riek de Waal-IJsseldijk (mijn moeder) is met haar eerste fototoestel de basis van deze website. Achter haar staan haar moeder ( mijn oma) en rechts zittend haar vader (mijn Opa IJsseldijk)

In 2000 is Eindhovenfotos.nl van start gegaan

De start van deze website is al gelegd toen Riek IJsseldijk op haar 18e verjaardag (1931) een fotocamera kreeg. Veel familie kiekjes maar ook steeds vaker ging zij de stad vastleggen waar zijn sinds haar achtste was komen wonen. In de jaren zestig waren het vooral met dia's. Ook werden in de jaren zeventig krantenknipsels bewaard en werden boeken over Eindhoven aangeschaft. Uniek zijn dia over het "oude stadhuis" een van de weinige kleurenopname van het stadhuis of de Philipstuin bij het 75 bestaan op de markt. 

In 1977 werden voor de Nederlandse huisvrouwen vereniging geslaagde dia-voorstellingen gehouden over Oud en Nieuw Eindhoven, lees hieronder een verslag in het ledenblad van maart 1977

Eindhoven: oud en nieuw

Een zeldzaam grote opkomst van onze leden op dit Nieuwjaarskoffie-uurtje van 11 januari j.l. Hoewel men natuur­lijk graag van deze gelegenheid gebruik gemaakt had om het Bestuur alle goeds toe te wensen voor 1977, zal de ongewoon grote belangstelling toch zeker in de eerste plaats de in het vooruitzicht gestelde diavertoning over oud en nieuw Eindhoven ge­golden hebben.
Dat er onder onze leden nogal wat zelfdoeners zijn, wisten wij allang, en het is verheugend te mogen constateren dat deze leden bereid zijn anderen te laten meegenieten van hun persoonlijke bekwaamheden of hobby's. En ons medelid mevrouw de Waal-IJsseldijk heeft ons laten meegenieten. Eindhoven zoals het was en zo­als het geworden is. Hoewel wij heel goed beseffen dat men, wil men „op­genomen worden in de vaart der volken" mee zal moeten gaan met zijn tijd, is het toch wel erg plezierig eens even te verwijlen in de tijd, niet eens zo lang geleden, die achter ons ligt.
Mevrouw de Waal had veel van haar dia's gemaakt op punten van de stad waar eens een andere fotograaf een bepaald markant stadsgezicht had op­genomen. Zo kreeg men een duidelijk beeld van hoe het was en hoe het ge­worden is. Dat elke verandering niet altijd een verbetering is mochten wij wel constateren. Neem nu bijvoorbeeld de romantische Plekhoek aan het Stratumseind en vergelijk dit met de kille, strakke glaswanden van nu. En het oude stadhuisje, dat zo hoog nodig plaats moest maken voor steriele weinig fraaie winkelpanden.

Och er was zoveel dat wij, oudere Eindhovenaren, met weemoed terug­zagen. De bruggetjes over de Vest op de Vestdijk, de oude vooroorlogse Demer, het kruispunt Emmasingel - Willemstraat, alles onherkenbaar veranderd. Commentaar behoefde mevr.de Waal niet te geven, dat deden de aanwezigen zelf wel. De ooohh's en aaahh's waren niet van de lucht. Er ontsponnen zich heftige disputen over waar en wat en hoe het was. Kortom een verrukkelijke ochtend, met veel mooie dia's, een geanimeerde onder­linge discussie en een vleugje nos­talgie.

Een diavoorstelling die zeer zeker voor herhaling vatbaar is, aangezien, zoals mevrouw de Waal zelf vertelde, er in deze stad nog voortdurend gesloopt wordt en zij het zich tot taak heeft gesteld die gebouwen die gedoemd zijn te verdwijnen, op de gevoelige plaat vast te leggen.

Mooi is Eindhoven nooit geweest, maar knus was het wel en het is maar goed dat er fotografen waren die dat intens knusse voor ons hebben vastgelegd en dat er nu ook mensen zijn die be­reid zijn er zondagsochtends, wanneer er geen verkeer is, op uit te trekken met hun camera en die kans zien de contrasten van hoe het was en hoe het geworden is vast te leggen. Dat daar belangstelling voor is dat bewees de volle zaal van het AG (Academisch Genootschap, Parklaan)  op deze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar.

C. B.-Z.


Eind 1999 is het plan ontstaan om deze verzameling, foto's, dia's en krantenknipsels een website te maken. Midden 2000 is deze site in de lucht gegaan, na paar maanden scannen en informatie verzamelen, kijk via de wayback  naar de site van toen: http://home.hetnet.nl/~citapoes.  
Een eigen volwaardig .nl-domeinnaam registreren , is voor particulieren in Nederland pas sinds 29 januari 2003 toegestaan.
De website is begonnen met veel eigen materiaal. "Deze site biedt foto's en informatie over oud en nieuw Eindhoven.
Van elke situatie krijgt u een oude en nieuwe foto te zien."
In de begin jaren waren de foto's nog klein omdat een snelle ADSL- of kabelverbinding nog schaars waren. Je ging via een modem het internet op en logde weer uit als je "internet" verliet.

Het was de eerste websites over de geschiedenis van Eindhoven. In ieder geval de nog steeds werkende site.
In 2004 is het url www.eindhovenfotos.nl vastgelegd. 

In april 2005 is Riek de Waal-IJsseldijk overleden, maar in allerlei kasten kwamen nog oude ansicht kaarten, bergen knipsels en foto's te voorschijn, zodat haar zoon; Jan de Waal voorlopig de website nog kan vernieuwen en bijhouden. Maar ook nieuwe thema's zoals de DNA-opgravingen maken van Eindhoven een boedende stad. De website is natuurlijk een weerslag van zoals wij Eindhoven hebben beleefd en nog beleven. Gelukkig zijn er meer sites die weer andere delen van de stad belichten.


Jarenlang  is de website relatief weinig veranderd, alleen door aanbod van nieuw materiaal  veranderde de website. Soms werden oude kleine foto's vervangen door grotere exemplaren.  De groei was vooral over de krijgsgevangenschap van mijn vader en alle andere vaders die in o.a. Stanislau vast hebben gezeten.
Januari 2017 stuurde Han Nieman allerlei materiaal over de Eindhovense brandweer, dat was het zetje om de site totaal te vernieuwen.
De website is een persoonlijke visie op Eindhoven, de stad is te groot om alles te belichten. Wel krijgen verhalen bij de foto's meer aandacht. Klik op nieuw voor nieuwe pagina's en thema's.

Ik hou mij aanbevolen voor uw oude foto's, knipsels en herinneringen, digitale kopie is prima. Informatie kan u sturen naar het e-mailadres op het onderstaande poederdoosje of klik op contact.

Jan de Waal, mei 2005 / 1999- 2017

1

Jan de Waal

Eindhovenfotos is een kleine ode aan de stad eindhoven  waar ik geboren ben en mijn jeugd heb  doorgebracht. Ik woon al jaren niet meer in Eindoven maar ik kom er nog regelmatig bij vrienden en kennissen.
Eindhoven is al ruim 150  jaar een succesverhaal, ik hoop op mijn manier daar iets aan bij te dragen.
ook in het jaar 2020 waarin 100 jaar Groot Eindhoven wordt gevierd.

2

start verNieuwing site in 2017

Informatie van deze site bestaat voor groot deel uit eigen materiaal en vooral door allerlei bijdragen ingezonden door mensen die ook de geschiedenis  van Eindhoven willen laten herleven.
Natuurlijk speur ik ook internet af naar  materiaal.
Omdat er steeds nieuwe onderwerpen bijkomen is de site in 2020  nog steeds niet volledig vernieuwd.
3

Riek de Waal-IJsseldijk

Mijn moeder was de basis van deze site, zij had allerlei fotos  van Eindhoven. Ik was  rond 1998 bezig met  leren bouwen van websites [www.loustal.nl] en zo  is in 1999 het idee ontstaan een website over Eindhoven te maken. In 2017 begonnen met het omzetten van de site naar een nieuwe lay-out.

4

Sites in de site

Naast eindhovenfots.nl  zijn er nog een paar projecten in deze site:
zoals: Krijgsgevangenschap in Stanislau, mijn vader heeft daar als officier jaren vastgezeten. Door zijn verhaal kreeg ik van talloze  zonen en dochters of andere familieleden informatie over deze  oorlogsperiode.  Ook dit gedeelte van de site krijgt een nieuwe look.
Toevallig kwam ik in mijn jeugdjaren en mijn kroegperiode Plonja of Apollonia van Ravenstein tegen, die later fotomodel werd.  Rondom haar heb ik  wat materiaal verzameld. Het geeft een mooi tijdsbeeld van de jaren 60 en 70-tig  en haar omgang met Andy Warhol, Mick Jagger, Jack Nicholson, James Taylor, Paul Simon, Carole King, Roman Polanski, John en Michelle Phillips van The Mamas and the Papas.