Reigerlaan Eindhoven

Hanrath's laan

Reigerlaan ligt tussen de Parklaan en de Fazantlaan.  Bijna alle panden zijn door Hanrath in deze straat ontworpen. De Reigerlaan staat op veel oude ansichtkaarten mede door de Nuts School en het zicht op de Kerk.


Huisnummers Reigerlaan Eindhoven
2 t/m 12 en 1 en 3

Reigerlaan

De reigerlaan werd voor 1920 de Schoollaan genoemd.. Bij de herverdeling van stratennamen, door de samenvoeging van de dorpen bij Eindhoven is de naam aangepast en kreeg het ook een vogelnaam zoals de meeste "lanen" in het Villapark Eindhoven.

Nutsschool / SALTO basisschool 

Vroeger ook wel aangeduid als de Floor Eversschool Reigerlaan. De huidige naam is SALTO basisschool Reigerlaan. De school is deels gehuisvest in twee monumentale panden, te weten het gebouw van de voormalige Nutsschool voor lager onderwijs (uit 1914) en dat van de voormalige Nutskleuterschool (uit 1928). Beide gebouwen zijn zeer karakteristiek en door Hanrath ontworpen. Op het schoolplein is een nieuwe aanbouw gerealiseerd.

Reigerlaan

Reigerlaan ligt in de wijk De Laak. De wijk ligt in het stadsdeel Tongelre. De wijk de Laak bestaat uit de buurten: Villapark en Lakerlopen

Aan de andere kant van de Tongelresestraat ligt de buurt Lakerlopen, een sociaal woningcomplex, ontworpen door Louis Kooken, en tevens een van de acht impulsbuurten van Eindhoven.


Reigerlaan met paard en wagen en auto.
ansichtkaart periode 1925/1930 ©Jan Spoorenberg
De "Sint-Antonius van Paduakerk Villapark" in Eindhoven-Tongelre, gesloopt in 1991

Reigerlaan

Foto boven 1915 - 1923: Nutsschool met hoofdonderwijzerswoning nog in orginele staat (Reigerlaan 1) en zicht op de Parklaan 46 - 44 (witte panden) en hoekhuis Parklaan 85. Ook dit laatste pand is nog orgineel en niet wit geschilderd.
Foto onder (poststempel 1923) : Heilige Antonius van Paduakerk en links de Nutsschool. Reigerlaan 4 t/m 12 zijn nog niet gebouwd

Kijk vanuit de Reigerlaan op Antonius van Paduakerk
 Op 27 januari 1991 is de start gemaakt met de afbraak van de prachtige Heilige Antonius van Paduakerk op de hoek Fazantlaan/Kwartelstraat. De RK kerk is ontworpen door de Amsterdamse architect Jan Stuyt, bekend door zijn 'koepel'-kerken.

Op 17 maart 1917 is de eerste steen gelegd en op 23 mei 1918 ingewijd. De eerste pastoor was C.C. van Oerie, die als bouwpastoor veel werk heeft moeten verzetten om de voor de bouw benodigde gelden bijeen te krijgen. 

(informatie Eindhoven in oude ansichten "een wandeling door Tongelre", 2001)

Officiële beschrijving van Reigerlaan 3

Reigerlaan 3 is gebouwd in 1914 door J.W. Hanrath in Traditionalistische stijl. Tweelaags pand dat uit een hoofdvleugel (aan de Reigerlaan) bestaat van twaalf vensterassen breed, en een haaks daarop staande zijvleugel (aan de Fazantlaan) van zes vensterassen. Aan de achterzijde is in het midden van de gevel een smalle uitbouw zichtbaar waarin zich het trappehuis bevindt, dit gedeelte is een verdieping hoger en steekt boven de gootrand uit. Andere, lagere aanbouwen aan de achterzijde van de school zijn van latere datum maar vormen wel een geheel met de hoofdmassa. Het gebouw heeft een samengesteld schilddak, gedekt met verbeterde Hollandse pannen. In het midden van het dak is een schoorsteen met koperen hoed geplaatst. Op de beide uiteinden van het hoofddak zijn kleine dakruiters zichtbaar. Het pand is uitgevoerd in baksteen waarbij de voorgevel geleed wordt door middel van brede lisenen. De ruimte daartussen is gevuld met drie vensters en komt overeen met de breedte van de daarachter liggende klaslokalen. Tussen de afzonderlijke vensters zijn smallere lisenen aangebracht. Siermetselwerk is in een rand om de gevel heen zichtbaar, ook boven de ramen en in vlakken tussen de ramen van de begane grond en de verdieping is metselwerk in reliëf gemaakt ter verlevendiging van de gevel. De ramen zijn onderverdeeld door middel van kleine roeden. In het midden van de voorgevel bevindt zich iets verdiept gelegen een rondboogdeur met een waaiervormig bovenlicht. 

De deur is geplaatst in een monumentale omlijsting waarbij in de baksteen enkele blokken natuursteen zijn toegepast. Boven de ingang is een gevelsteen aangebracht met het opschrift "19 TOT NUT 14/VAN 'T ALGEMEEN". In het interieur is de oorspronkelijke indeling gehandhaafd. Aan de straatzijde bevinden zich de klaslokalen, parallel aan de straat strekt zich achter de lokalen een hoge gang uit. In deze gang bestaat de afdekking uit troggewelfjes, afgewisseld met scheibogen. Ook andere elementen van de inrichting dateren uit de bouwtijd van de school. Voorbeelden daarvan zijn de hardstenen trappen met ijzeren balusters en hardstenen vloeren. Waardering De lagere school is van algemeen belang. Het pand heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een culturele en geestelijke ontwikkeling, namelijk de ontwikkeling van het Nutsonderwijs in het interbellum. het is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het schoolgebouw. Architectuurhistorisch is het van belang vanwege de stijl, de detaillering en als voorbeeld van het werk van de architect Hanrath. Het heeft ensemblewaarden vanwege de situering, verbonden met de ontwikkeling van de stad. Het is waardevol vanwege de gaafheid van het in - en exterieur. Het is als geheel betrekkelijk zeldzaam. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

http://rijksmonumenten.nl/monument/518775/basisschool-reigerlaan/eindhoven/

Stichting Behoud de Reiger

De Stichting Behoud de Reiger heeft ervoor gezorg dat de school in het Villapark is gebleven. De stichting is actief geweest van 2000 tot 2015. Doelstelling van de Stichting is het behoud van het schoolgebouw aan de Reigerlaan in Eindhoven (plus het dependence aan de Eksterlaan) in haar functie als basisschool. Een aantal bewoners van het villapark hebben gezorgd dat school in de wijk bleef. Een moeizaam proces maar uiteindelijk met succes afgerond.
Met dank aan: Jacques Vermeeren, voorzitter, Jos Vijgen, secretaris, Carel van de Beek, penningmeester en de leden Bart Schellekens, Caroline den Beer en Tjalling Mulder. 
Lees stichtingsarchief op: http://www.domoticon.nl/bdrindex.html
Over de school is een uitgebreide wikipediapagina geschreven
Website huidige school https://www.bs-reigerlaan.nl/index.php

Brand 

Dinsdagnacht 21 mei 2002 is basisschool De Reiger in het Eindhovense Villapark door een grote uitslaande brand voor een groot deel verwoest. Het dak en de daaronder gelegen klaslokalen brandden uit. De rest van het gebouw liep rook en waterschade op. Rond drie uur 's nachts werd het vuur ontdekt en rond vijf uur gaf de brandweer, dat met groot materieel ter plaatse was, het sein brand meester. Reeds bestaande SALTO voornemens om de school te verhuizen kregen daardoor een extra impuls. Door de activiteiten van de stichting Behoud de Reiger die zich daartegen verzette is de school behouden. De brandschade was in augustus 2004 hersteld. 

https://archief.villapark.ws/subpages/rondom_Reiger.html

De mooiste woning in Villapark?

Reigerlaan 1 maakt kans om het mooiste pand van het Villapark te zijn? Pand is ontworpen door Hanrath als een hoofdonderwijzerswoning en is nu een prachtige modern herenhuis.
In 2017 verkocht voor ruim een miljoen euro.

Reigerlaan 1

Markant, vrijstaand herenhuis gelegen in het “Villapark”. De woning is ontworpen door de architect J.W. Hanrath en deed in het verleden dienst als onderwijzerswoning, o.a. voor Floor Evers. Dit herenhuis is in traditionalistische stijl gebouwd en is samen met de naastgelegen basis- en kleuterschool een rijksmonument. 
Bouwjaar: ca. 1914
Woonoppervlakte: 237 m2
Inhoud: 972 m3.
Perceeloppervlakte: 682 m2. 
Negen kamers waarvan 5 slaapkamers, 1 badkamer en 2 aparte toiletten Pand bevat verder: jacuzzi, , alarminstallatie en airconditioning.
In de oorlogsjaren heeft deze woning schade opgelopen, op 19 september 1944 getroffen door Duits bombardement.

Tuin Reigerlaan 1

Via de openslaande tuindeuren en de duo-deur in de keuken is de achtertuin bereikbaar. Deze is op het oosten gelegen en is fraai aangelegd met diverse paden, terrassen en beplanting.

Langs de woning is een poort naar de voortuin en een houten fietsenberging gelegen. Aan de achterzijde van de tuin treft u tevens nog een stenen berging. In de tuin is ook nog een houten theehuisje geplaatst waar u ook wanneer het weer minder is heerlijk kunt zitten en kunt genieten van de mooie tuin. Voor dit theehuisje ligt een fraaie vijver. 

Tuin Reigerlaan 1

De gehele woning beschikt over meerder authentieke details, zoals de originele parketvloer in de werkkamer, de originele raampartijen met roedeverdeling, de zeer hoge plafonds met sierlijsten en sier-rozetten en de fraaie bordestrap.


In de jaren 70 is de woning gebruikt voor "dames van plezier". De gemeente heeft die activieiten toen verboden, omdat het pand een woonbestemming had. In deze "zwarte periode" is deze villa witgeverfd. In die jaren was de omgeving Fazantlaan en Nachtegaallaan ook in gebruikt als straatprostitutie. Gelukkig maar een korte periode.

foto's situatie 2016

Floor Evers : pionier in het onderwijs

Floris, meer bekend als Floor, is geboren op 26 november 1896 in Ursem (Nh).
en is overleden op 19 november 1974 in Eindhoven (Nb), hij was toen 77 jaar oud.

Nutsschool

In 1929 benoemd tot schoolhoofd van de Nutsschool Reigerlaan. Hij nam in 1956 afscheid

Nutsonderwijs

 is een vorm van bijzonder onderwijs die niet afhankelijk is van een levensbeschouwelijke of maatschappelijke stroming.

Floor Evers

Diverse scholen naar hem vernoemd

- Floor Evers College.
- Floor evers School
- Floor Evers Scholengemeenschap.
- LTS Floor Evers.
- Internationale school Floor Evers 

Beroepen

Verzekeringsinspecteur, hoofd der Nutschool en medewerker paedagogisch centrum

Bron

Met de benoeming, in 1929, van Floor Evers tot schoolhoofd begon een omslag op de school. Zijn voorganger Mulder was huiverig voor de onderwijsvernieuwingen die in de jaren 1920 ingang vonden. Evers zette zich juist sterk in voor onderwijsvernieuwing. Door de verdeeldheid over de vernieuwingen werd de school in twee delen gesplitst die een zekere mate van zelfstandigheid hadden: een groep vernieuwers onder leiding van Evers, en een groep die tegenstander van de vernieuwingen was. Pas in 1934 kwam aan deze situatie een eind en kreeg Evers de leiding over de gehele school.

De school en de door Evers doorgevoerde vernieuwingen kregen nationale en zelfs internationale bekendheid. Zijn aandachtsgebieden waren: voorlichting aan ouders en leraren aan het voortgezet onderwijs; organiseren van hoogtijdagen met onder andere buitenschoolse activiteiten; teamvorming van het personeel; de schoolorganisatie (met "graden" naar Belgische opzet); nieuwe didactische methoden met onder andere de zgn. speelleerklas; ontwikkeling van nieuwe lesmethoden; en bekendmaking van de "Eindhovense werkwijze" op andere scholen.

In de Tweede Wereldoorlog namen in 1943 de Duitse Weermacht de school in beslag, Floor Evers zoek samen met de buurt een oplossing.

Op Evers was ook kritiek: men vond zijn werk "nieuwlichterij", hij hield zich niet aan de budgetprocedures, en hij besteedde te veel tijd aan werk buiten zijn eigen school.
Bron wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Basisschool_Reigerlaan

Reigerlaan 2

Op de hoek Parklaan 87 / Reigerlaan 2 staan weer twee Hanrath's woningen uit 1925, die ver naar achteren zijn uitgebouwd. De ene voordeur is ingedeeld bij de Parklaan 89 en de andere voordeur bij Reigerlaan 2. De panden zijn gebouwd nadat de Reigerlaan panden geplaatst waren.

De voordeuren bevinden zich onder een sterk aflopend mansarde dak. Aan weerszijden van de voordeuren zien we erkers. De ramen van deze panden hebben kleine roedeverdeling en zijn op de benedenverdieping voorzien van luiken. 

Ieder pand heeft ongeveer een oppervlakte van 194m² en een perceeloppervlakte van 548m². Ieder huis heeft zeven kamers (5 slaapkamers). De laatst bekende vraagprijs uit 2013 betreft € 695.000,- k.k

De eerste bewoner van Reigerstraat 2 was de scheikundige dr. Dirk Lely Jr. (1889 - 1955) Hij was al in 1914 bij Philips komen werken; hij had als eerste het element Zirconium in zuivere vorm geproduceerd.

foto: 1989 www.bhic.nl


Parklaan 87 

De eerste bewoner Parklaan 87 was ingenieur N. A. J. Voorhoeve werkte in 1920 (of eerder) bij Philips Natuurkundig Laboratorium. Hij was in de oorlog actief als bankier van het verzet; hij overleed in 1965, na 17 jaar hoofd van de Philips' Normalisatieafdeling te zijn geweest. 

In de oorlogsjaren kwam hier ir. A.J. Gelderblom wonen, actief opvolger van Bankier van Verzet  en vriend Iman Van Den Bosch

In Parklaan 87 is gevestigd, sinds 1994, de Consulaat van de Republiek Litouwen. De heer Herman Kasper Adriaan de Lange is Honorair Consul.

De panden Parklaan 87 en Reigerlaan 2 lijken veel op Havikaan 1-3 Hoewel deze woningen veel groter zijn en onder een andere hoek zijn gebouwd


Reigerlaan 4 t/m 10 zijn in 1924 gebouwd in opdracht van Philips en door architect Hanrath ontworpen.
Reigerlaan 6 heeft een oppervlakte van 221 m² en een perceeloppervlakte van 400m² en heeft 7 kamers (6 slaapkamers). Verder beschikt het pand over een tuin, dakterras en berging. De hoekpanden zijn ruimer en bezitten een opricht.
De panden Reigerlaan 2 t/m 10 stonden op de gemeentelijke monumentenlijst van 04-01-1994Overzicht van fabrieks-, kantoor en woningcomlexen van Philips in 1926. 
Bron: De ingenieur; Orgaan van het Kon. Instituut van Ingenieurs- van de vereeniging van Delftsche Ingenieurs jrg 41, 1926, no 36, 04-09-1926

Bewoners Reigerlaan

Hieronder een aantal beschrijvingen van Reigerlaan bewoners

Prof.Mr. J. (Ko) Oranje 1898 -1946


Directiesecretaris Philips van 1927 tot februari 1940 woonde op Reigerlaan 6. Na zijn Philipsperiode was hij Hoogleraar aan VU. Mr. Oranje speelde een belangrijke rol in het verzet. Vooraf enkele jaren leraar in Zuid-Afrika geweest, waarbij hij tegelijkertijd zijn rechtenstudie aan de VU afrondde. Promoveerde in 1938 bij Gerbrandy op een proefschrift over omroeprecht en volgde Gerbrandy in 1940 op als hoogleraar. Leider van het universitaire verzet en belast met de voorbereiding van de naoorlogse omroep. Lid van het College van Vertrouwensmannen.
In de oorlog bezocht hij studenten en Philips medewerkers die verplicht werkte in Duitsland. Overleed een jaar na de bevrijding op 47-jarige leeftijd. echtgenote: M.J. van der Meulen, Marie Jacoba (Mies) en zij hebben 3 kinderen: 2 zoons en 1 dochter
Bron: parlement.com

R.C. Spinosa Cattela (Robert)

J.E. Spinosa Cattela, Joseph Eduard 1895 - 19??, getrouwd met Adriana Maria Jeanne Kruysveldt (1898-1974) woont op Reigerlaan 8 met zijn kinderen.  Hij is accountant, econoom en werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker bij Philips.

Zijn zoon: R.C. Spinosa Cattela (Robert) (1923-2016), gaat ook voor Philips werken, eerst in Argentitie, later als directeur van de administratie. Hij wordt op 1-1-1976 door W. Dekker benoemd tot lid van raad van bestuur van Philips. Hij treed af op 1 sept. 1987. Bij zijn overlijden in 2016, plaats Frans van Houten bestuursvoorzitter van Philips een condolences.

Heer en mevr. H. W. Burgers-van Balen ©foto familie Loo-Burgers

H. W. Burgers was de oprichter van 
Burgers-Verwarmingsindustrie.  Zijn gezin woonde op Reigerlaan 12. Dit huis, bouwjaar 1925, is de enige woning in de Reigerlaan die niet door Hanrath is gebouwd. Henricus Wilhelmus Burgers is op 7 oktober 1971 overleden op 80-jarige leeftijd. Later is G. J. Schoonderbeek aangesteld als algemeen directeur van Burgers' Verwarming, Hij is in functie gebleven tot febr. 1968, Op 20 juli 1970 overlijd hij op 67-jarige leeftijd, Hij had ruim 40 jaar bij Burgers gewerkt.
 H.W. Burgers verwarmingsindustrie wordt in 1928 opgericht door H.W. Burgers, met twee man personeel, een secretaresse.  Nog geen jaar later telt het bedrijf vijftien man personeel en in 1930 vijftig man. Het bedrijf betrok in 1933 de panden aan de Hertogstraat 2c In 2008 heeft Burgers, die samen ging met het Leidse Ergon 1500 mensen in dienst. Burgers-Ergon is later weer een onderdeel van Heijmans geworden.
Sjoerd Bylsma schreef in 1978 een herdenkboek met de titel "Vijftig jaar warmte : van H.W. Burgers Verwarmingsindustrie tot burgers verwarming + airconditioning." 

Op het moment dat het pand van Burgers aan de Hertogstraat 2c leeg kwam te staan, werd het in 1990 gekraakt [zie affiches]. In 1992 kochten de krakers het pand en nu zit in dit pand aantal wooneenheden zoals de boekwinkel Books 4 Life Eindhoven, een kringloopwinkel, fietsenmaker, ateliers, studio en lessen T'ai Chi. De naam "burgers" leef als begrip nog voort in Eindhoven maar niet meer in de Reigerlaan.

Bewoners Reigerlaan

1926 A.J. van Zadelhoff ( 1e schoolhoofd ??) kocht in 1926 een auto met kenteken N-16590
27 sept. 1932 - 1 mei 1956 Floor Evers, het schoolhoofd van de Nutsschool nam in 1956 afscheid; naar hem zijn later scholen en schoolverenigingen vernoemd. In Eindhoven is van 1973 tot 1997 de naam van Floor Evers verbonden geweest aan een scholengemeenschap en een middenschool. Hij kocht in 1936 een auto met kenteken N-45539
rond 1996 Braak J B C M van den

1914 Nut van t algemeen
2016 Basisschool Reigerlaan salto

1926 scheikundige dr. Dirk Lely Jr. (1889 - 1955) Hij was al in 1914 bij Philips komen werken; hij had als eerste het element Zirconium in zuivere vorm geproduceerd. telefoon 1938
1939 G.T. van der Schaaf kocht een auto met kenteken N-56904
1996 C G J Veltman 

1929 Ir. J. Wijsman elektro-technicus werkte op het Philips' Octrooibureau, kocht in 1929 een auto met kenteken N-23607 en in 1937 een auto met kenteken N-47037 / telefoon 3139

1949 De Haasrond
1996 A.J. Dijkman

1932 mr. J. oranje en m-J. oranje v.d. Meulen
Mr. J. Oranje was jurist, Domineeszoon Ko Oranje (1898 Berkel en Rodenrijs - 1946, Amsterdam) werd later rector magnificus aan de VU Amsterdam; tijdens de oorlog heeft hij daar zeer veel goed werk voor het verzet verricht
rond 1996 ir W Boerman
2015 Charleij Werff
2015 G P A Mom 

Bouwjaar 1929
1925 De Heer En Mevrouw J. E Spinosa Cattela- Kruysveldt
1930 J. F. Veenbrink was procuratiehouder bij Philips
1942 De heer ( Dr. J.H. ?) Gisolf (Natuurkundige Philips ?) en mevr. dr. E.B Gisolf-Venema. Hun zoon Mr dr R. Gisolf werd In 1988 benoemd tot president van de alkmaarse rechtbank en van 1993 tot en met 2002 was hij president van de rechtbank te Amsterdam
1996 M.J.P. Wils

Bouwjaar 1929
1930 dr. A. E. van Arkel scheikundige. Werkte bij Philips en wordt in 1934 benoemd tot hoogleraar anorganische scheikunde te Leiden; leefde 1893-1976. In nov. 1934 telefoonnummer 2264 gekregen.
1996 Dr. J. de Boer
2016 Kin-Schellekens, 

Bouwjaar 1925
1925 Heer en mevr. H. W. Burgers-van Balen. H. W. Burgers was directeur van N.V. Burgers Verwarmingsindustrie. Hij heeft dit pand laten bouwen. In 1936 kocht hij een 2e hands auto, uit 1916 met kenteken N-2925
C.G. van Luijt kocht in 1928 een auto met kenteken N-19814

1996 Bart B.A. Schellekens-vd Meulen Lid Stichting Behoud de Reiger
1996 C A Fonteyn

Geef s.v.p. aanvullingen door....