Eindhoven 800 jaar stadsrechten in 2032

In 2032 een jaar lang een groot feest in Eindhoven omdat vorige eeuw herdenkingen niet gevierd zijn.

Opening van de eerste metrolijn of magneetzweeftrein hoogtepunt van 2032?

Hieronder een aantal suggesties voor het 800-jarig-eeuwse feest van Eindhoven. Korte terugblik op 750, 700 en 600 jaar stad Eindhoven.

Metro Eindhoven

Mogelijke metrolijn in Eindhoven, na een idee (2015) van Ontwerpbureau EDHV uit Eindhoven, lees artikel.
 
In 1973 waren er al plannen om een zweeftrein te ontwikkelen voor Eindhoven. De gemeente Eindhoven heeft in overleg met de DAF-directie een werkgroep ingesteld, die de experimentele mogelijkheden gaat bekijken van een experimentele invoering van de transurban (een zwevend trein-systeem) in Eindhoven. Vertegenwoordigers van de ministeries van Economische Zaken en van Verkeer en Waterstaat zijn uitgenodigd om in de werkgroep zitting te nemen. Er bestaat al een uitvoerige studie in Eindhoven om na te gaan welke tracés voor deze nieuwe soort van openbaar vervoer, ontwikkeld door de firma Kraus Maffei in Duitsland, het meest geschikt zijn. Bron Volkskrant 28-8-1973

Met AI gemaakt plaatje snelle verbinding tussen Eindhoven centraal en ASML

Aantal suggesties om dit feest te vieren

2023 -2032 10 jaar NEW YEAR'S EHVE (https://newyearsehve.nl)
2006 - 2032 25 jaar GLOW Festival ( er is geen Glow geweest in 2020 ivm COVID-19 virus)
1932 - 2032 100 jaar vlieghaven Welschap / airport Eindhoven

1 Opening van de eerste metrolijn of magneetzweeftrein van het stadscentrum naar Eindhoven Airport, hiernaast de locaties aandoen zoals Brainport Industries Campus (BIC Noord) , Meerhoven, ASML, het Maxima Medisch Centrum, de High Tech Campus en TUe.
Lees: https://www.deingenieur.nl/artikel/metrokaart-van-eindhoven
Lees: https://innovationorigins.com/nl/eindhoven-is-toe-aan-een-nieuwe-spoorlijn/

2) De officiële opening van het park Wielewaal in 2032, en het planten van een eeuw boom voor ieder kind dat in Eindhoven in 2023 geboren wordt.

3) Grootstedelijk festival: Een meerdaags festival in het hart van de stad, waarbij verschillende muziekgenres, kunstvormen en culturele activiteiten samenkomen. Dit zou een viering zijn van de diverse en levendige cultuur van Eindhoven.

4) Speciaal een acht eeuwen lichtfestival. Eindhoven staat bekend om zijn innovatie op het gebied van verlichtingstechnologie. Een spectaculair lichtfestival zou de stad kunnen transformeren met adembenemende lichtinstallaties, projecties en interactieve kunstwerken.

5) Historische lezingen en workshops of bijeenkomsten met toekomstvisies Eindhoven 900 jaar in 2032

6) Alle kinderen die in Eindhoven en 2032 geboren worden, krijgen een studiebeurs en levenstips, omdat zij als honderdjarige voor het merendeel van 2132 (negen eeuwen stad Eindhoven) mee gaan maken.

7) Tover de huidige markt om in een digitale markt, waarmee de oude panden en bomen van vroeger weer kunt zien zoals die waren in 1532, 1732, 1832 en 1932 door digitale projecties

8) Een inter-culinair festival door de stad, waar je de smaken van Eindhoven kunt proeven, gerechten van verschillende culturen. In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Eindhoven als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 57%, herkomst uit Europese landen: 14% en herkomst uit landen buiten Europa: 29%

9) Een designbeurs in het Evoluon, waar je de nieuwste innovaties en trends op het gebied van design en techniek kunt ontdekken voor de komende 100 jaar. Hoe ziet Eindhoven eruit in 2132? Ontwerp een toekomstvisies Eindhoven voor het eeuwfeest 900 jaar Metropool Eindhoven in 2132.

10) Historische tentoonstelling: Een speciale tentoonstelling in een van de musea van Eindhoven, waarin de geschiedenis van de stad wordt belicht aan de hand van artefacten, foto's, video's en interactieve displays.

Plannen die voor 2032 gerealiseerd gaan worden?
a) Brainport-regio verwacht tot 2032 zeker een groei van 50.000 arbeidsplaatsen
b) Groei TU/e een verdubbeling van het aantal afgestudeerde masterstudenten in 2032, waardoor de totale studentenpopulatie zal groeien van zo’n 13000 nu naar 21000 in 2035.
c) Uitbreiding elektriciteitsnet voor 2032 met minimaal 107 verdeelstations. Op die manier kan Metropool Regio Eindhoven het nijpende tekort aan stroom opvangen.
d) Er zijn 40.000 tot 60.000 extra woningen nodig in Eindhoven tot 2040 en meer dan de helft daarvan moet al voor 2030 geleverd zijn. Hiervan zijn 40.000 nodig voor de gemeente Eindhoven, 60.000 voor het Stedelijk Gebied Eindhoven (dit zijn negen gemeenten) en 100.000 voor de Metropoolregio Eindhoven (zijn 21 gemeenten).
e) Nieuwe ASML campus ter grootte van 50 hectare, waar plek is voor 20.000 werknemers. Nu heeft ASML in Nederland 23.000 werknemers.

Eindhoven 750 jaar stad

De viering van 750 jaar stad in 1982

1982 Eindhoven 750 jaar stad

Huis aan huis werd het boekwerkje van 136 pagina's verspreid in Eindhoven. Het blad stond vol met advertenties, kort verhalen over verenigingen,  en oude prenten, . Honderden activiteiten worden georganiseerd om het 750 stadsjaar te vieren. De eerste16 pagina zijn in kleur, de rest is zwart-wit.

1982 Hendrik I, hertog van Brabant, die in 1232 het stadsrecht aan Eindhoven verleende, staat hier afgebeeld met het wapen van Eindhoven. Op de sokkel staan verder de wapens van de voormalige gemeenten Woensel, Gestel, Tongelre, Stratum en Strijp, die in 1920 bij Eindhoven zijn gevoegd.
Door het in 1232 verleende stadsrecht kon de stad Eindhoven in 1982 het recht ontlenen haar 750-jarig jubileum te vieren.

Dit beeld is een creatie van Walter Eyck en destijds vervaardigd in opdracht van de Programmacommissie Eindhoven 750 jaar Stad.
Bron: https://www.eindhoveninbeeld.com/photodetail.php?id=19141

Het begin van een stad als Eindhoven. Ter gelegenheid van het 750- jarig bestaan van deze stad door R. Merckx.
Vooral beschrijving van Eindhoven in prehistorische tijden.

Eindhoven 1232 - 1932 herdenkingssticker

1982 Eindhoven lied 
Grammofoonplaat Eindhoven 750 jaar stad
1982 Eindhoven, 750 jaar stad flessenopener.
1982 Eindhoven 750 jaar stad
... we mogen d'r zijn! Sticker
1982 Eindhoven 750 jaar stad
Sleutelhanger

700 jaar Eindhoven in 1932

In 1930 heeft het Eindhovense R.K. Winkeliersvereniging het initiatief genomen om het 700-jarige stads bestaan in 1932 te herdenken. Ook het gemeenteraadslid Nollen hoorde in 1930 van dit gebeuren en stelde voor om het Zevenhonderd jarig bestaan te gaan herdenken. In maart 1931 werd een feestcomité in het leven geroepen. De bedoeling is dat het feestcomité van ongeveer 70 personen, uit alle lagen van de bevolking van Eindhoven, is samengesteld.
Belangrijk was de persoon dr. ir. Halbertsma als vertegenwoordiging Philips vooral nodig is om de wereldvermaardheid, die Eindhoven aan de Philips industrie te danken heeft.

Diverse voorstellen voor de viering in 1932
Plannen zijn er van het organiseren van een lichtweek en een tentoonstelling op industrieel gebied, een winkelweek, versiering van enkele belangrijke punten van de stad, sportfeesten, historische optocht, een openluchtspel, een blijvend aandenken, b.v. een concertzaal of een museum. Een der hoogtepunten zal een groots opgezette nationale tentoonstelling zijn. Naast de Eindhovense industrieën zullen op deze tentoonstelling ook landbouw en veeteelt vertegenwoordigd zijn. Ideeën waren er om naast de andere feestelijkheden te komen tot een grote openluchtvertoning, bij gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Eindhoven als stad, het "Brabantsch Volkstooneel" zou de plannen uitwerken.

Een belangrijk onderdeel was het organiseren van de zogenaamde „ideal home exhibition". Waarschijnlijk is deze Engelstalige internationale tentoonstelling vanuit Philips voorgesteld.

In 1932 was nóg een viering: De Eindhovensche en Meierijsche Courant bestond 75 jaar. Op 23 april 1932 kwam een extra dikke feestkrant uit met een heleboel informatie over het verleden. Zoals een overzicht van het muziekleven en een groot aantal mini biografieën van bedrijven. Helaas is dit exemplaar niet raadpleegbaar in de krantenbank van Delpher. Bij het RHCE is deze krant op microfiches te raadplegen. 

Opvallend is dat bij al deze plannen de opening van Welschap, het huidige Airport Eindhoven, ergens genoemd wordt, met de "ogen van nu" zal blijken dat dit de belangrijkste gebeurtenis voor Eindhoven in 1932. 

Eindhoven 700 jaar 1932 

Het 700-jarig bestaan van Eindhoven

Advertentie voor een administrateur voor herdenkingsfeesten: 700-jarig bestaan van de Stad Eindhoven.

Delftsch aardewerk: bordje 700-jarig bestaan Eindhoven 
Ook Roermond bestond 700 jaar

Winkeliersvereniging neemt initiatief om het 700-jarige stadsbestaan in 1932 te herdenken.

Opening vliegveld Eindhoven 10 september 1932

Opening vliegveld Eindhoven 10 september 1932
De gebeurtenis van 1932!

De eerste plannen voor de aanleg van het vliegveld waren er al in 1921. De opening van het vliegveld Welschap, het heette toen nog officieel “Luchtvaartterrein Eindhoven” vond pas op 10 september 1932 plaats. Zoals Eindhoven niet in een keer is gesticht, in 1232, heeft ook de luchthaven een aanlooptijd.
De naam Welschap is afgeleid van het gebied bij Strijp, waar de luchthaven is gevestigd. In 1934 is deze naam voor het eerst gekoppeld aan het vliegveld, pas in 1937 algemeen als naam aanvaard. Lees "vijf jaar Welschap." in ED 10-9-1937.

Het vliegveld, met dan nog alleen grasbanen, ligt vijf kilometer ten westen van Eindhoven. De eerste jaren van het vliegveld is vooral gebruikt voor burgerlijke doelen, zoals sport- en zweefvliegen. In 1934 legde Philips baanverlichting aan, het jaar daarop, 1935 werd het stationsgebouw met de verkeerstoren opgeleverd. Het ontwerp is van architect Dirk Roosenburg, het volgens de regels van de nieuwe zakelijkheid ontworpen. zoals hij voor Philips de Lichttoren heeft ontworpen.

Meer info: https://eindhoven4044.nl/8/Fliegerhorst-Eindhoven.html


1932 Eindhoven vlieghaven
herdenkingsbord.
Opening vlieghaven belangrijkste gebeurtenis bij het 700 jarig eeuwfeest, zonder dat dit vermeld werd.


Eindhoven 1232 - 1932 herdenkingsbord met wapen van Eindhoven
diameter: 24.5 cm

Eindhoven 1232 - 1932 gedenkbord met gebouwen

Eindhoven 1232 - 1932 herdenkingsbord met oude kasteel.

Feestviering 700-jarig stad Eindhoven is uitgesteld tot betere tijden

Maart 1932 werd besloten in de gemeenteraad dat voor een "passende feestviering nu niet de tijd is". 
De wereldwijde economische crisis bereikte sinds 1929 ook in Eindhoven. Vele mensen werden ontslagen. "Het aantal werknemers bij Philips daalde van 23.000 in november 1929 tot 19.000 in augustus 1931 en zal het daaropvolgende jaar nog dramatischer dalen tot 12.000."
Tien tot vijf procent minder loon voor wie nog wel werk heeft.
Najaar 1932 gaat heel langzaam weer een stijging komen in werkgelegenheid. Echter in 1936 kregen chefs en bazen met een maandloon nog een korting van tien procent op hun loon. Arbeiders hadden toen nog een weekloon.
Bron boek: Acht eeuwen Eindhoven, p.300 -303.

1832 geen viering van 600 jaar Eindhoven

200 jaar geleden hadden de Eindhovenaren geen besef dat hun stadje 600 jaar bestond.
Er waren zo'n 3000 inwoners, merendeel was nog ongeletterd. De Franse bezetting was een paar jaar daarvoor beëindigd en België had zich in 1831 afgescheiden. Noord Nederland was in oorlog met Zuid Nederland en in Noord-Brabant waren overal troepen gelegerd. Geen reden voor een feest.

Dinsdag 3 januari 1832 

Eindhoven van 1832 had geen eigen krant. In Noord-Brabant verschenen twee kranten: Noord-Brabander uit Den Bosch, die dat gehele jaar vijftig keer het woord Eindhoven noemt. Het gaat dan voornamelijk over de graanprijzen of advertenties. De andere krant is de Bredasche courant.

1832 Diligence naar Eindhoven.
Verbindingen naar Eindhoven waren schaars. 
Pas in 1866 werd het eerste treinstation van Eindhoven geopend. Dit was alleen een spoorlijn naar Den Bosch en Tilburg, de bruggen over de rivieren waren er nog niet. In 1866 duurde de reis tussen Rotterdam-Eindhoven ongeveer 4 á 5 uur, want de reis naar Rotterdam ging deels nog via een stoomboot.

1 januari 1832 Bredasche courant.
Deze krant schreef 36 keer over Eindhoven in 1832, voornamelijk over de legering van militairen. België was in 1931 afgescheiden van Nederland en in oorlog met Nederland.
Pas in 1839 wordt uiteindelijk de scheiding geregeld in het Verdrag van Londen en wordt België als staat erkend

Plattegrond 1829 /1830 Eindhoven

Eindhoven had in 1830 ongeveer 3000 inwoners, die woonden in 549 woningen, dit volgens kadaster gegevens uit 1832.

Lees ook:

Eindhoven de vijfde stad van Nederland: https://www.eindhovenfotos.nl/2/eindhoven_vijfde_stad.html
Hoogspoor en Eurostrand: https://www.eindhovenfotos.nl/2/hoog_spoor_eindhoven.htmlEindhoven in 1232 
Onderzoek hierna volgt binnenkort