Wonderland EINDHOVEN

 


Ansichtkaart 1957 gericht aan vakantieadres in zeeland


van 5 t/m 30 juli 1976 werd de kinderattractie Wonderland in het POC gehouden

 

Stichting Eindhovens vacantiecomite 1950-1981

De Stichting Eindhovens vakantiecomité is in 1946 opgericht. Bij de statutenwijziging van 8 april
1974 werd het doel omschreven als:
- het bevorderen van een goede vakantie voor de bevolking van Eindhoven
- het (mede)organiseren en bevorderen van evenementen op toeristisch gebied, zoals
dagtochten en meerdaagse reizen tegen de laagste prijzen
Binnen deze stichting werd sinds 1957 de activiteit Wonderland georganiseerd, een evenement
tijdens de schoolvakanties bestemd voor de schoolgaande jeugd van Eindhoven. Op 8 april 1974 werd door het stichtingsbestuur van het Eindhovens vakantiecomité een afzonderlijke Stichting
Wonderland opgericht.
De stichting had tot doel het bevorderen van een goede besteding van de vakantie voor
volwassenen, eventueel ook voor de schoolvakantie van de schooljeugd, voornamelijk van lagere scholen. Het organiseren van Wonderland vormde de hoofdmoot van de activiteiten. Daarnaast had de stichting een coördinerende en stimulerende taak voor een goede en nuttige
vakantieontspanning, door bijvoorbeeld sport en spel, muziek en toneel en andere vormen van kunst.
De heer Arnoldus Mathias Gerardus van der Voort (geb. 12-5-1917) was secretaris van beide
stichtingen en had op grond van die functie archiefmateriaal, maar ook veel foto’s onder zich.

Bron: http://www.rhc-eindhoven.nl

Bij rhc-eindhoven zijn ook duizende foto's  (off-line en enkele online, zie hieronder) van Wonderland beschikbaar