Klik hier voor meer informatie over Stanislau en krijgsgevangenen.


Wim von Bergh 1921


Wim von Bergh 1944

 Wim von Bergh (C. C. W. von Bergh), mijn opa, is geboren op 13-12-1900 in Venlo en overleden op 21-08-1964 in
Helmond. Hij is gedurende zijn loopbaan bij de landmacht in verschillende plaatsen gelegerd
geweest. Aan het begin van de tweede wereldoorlog was hij Kapitein.
Ondermeer betrokken bij de verdediging van Nederland  bij het 22e REGIMENT ARTILLERIE
Staf
Jhr. K.J. van den Brandeler Majoor Commandant
C.C.W. von Bergh Reserve Kapitein Vuurregelingsdienst
L.Th.J. van Eekelen Reserve 1e Luitenant Toegevoegd officier
J.G. Dricheemin Reserve 2e Luitenant Toegevoegd officier
Ds. J.C.A. van Loon Reserve veldprediker Geestelijke verzorging
http://www.grebbeberg.nl/

Van mei 1942 tot juli 1942 heeft hij in krijgsgevangenschap gezeten in Nürnberg en Langwasser. Vanwege chronische
maagklachten is hij daarna opgenomen geweest in het Militair Hospitaal in Den Haag waar hij is
geopereerd. Na de revalidatieperiode heeft hij opnieuw in krijgsgevangenschap gezeten. Dit keer van
juni 1943 tot mei 1945 in Stanislau en Neubrandenburg.


Yvonne von Bergh
Hij was getrouwd met Yvonne von Bergh – de Leeuw (geboren 08-04-1907, overleden 17-06-1977).
Ze hadden vier kinderen, Carlo, Olga, Nic en Ruud. Ruud von Bergh, mijn vader, is in 2004 overleden.
 

Ik ben van mening dat het van belang is dat wat onze militairen (en militairen uit andere landen)
in de 2e wereldoorlog hebben moeten doormaken in krijgsgevangenschap bewaard moet blijven.
Zowel voor nabestaanden als voor de Nederlandse bevolking in het algemeen. De impact daarvan
heeft vaak diepe sporen nagelaten bij hen die dat is overkomen, diens gezin en naasten. Ik vind deze
site daarom een goed initiatief om dit wellicht onderbelicht stuk geschiedenis te documenteren en
onder de aandacht te krijgen. Ik ben daarom blij dat ik hieraan een kleine bijdrage kan leveren door
een aantal bewaard gebleven documenten toe te voegen.

Voor mij persoonlijk is het tevens een manier om mijn opa, die ik niet heb gekend, te gedenken.
Robert von BerghWim von Bergh Stalag 371  KGF 32295 / (op foto 31366 doorgehaald)  Cornelis Caspar Willem von Bergh)


kranten opzoekbaar bij http://kranten.kb.nl/


Wim von Bergh, rechterbuitenhoek 2e rij  in Stanislau (1943 /1944, foto 158)

Kerstkaart Stanislau Kerstmis 1943

Kistje met prikkeldraadmotief 32295 Stanislau

Naamplaatje: 32295  Oflag XIII B Teillager zb.V.

 

Naamplaatje: Von Bergh, Cornelis C.W.

 


Neurenberg / Nürnberg 


Neurenberg / Nürnberg 

 


Neurenberg / Nürnberg 

 


Stanislau

 


Stanislau

 


Tekening van Wim von Bergh in Neubrandenburg op 16-02-1944. gemaakt door Boost op de verjaardag van zijn zoon Nic.

 

Verslag van de overplaatsing der Nederlandse officieren van Stanislau naar Neu-Brandenburg waarbij veel ontbering en ontsnappingen  plaats vonden. Lees het onderstaande verslag van 10 januari 1944

 


 

Lees de geslaagde ontsnapping van

Luitenant ter zee der lste kl. H. Isbrucker op 17 Januari 1944.

Doodgeschoten tijdens ontsnapping Luitenant Derkx = H.J.M. Derks en Luitenant Young = W.A. Young (later vergast) en de Bruin zwaar gewond, z'n 130 personen zijn ontsnapt waarvan 40 "echt" hebben kunnen ontsnappen.
Lees:

Officieren en cadetten die met succes uit krijgsgevangenschap ontsnapten
of gedood zijn over overleden zijn in KG

 Groepsfoto na de oorlog


Wim von Bergh 1963
Wim von Bergh, geboren op 13-12-1900 in Venlo en overleden op 21-08-1964 in
Helmond.

met dank aan zijn kleinkind: Robert von Bergh
 

 Klik hier voor alles over Stanislau en krijgsgevangenen