Telefoondienst namenlijst Eindhoven

In 1915 hadden zo'n 490 inwoners en bedrijven in Eindhoven een telefoonaansluiting.
De lijst geeft een mooi beeld van de belangrijke personen en bedrijven in die periode.
De gids van 1915 was de eerste telefoongids voor heel Nederland in één band
Uitgegeven door het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie,
januari 1915

De lijst is een project van Hans den Braber en Herman de Wit
i.s.m. diverse vrijwilligers.
Bron: http://www.geneaknowhow.net/script/dewit/tel1915/

Telefoonboek 1950

Laatste telefoongids in 2018

In het najaar 2018 verschijnen in Nederland voor de laatste keer de 45 gedrukte regionale edities van De Telefoongids & Gouden Gids. In oktober 2018 startte de verspreiding van de laatste telefoonboek in gemeente Eindhoven. De verspreiding neemt enkele weken in beslag. Daarmee komt na bijna 140 jaar een einde aan een unieke informatievoorziening van telefoon- en adresgegevens voor alle inwoners van regio Eindhoven.
De laatste editie heeft een oplage van ongeveer 3 miljoen waarvan 135.000 voor de regio Eindhoven. Volgens een woordvoerder van DTG zijn dat er meer dan bij de vorige edities. ,,Toen we bekendmaakten dat het de laatste gids zou worden, kwamen er veel aanmeldingen bij."
Gebruikers van de papieren Telefoongids wil DTG helpen om de telefoonnummers en andere informatie over personen en bedrijven online op te zoeken. In samenwerking met SeniorWeb biedt DTG tegen een kleine vergoeding voor de betrokken vrijwilligers workshops ‘online zoeken’ aan. Ook op de website van SeniorWeb wordt meer informatie aangeboden omtrent het online zoeken naar telefoonnummers: seniorweb.nl/telefoonnummer-opzoeken

Oude telefoongidsen bij Delpher

Online zijn oude telefoongidsen of telefoonboeken te raadplegen bij www.delpher.nl  en stel in op "boeken basis" ipv alles of kranten. Gebruik zoekwoord " interlocalen telefoondienst" en vink aan in  het linkermenu  bij collecties "telefoonboeken"
Aanwezig zijn 33 gidsen tussen 1901 en 1950. Deze zijn redelijk doorzoekbaar.

Hiernaast is telefoongids van 1915 doorzoekbaar op:
Bron: http://www.geneaknowhow.net/script/dewit/tel1915/
Alle telefoonnummers van Eindhoven staat hieronder:

Telefoonboek 1950 in pdf vorm, niet doorzoekbaar

Bij www.zoekenbel.nl is de gids van 1970 doorzoekbaar op diverse manieren, ook op straat zoekbaar.

Oude telefoongidsen uit de jaren 70 -80 - 90 enz zijn moeilijk te vinden. In de jaren 90 is de telefoongids op CD-ROM uitgebracht voor Windows XP

Rijksgids Telephoondienst 1901

De allereerste Rijksgids voor den Telefoondienst in Nederland kwam uit in 1881. Met slechts 49 telefoonnummers. Wanneer Eindhoven precies telefoon kreeg is onduidelijk maar de telefoongids van 1901 vermeldt dat er hier enkel een Intercommunaal Rijkstelephoonbureau is in het Rijkstelegraafkantoor.
In de gids van 1904 heeft Eindhoven al zes pagina’s met telefoonnummers. Van kantonrechter H. van den Acker tot tabakshandelaar Van Zeeland. In totaal hebben 336 inwoners en bedrijven een aansluiting op de lokale telefooncentrale waar handmatig verbindingen tot stand werden gebracht. Wilde je de burgemeester spreken dan vroeg je om nummer zes en de sigarenfabriek van Mignot & De Block was op nummer 3 te bereiken. De allereerste Eindhovenaar met een aansluiting was waarschijnlijk raadslid en tabakshandelaar August Raupp aan de Dommelstraat. Uiteraard te bereiken op telefoonnummer 1. Dit nummer had hij nog steeds in 1915 en was het aantal telefoonnummers gegroeid naar 490 personen en bedrijven

Alfabetische namenlijst telefoongids / telefoonboek 1915 Eindhoven

473 Aalst, H. v., Slager, Markt
201 Abbe, H.J. v., Sigarenfabr. Bleek, Stratum
218 Agt & Co., A. v., Fabr. v. linnen, wollen en katoenen manufact.
167 Agt, Gebr. A. & M. v., Stoomweverij, Paradijslaan
309 Ambachtsschool, Dir. B. Steggerda, St. Catharinastr.
421 Amelsfoort, H. v., Prins Hendrikstr.
461 Amelsfoort, Jos v., Varkensslagerij, Groote Berg
423 Amerik. Stoom-, wasch,- en strijkinr.
59 "Amsterdam", Levensverz.-Bank, Rechtestr.
120 Amsterd. Bank, bijkant. Eindhoven, Nieuwstr.
188 Ansems, Jac., Slager, Fellenoord, Woensel
433 Arbeidsbeurs, Gem., Willemstr.
237 Aukes, J., Kruideniersw., Vrijstr.

267 Baarle, A. v., Agenturen in Tabak, Markt
277 Baekers & Raijmakers, Machinale weverij v. satijn, bedtijken, stores, tentlinnens, enz.
173 Baijens, J.J., Glas, verfw., chemicaliën, drogerijen en specerijen, Rechtestr.
304 Bak, M., Sigarenfabr. "de Doornboom", Woensel
317 Bakel-Berings, C. v., Wijn- en likeurh., mineraalwaterfabr., Bodega "Monopol", Vrijstr.
416 Barette, Wed. A., Hoogstr., Gestel
246 Basten-v. Bakel, in Groenten, comest., Kleine berg
256 Beckers, F. & A., In fijne vleeschw., opticiens en ziekenverpleging, Rechtestr.
471 Beek, P.J. v., In kruideniersw., granen, veevoeder en steenkolen, aannemer, Verl. Willemstr.
203 Beelen-Basten, H., Smid, kol. waren en comest., Grooteberg
364 Beer, J.J. de, Aannemer, Handel in Steenkolen en Asphaltwerken, Pr. Hendrikstr.
313 Bergeijk, J. v., Stoomververij, chem. wasserij, indigo-blauwververij, Stratum
102 Bergstein, H.P., Geweermaker, en handel in geweren, ammunitie en jagersbenoodigdheden, Wal
168 Bergstein, H.P., Willemstr.
101 Berkvens, F., Sigarenfabr., Willemstr.
12 Berkvens, J.F., Raiffeisenstr.
57 Best, Mevr. Wed. J. v., Rechtestr.
370 Best & v. Haaren, Mrs. Drs. v., Adv. en Proc., Kantoor
189 Best, Mr. Dr. J. v., Woonhuis
110 Beukers, C., Linnenfabrik.
84 Bichelaer & Cie, v.d., Stoom tabak-, snuif- en karottenfabr., Begijnenstraat
244 Bichelaer, Alph. v.d., in Rijwielen en naaimach., café "de Ekster", Demer
89 Bioscope Mij., Eindh., Rechtestr.
36 Bisdom, A., Villapark
350 Bisdom, C., Huize "Dommeloord", Dommelstr.
270 Blarkom, Mej. Th. v., Stratum
393 Block, Mevr. A.A. de, Markt
254 Blomhof, Meyer Jzn., Sigarenfabr., Woonh., Willemstr.
125 Blomhof, Meyer Jzn., Sigarenfabr., (kant.)
299 Boeckel Gzn., Joh. P.C. v., Inspecteur H.A.V. Bank, te Schiedam, Groote Berg 4
299 Boeckel M.G. v., Agenturen en Ass. Groote Berg 4
314 Boelaars, en Zn., Sigarenfabr. "de Kroon"
12 Boeren-Hypotheekbank, Gebouw Coöp. Centrale Boerenleenbank, Dommelstr. 20
128 Boex, Mevr. J., Wijnh. Nieuwstr.
18 Boex v. Gladbeek, Frans, Wijnhandel, Kortendijk
414 Bogers, Azn., Jac., in Bouwmaterialen, Woensel
419 Boland, A., Ingenieur S.S., Paradijslaan
435 Boom & Co., Sigarenfabr.
75 Booms, Jan., Aannemer, Stoomtimmerfabr. handel in bouwmat. en brandstoffen, Stratumseind
360 Bornbergen, Gez., in naaistersgarnituren en modeart., Demer
376 Boter-Contrôle Station, Dommelstr.
447 Bouvy & Co., Electro-techn. bur., Nieuwstr.
208 Brackel, G., Mantel- en modemag., Nieuwstr.
262 Bragt, Ed. v., Slachter, Geldropsche weg, Stratum
385 Brands, A., Brood- en banketbakker, Vrijstr.
445 Brandweer-Kazerne, Paradijslaan
387 Breemen, A.G. v., Bloemenmagazijn, hoek Ten Hagestr.
10 Briel & Verster, Fa. v.d., Kon. Eindh. Linnenfabr., Dommelstr. (Kant. 9-12, 2-4.)
286 Broeck-Smulders, Joh. v.d., Wilhelminaplein
325 Broek-v.d. Heijden, P. v.d., Slager, Kleine Berg
296 Broekert, A. de., Strijp
205 Broekmans, W., Rund,- Kalts,-[sic] en Varkensslagerij, Stratum
21 Brüning & Cie., Fa. P., In garen, band, mode-art., enz., Vrijstr.
113 Brüning, J., Villapark
133 Brüning & Zn., J., Sigarenkistenfabr.
460 [Idem]
459 Bruijn, Dames de, Gestel >>>>>cursief<<<<<
231 Burgemeester v. Eindhoven, Gemeentehuis

131 Caron, Fa. J.B.C., Stroohulzenfabr. Stratum
420 Centrale Steenhandel, Langendijk
157 Clement, A., Aannemer en metselaar, Stratum
96 Collem, Gebr. v., Sigarenfabr. Groote berg
134 Coolen & Co., Ant., Bierbr., Stratum
29 Coolen, Jan, Dir. Eindhovensche Bank, Kloosterdijk
12 Coöp. Centrale Boerenleenbank Dir. J.F. Berkvens, Dommelstr. 20
386 Coöp. Melkinr. en Stoomzuivelfabr., "Moderne"
388 Cox, Wed. F., Volderstr.
68 Cox, Fa. F., Slager, Volderstr.
327 Cox, Martinus, Dommelstr.

404 Daal-v.d. Heijden, A. v., Rijwielhandel, Stratumseind
276 Dam, A. v., Hooi- en stroo-export, Woensel
215 Dam & Co.,I .,v., In Tabak. Stationsplein
169 Deckers, Dr. L., Hoofdinspectuer Boerenleenbanken, Tramstr.
267 Deligne, Ch., Coiffeur, Markt
332 Denteneer, P.J.H., Stratum
210 Derpen, Jacques, Coiffeur en badinrichting, Nieuwstr.
91 Diepen, Dr. H., Arts. Kleine Berg
42 Diessen, H. v., Café-Rest. "de Bijenkorf", Markt
15 Dijck-Huijsmans, Fr. v., Villapark
135 Dijck-Stumpers, v., Houth. en stoomtimmerfabr. Kanaal
322 Dijk, Carel H. v., Damast en Linnenfabr. woonhuis, Stratum
130 Dijk & Comp., v., Kon. Damst- en Linnenfabr., Tongelreseweg
302 Dijkmans & Co., H.G., Schoenwinkel en Lederhandel, Rechtestr.
288 Dissel, Frans v., Villapark
234 Dissel, W v., Fabrik., Kanaal
129 Dissel & Zonen, Fa. C.J.F. v., Linnenfabr., Stratum
480 Donders, ant., Rijwielhandel en Reparatieinr., Gr. Berg
428 Dooren, Jos. C. v., Adviesbur.
348 Dungen, Mr. G. v.d., Kantonrechter, Stratum

222 Eikenburg, Pensionaat, StratumI
243 Einden-Maas, H. v.d., stalh. en expedit., Tramstr.
53 Eindh. Bank, Markt
169 Eindh. Dagblad, Rechtestr.
379 Eindh. Ijzer- en Staalhandel, N.V. Groote Berg
150 Eindh. Zoutziederijn"het Hert", voorh. C.J. Spoorenberg, Dir. C. Sanders
401 Elderen-v.d. Meerakker, Joh. v., Grossierderij, granen, veevoeder, hulpmeststoffen, enz.
413 Elderen-v.d. Meerakker, Joh. v., Kolon. waren, enz., Filiaal, Stratum
417 [idem], Filiaal Gestel
438 Electrische Centrale
452 Electro-Stoom
349 Elias, A., Willemstr.
193 Elias, J., Rechtestr.
260 Elias Prins, Mevr. Wed. E.,
112 Elias, Fa. J., Linnenfabr. Strijp
111 Elias, Mevr. de Wed. M., Strijp
71 Elshout, G., vischh., Achterstr.

301 Feijen, P., Haagsch Koffiehuis, Markt
283 Fens, J.J., Notaris, Keizersgr.
Fens, J.J. villa "Kortonjo" Stratum
196 Fransche Zusters, Weeshuis, Stratum
465 Fuik, de, Visch- en Wildhandel, F.H. Moormann, Vrijstr.

422 Gaarenstroom, P., Geneesheer, Willemstr.
95 Gardinge & Co., F. v., Sigarenfabr., Strijp
347 Gardinge, F. v., woonh., Parkstr.
307 Garvelink, Gebrs., Sigarenfabrik.
136 Gasfabriek, Gem., Kanaal
488 Gast, G., Willemstr.
27 Gasthuis, Achterstr.
56 Gemeentehuis (Secretaris)
273 Gemeentehuis, Gestel
213 Gemeentehuis, Stratum
281 Gemeentehuis, Woensel
52 Gend & Loos, v., H. Colignon & Co., Rechtestr.
81 Gennip & Zn., J.H. v., Grossiers, Stratumseind
90 Gestel & Zn., Etiquettenfabr., Kleine Berg
444 Gestel-v. Laarhoven, J. V., Kanaal
26 Glaudemans, J.H., villapark
287 Goederenloods der Mij. tot Expl. v. Staatsspoorw.
374 Goppel, J. M., Assistent-apotheker, drogisterij, Woensel
58 Gorp, Jan v., voorh. M.J. v. Alphen, Meubelmaker, Kerkstr.
378 Goyarts, J.H.I., Geneesheer, Woensel
41 Grinten, Mr. M. v.d. Gr. Berg
477 Grinten, M. v.d., Granen en meel
409 Groof, Henri Th. M. de, Ambtenaar v.d. Burgerl. Stand, K. Berg 75
195 Groof, Fa. H.F. de, Kolon. waren, Kleine Berg
441 Groot, Louis de, Tabaksagenturen
351 Gruijter, P. de, Markt

279 Haan, C. de, Schilder en handel in vensterglas, Kerkstr.
223 Haan, M.J. de, Schilder, Markt
474 Haaren, Mr. Dr. F.L.J. v., Woonhuis
431 Haas, J. de, Opz. bouw Rijkskrankzinnigengesticht, Woensel
87 Habraken, H., Kleine Berg
340 Haes, Charles de, Villapark
346 Haes, Edm. de, Dommelstr.
9 Haes, Ign. de, Stoomweverij, fabr. van satijnreepen en stores, Dommelstr.
119 Haes, Jos, de, Villapark
194 Handelsvereeniging, Coöp. v. d. N.C. Boerenbond
312 Hapert. J. v., fa. Bazelmans en v. Hapert, Steenfabr., Woensel
344 Hardenbroek & Langenhuijsen, v., Houthandel, Kanaal
13 Harkx, p., Aannemer en timmerman, Dommelstr.
108 Harten, Jos. v.d., Bierbr., Willemstr.
126 Harten, Jos. v.d., Bierbr. "de Haas". Vrijstr. kant.
178 Harten, W. v.d., Comestibles en desseertart., likeuren, koffie en thee, Nieuwstr.
311 Hartog, H., In vellen en haar, Demer
432 Hartog, Jzn., S., Lompen-en metaalhandel, Woensel
424 Hartog-Heuman, S., in vellen en haar
247 Hasenbos, W.L., Café Centraal,Tramhalt, Nieuwe Botermijn, Emmasingel
67 Heer, Fa. J. de, fabr., Volderdtr.
403 Heeswijk, P. v., Spekslager en droge vleeschw., Dijk, Stratum
50 Hegener, Mevr. Wed. Joh., Nieuwstr.
140 Hegener, Mevr. Wed. Joh.,Rapeleneburg
377 Heijde, Jan v.d., Sigarenfabr.,Woensel
275 Heijden, H. v.d., Behanger, Kerkstr.
72 Fa. Wed. J. v..d., Boekbinderij, boek- en papierh., boek- en steendrukwerken. Volderstr.
37 Heijden, M. v.d., Smid en rijwielh., Kloosterdijk
324 Heijnen, Wed. P.J. v.d., Café en Steenkolenh. Stratum
466 Heijnen, H.F.C., Woonh. Verl. Willemstr
436 Heijnen & Co., H.F.C., Sigarenfabrikanten
225 Hein, Alb., In Kolon. waren, Rechtestr.
216 Heidens,W., Slager in fijneVleeschw. Volderstr.
274 "Helpt Elkander", Coöp. Broodbakkerij en verbruiksvereen. Bakkerij en kruidenierswinkel. (Eindje)
Woensel


166 Herk, F.L. v., Fa. François, Slager, Vrijstr.
207 Hezemans, v. Lierde P., Slager, Volderstr.
214 Hezemans-Paulissen, M., Slager en exped., Kloosterdreef
369 Hirtum, M. v., in fijne vleeschwaren, Kerkstr.
116 Hoefnagels & Zonen, Fa. J.W.,Sigarenfabr,
232 Hofman-Huijsmans, F., Stratum
282 Hooff, A. v., Kleermaker, Stratum
384 Hoogere Burgerschool, De Pompen
359 Houben, Camille, Linnenfabrikant, kantoor Verl. Willemstr.
248 Hoppenbrouwers-Coolen, P., Stratumseind
241 Hoppenbrouwers & Co., Sigarenfabr. Kl. Berg
69 Hôtel Hof v. Holland, Jos. v. Wageningh, Rechtestr.
46 Hôtel de Wildeman en Gouden Leeuw, J.A. Jonkhans, Markt
429 Hout-Ververgaard, Jac. v., Goud-, zilver en modeart., Demer
31 Huenges, H., Bierbr., fa. Ant. Coolen & Co., Stratum
475 Huggers-Dickmans, A., Brood- en koekbakkerij, Fellenoord, Woensel
106 Huijsmans, G.D.,Agent in garens en steenkolen, Willemstr.
285 Huijsmans,Gzn., F., in tabak, Vrijstr.
321 Hurk, J. v.d., UitvoerderBouw Rijkskrankzinnigengesticht, Woensel
271 Hurk, M.G. v.d., Timmerman en aannemer, Gestel
415 Hurk, Gez. v.d, Willemstr.

130 Iris", "de, Kunstververij en uitstoomerij, Kansel

121 Jacobs,H., Koperslager, Lood- en zinkwerker, Stratum
124 Jamez,D., Linnenfabrikant
449 Jamez & Co., Fa., Linnenfabrik., Stratum
600 Jansen, G., monteur Eindh. Telefoon Mij., Willemstr.
88 Jansen-Bornbergen, H., Bakker, handel in wijnen, Rechtestr.
338 Jansen de Wit, M., Stoombreierij v. kousen, sokkene en aanverwante art., Stoomververij en chem.
wasscherij
410 Janssen,J.C.H., Gemeenteopzichter, Pr. Hendrikstr.
186 Janssen v. Reij, H., Slager, Kleine Berg
280 Janssens, A., Burgemeester, Zeelst
297 Jochijms-Leijser,A.,Winkelier, Stratum
145 Jonckbloet & v. Bakel, Makelaars in tabak, t.o. den Volksbond
361 Jongh, G.H. de, Tramstr.
263 Jongh & Co., G.H. de, Sigarenfabrikenten
484 Jorissen, P.M., Leeraar H.B.S. Wilhelminaplein

352 Käller, A., in zijden stoffen en passementeriën
439 Kahmann-Brands, Dir. Amsterd. Bank, villapark
333 Kantongerecht, Stratumseind
362 Kempen-v. Lierde, H. v., Bazar Nationale, Markt
440 Kerssemakers, Ant., Agent in tabak, Kortendijk
339 Kerssemakers, J., Wekt. Ingen., Strijp
17 Kerssemakers, W., Techn. bur. en Autogarage, Parallelweg
138 Kerssemakers, Rath & Co., Sigarenfabr., Gestel
137 Kerssemakers & Zonen, G., Linnenfabr., Gestel
395 Kessels, J.A.P., Sigarenfabrikant, woonh., Willemstr.
149 Kessels & v. Hussen, Sigarenfabrik.
485 Kessels-v. Piere, J., Heeren- en kinderkleeding, Kerkstr.
335 Keukens, P.J., Aannemer, Emmasingel
197 Keunen, E., Willemstr.
303 Keunen, Gebrs., Leerlooijerij, Stratum
79 Keunen & Co., L., Zeepfabr., Stratumseind
73 Keunen, Henri C.E., Apoth., voorh. Wed. N. v.d. Dries, Begijnenstr.
238 Keunen-Kerssemakers, Jules, Stationsplein
329 Klein-de, Winter, A., Hôtel-Restaurant, Stationsplein
265 Kluijtmans, Jan, Broos-, Koek- en banket bakker, rijtuigverh., Vrijstr.
77 Kock v. Leeuwen, A.W.A. de., Villapark
407 Kocken, J., Tandarts, Korenstr.
295 Koenen, H.S.F., Opz. v.d. Prov. Waterst., Dommelstr.
61 Kol, Gebrs. v., Wijnhandel, Rechtestr.(Kant. 9-12.,2-7)
20 Kol. Fa. Wed. Joh. v., Agent in tabak, Kortendijk
227 Kol Lzn., Johan v., Rund-, kalfs- en varkensslachterij Rechtestr.
405 Kol-Bloemen, F. v., Villapark
469 Kol-Vosters, H. v., Fa. Smits & Zn., Wijnhandel, woonh. Tramstr.
375 Kolenmijn, De, Branstoffenmag. J.C. Küller, Smalle Haven
130 Koninkl. Eindh. Stoom- en Handweverij, v. Dijk & Co., Kant. en fabr. 1e Kanaalbrug
35 Kooken, L.J.P., Gem.-Arch. Tramstr.
353 Koonings Jzn., J., Drukkerij en Boekhandel, Demer
381 Koster-Keunen, B., Wasbleekerij, Aalst
161 Kramer, Dr., Geneesh., Keizerstr.
319 Kreymborg & Co., Heerenconfectie en modemag., Rechtstr.
175 Kroon, W.B., Dir. Stoomtr. Weg-Mij. "de Meijerij", Dommelstr.
306 Küller, J.C., Techn. bur., agent Wijnmalen & Hausmann, Willemstr.
294 Kuijper, Jhr. Ernest de, Kasteel "Soeterbeek", Nuenen
394 Kuijpers, M.J., Deurwaarder, Wilhelminaplein
172 Kuiper, Jhr. de, Stratum
159 Kuipers, Bloemisterij, Strijp

228 Laarhoven, Joh. v., Scheepsbevrachter overname v. transporten, Haven
371 Laarhoven, P. v., Haven
494 Langenhuijsen, N.J., Villapark
453 Lebesque, Jr., W., Behangerij en Stoffeerderij, Demer
185 Leijer, Henri de, Banketbakker, Begijnenstr. D 368
258 Leijer, Mej, Wed. J.J. v.d., In boter, kaas, eieren, enz., Rechtestr.
442 Levano, B., Willemstr.
19 Levano, H., Exportslagerij, Kleine Berg
284 Lichtehuis, Stratum
80 Lieshout, H. v., Koperslager, Stratumseind
289 Ligtvoet-de Jong, J., Demerstr.
487 Linssen, Jac., Agent in tabak
326 Loo, M.P. v.d., Geneesheer, Kloosterdijk
180 Lotringen, Gebrs. v., in weefgarens, Willemstr.
206 Lotringen, H. v., Garenhandel, Wilhelminaplein
300 Louw, H. de, K.K. Harmonie, "Apollo's Lust"
24 Luciferfabr., ver. Nederl., Woensel
457 Luijben-Senders, Th., "de Regenboog"' Grooth. in kruidenierswaren
139 Luijtelaar, A.. v., in Granen, Gestel
455 Luijtelaar, M. v., (Joh. Mermans), filiaal kolon. waren
171 Luijtelaar, T.J. v., in Kol. waren, Gestel
463 Lukkessen, & Co., Brandstoffenhandel, granen en kunstmeststoffen, Markt
148 Lurmans & Co., Sigarenfabr., Kanaalstr.

365 Maas, Gebrs., Sigarenfabr., Woensel
456 Manders, Leo, Marmer- en steenhouwerij, Pr. Hendrikstr.
382 Manders, Th.C., Huis & Decoratieschilder, Pr. Hendrikstr.
74 Mannekoor, Eindh., Buffethouder, J.a. de Rooij, Begijnenstr.
174 Maréchaussée-kazerne, Kon., Groote Berg
177 Marée Feijen, J.J., Koperslager, lood- en zinkwerker, Markt
122 Marks, A., Slager, Stratum
211 Meerstadt & Co., D., Sigarenfabr., Woensel
251 Meerstadt, D., Villapark
291 Meijboom. Kapt. Distr. Commandant K. Maréchaussée, Stratum
266 Meijer, H., Tabaksh., Stratum
330 Meijer, Jac., Grossiers in tabak, Willemstr.
84 Meijer & Co., Grossiers in tabak
250 "Meijereij de", Machinale Steenfabr., de Vries & Co., Gestel
30 Meijerij, Stoomtr. weg-Mij, de, Tramstr.
6 Mens, P.H. v., Burgemeester, Dommelstr 5
179 Meulemans, Aug., Hôtel, café en stalh. de "Stad Rotterdam", Markt
255 Mignot, A.J., woonh. "Stationsplein
224 Mignot, A.L., Langendijk
406 Mignot, A.P., Parkstr. (=   Raiffeisenstraat )
373 Mignot, Mr. E., Dommelstr
290 Mignot, R., Willemstr.
3 Mignot, & de Block, Sigarenfabr., Kanaalstr.
298 Moll, Mevr. de /wed. A. v., Markt
63 Moonen, & Leijten, Garen eb band, Rechtestr.
182 Moorsel, Mevr. wed. W. v., Rechtestr.
98 Moorsel & Co., W. v., Kpn. Ned. falanelfabr., Paradijslaan
476 Moorsel-v. d. Voort, Arn. v., Paradijslaan
448 Mosch, W., paardenhandel en slachterij, Woensel
245 Mutsaers-de Laat, C., fa de Laat, In Brandstoffen, aardappelen en briquetten

345 Nahmer, R. von der, Keizerstr.
127 Nahmer, R. von der, Bukskinfabrik, Stratum
336 Nieuwhof-Brouns, G., Horlogemaker en electricien, Achtestr.
310 Nijhof, I., Fruit- en Groentenhandel, Demer
420 Nijpels, J.H., Restaurateur S.S.
358 Nijssen, H.H., Provinc. Veearts
368 Noord-Brabantsch Limburgsche Botermijn, Langendijk
437 Notten, P., Filiaal Wed. A. A, Notten, Demer
150 Notten, Wed. A.A., in Graan en kruideniersw., Woensel
240 Nuenen & Zn., Wed. J. v., Linnenfabrik. en Wasscherij, Zeelst
[idem] Nuenen & Co., v., Steenfabr., Veldhoven
47 Nunen, A.J.W. v., Stoomdrukkerij "de Wereld", Vrijstr.

2 Ogtrop & Zn., v., Kassiers, Stationsplein
48 Oirschot, J. v., Koffiehuish., Markt
383 Otten-Coolen, J.L.Th.M., Villapark

172 Passtoors, Mr. H.J., Adv., Kanaalstr.
187 Passtoors, Mr. H.J., Adv., woonh., Parkstr.
45 Paulissen-smits, H., Brood-, koek- en banketbakker, Stratumseind
217 Peeters, Gez., Modeart., mag."De rooden Haandschoen", Rechtestr.
443 Perin, A., In heerenkleeding, Stratumseind
253 Peursen, D. v., Ned. Herv. Pred.
22 Philips, A., huize "De Laak", Villapark
99 Philips, G., Huize "Vijverhof", Langendijk
92 Philips' Gloeilampenfabrieken, Naaml. Venn.
367 Philipsdorp Bouwterreinen
55 Piere-Bijsterveld, P.E. v., Boek-, muziek- en papierhandel, stoomdrukkerij, uitgever Peel en
Kempenbode, Rechtestr.
162 Piere, M.F. v., Boekhandel, Rechtestr.
70 Piere & Co., M.F. v., Stoomdrukkerij en uitgev. v.d. Meijerijsche Courant, Demer (8-12, 2-7)
190 Pol, M.R., Banketbakker, Markt
176 Politie, Gem., Raadhuis
11 Postkantoor, Keizersgr.
97 Priems, M.M., agent in ass., Grooteberg
220 Prinzen, v.d. Weyden Fr., Langedijk
434 Put, Henri, v.d., woonh., Stratum
51 Putt, Louis v.d., Sigarenfabr., woonh., Willemstr.
85 Putt, & de Vlam, v.d., sigarenfabr.
479 Putten, P.A. v.d., Graan- en meelhandel, Woensel

170 Raijmakers, P., fa. Raijmakers-Prinzen, Stratum
65 Raijmakers, Fa. Gebr., Ijzerh., Rechtestr.
235 Raijmakers-rinzen, L., kant. Bergstr.
64 Raming, J.C., Manufact., Rechtestr.
1 Raupp, Aug. F.C.M., Tabah., Dommelstr.
331 Redelé, Fa. C.J.E., Stoomzeepfabr. "de Lelie"
33 Redelé, Louis, (J.E.O. Redelé), Balkwiel
39 Redelé, Dames, Nieuwstr.
49 Reijnen, Dr. P.J.L., apoth., Rechtestr.
103 Reuth, N. Van, Sigarenfabr., kant., Strijp
483 Rieter, Fa. Gebr., H.J. Beekman, Rechtestr.
54 Rijke, J.A.H., Apoth., Rechtestr.
152 Rijk & Co., v., in garen, Kant., Willemstr.
. . . . Rijkstelgraafkantoor (º)
147 Rodriguez & Cie, H., Sigarenfabrik., College
38 Rooij, A. v., Eindh. boter en kaashandel, Markt
372 Roos, F., Grossier in visch, chocolade en suikerwerken
391 Roos-v. J. Soomen, Grossier in suikerwerken en visch

115 Sala, Dr., Geneesh., Stratum
43 Sanders, J.M., Gem. Secretaris, Willemstr.
320 Savelsberg, G., Behanger en stoffeerder, Stratumseind
341 Schüter & Co., C.H.R., Boek- en steendrukkerij, Stratum
366 Schellen, Wzn., H., Behangerij en stoffeerderij, Groote Berg
392 Scheltens, A., Stratumseind
259 Schellens-Keunen, Leo, Trijpfabr., woonh. Willemstr.
25 Schellens & Marto, Eindh. Trijfabr. Kloosterdreef
153 Schellens & Co., Leo, Trijpfabr.
402 Schelske-Verdonschot, H.F., Zaadhandel, groenten en fruit
44 Schimmel, C., Café Rest. "Moderne", Markt
5 Schimmelpenninck, F., Café Rest. Stoot. Stationsplein
83 Schoot, W. v.d., Ijzerh., Kl. Berg
34 Schrijvers, F.X.H., Notaris, Tramstr.
104 Schröder, Dr. C.E., Geneesh.,Willemstr.
482 Schröder, Ed., Fa. de Wit en Hijmans, Eerste Eindh. Electr. tabakskerverij en steelenpletterij,
sigarenbafr., Dommelstr.
165 Schröder, J.J., Fa. C.E. Schröder & Zonen, Villa "den Elzent", Stratum
164 Schröder & Zonen, C.E., Linnen en Damastfabr.
268 Schröder-v. Gardinge, C.J., Villapark
315 Schröder, Louis, Langendijk
105 Schröder-Eijcken, P.J.,, Willemstr.
143 Schuyt, J. & A. v.d, Stoombootrederij "Rotterdam-Eindhoven"
118 Secretaris v. Eindhoven, Gem. huis
40 Siderius, K., Café-Rest. "Wertha", Markt
316 Sigarenkistenfabr. "Juliana", N.V., Kant. 8-12 en 2-7(na 7 uur Tel. no 15)
451 Singer Maatschappij, Volderstr.
82 Sleegers-v. Gennip, P., Stoomsmederij, Stratumseind
398 Slotemaker, H., Dir. N.V. Electro-Techn. Installatie bur."'t Zuiden"
458 Smits, F.G., Villapark
23 Smits-Gompertz, A., Stratum
61 Smits & Zonen, Fa., Wijnhandel, Rechtestr. (Kant. 9-12., 2-7)
182 Smits-Paulissen, F., Koffiehuis en Stalh., Wilhelminaplein
101 Smits-Ingenhousz, Mevr. E., stratum
59 Smits v. Oyen, Mr. N.C.M., Adv. Kant.
78 [idem] Adv., Huize "de Burgh",Stratum
218 Smits v. Oyen, Jhr. Mr. Th.G.M., Rechtestr.
261 [idem] Kasteel Eckart, Woensel
467 Smits v. Oyen-Heere, Mevr. Wed., Rechtestr.
388 Smits-Staal, M., Suikerwerrken
158 Smitz Binck, Mevr. Wed. Mr. P., Stratum
481 Smits-Coovels, J., Stratum
14 Societeit "Amicitia", Jonhaus, Stationsplein
390 Sommen, C.H. v.d., Borstelfabrik., Demer
209 Sommen, Fr. v.d., fa. H.H. v. Mierlo, Ijzerh., Rechtestr.
141 Spoorenberg, J., Expedit.,Woensel
[idem] Spoorenberg,Jac., Slachter, Fellenoord,Woensel
229 Spoorenberg-Cox,J., Brood- en banketbakkerij, Stratumseind
184 Spoorenberg v.d. Loo, Hoedenfabr. Stratumseind
69 Spoorenberg-Schutjes, Fa. Wed. c. Spoorenberg & Zn., Kon. Hoedenfabr. Demer
334 Staal,P., Stratum
342 Stehr, Dr., Tandarts, Tramstr.
114 Stekelenburg & Co., Hilaire v., Wijnh. Stratum
252 Stokvis, Louis, Fa. M.F. v.Piere & Co, Gestel
7 Stoot, E., Hôtel, Stationslein
292 Sträter, Ed., Kleine Berg
8 Sträter, Fa. E.A., In garens, Langendijk
[idem], Sträter-Redelé, Jos., Langendijk
257 Strijbos-Huijbers, Fa. P.J., Boek- Kunst en handelsdrukkerij, Markt
389 Swets & v.d. Eijnden, Bouwondernemers, metsel- en timmerzaak, Tramstr.

146 Tak & Co., B. v.d., Sigarenfabrik. Stratumsche Dijk
. . . . Telgraafkantoor (º)
411 Teurlinckse, L., Coiffeur en Sigarenmag. Rechtestr.
233 Toirkens Vermeeren, P., Smid, in Kachels en ijzerw., Achterkerkstr.
462 Tops, Jan, Handelsagent
459 Tuijn, Jos, v., Vleeschh- en varkenslagerij, Gestel

488 Valk, P.G., Gep. Adj. Onderoff.
160 Veghelsche Schroefstoomb.-Mij., dienst Eindhoven-Amsterdam v.v., Kant. Kanaal
180 Velden & Cie., Jos. v.d., in weefgarens, Willemsstr.
28 Velden, P. v.d, Kloosterdijk
495 Velden-Keunen, J. .v.d.,, Kanaalstr.
249 Ven, H. v.d., Café "Phoenix", Bijkant. steenfabr. "de Meierij", Stratumseind
204 Ven & Co., W. v.d., In steenkolen en bouwmat., Verlengde Willemstr., Strijp
155 Verhagen, A., Geneesh., Fellenoord, Woensel
355 Verhagen-Cox,F., Dommelstr.
183 Verhoeven-Beliën, G.M., Koek- en Banketbakker, Markt
430 Verhoeven-Tecklenburg, A., Visch- en Kaashandel, Fellenoord, Woensel
202 Verhoijsen, Jos., Slager, stratumseind
337 Vermeulen, R., Banketbakker, Demer
356 Verschuren, Banketbakker, Vrijstr.
269 Vervoort, A., Uitgever v.d. Eindh. Courant, stoomdr. paradijslaan
212 Vial, Jos., Stalh. en koffiehuis, Demerstr.
468 Vlijmincx, Th., Mij. tot detailverkoop v. Petroleum "de Automaat"
278 Vlijmincx-Hofmann, H., Keizersgr.
142 Vlijmincx-de Vocht, Grooth. in kruideniersw. enz., Fellenoord, Woensel en Rechtestr.
318 Völker & Co., Fa., Constructiewerkplaats, Gasovenbouw, Kanaal
308 Volksbond, R.K., Wal
272 Vorst, P.M. v., Gem. secretaris, Bur. Intern. Mij. v. Levensverz. en Lijfrente, St Catharinastr.
478 Vosters, & Zn., Ed., Lederfabriek, Woensel
264 Vries, G. De., Secr. v.d. Noord-Brab. Zuivelbond, Burgemeester, Woensel
239 Vries, Jos, de, Waschinr., Blaarthem
151 Vroom & Dreesmann, Manufacturen en mantels, Rechtestr.
354 Vroonhoven-Ader, J.C. v., Eindh. Schoenfabr., Vrijstr.

86 Waelbers, J., Zadel-, koffer en matrassenmaker, Vrijstr.
446 Wal, W. v.d., Visch en kaashandel, Kl. Berg
62 Walraven, W.P., Bur. Woninggids, Nieuwstr. 7
221 Waterleiding, Stratum
230 Weijde v. Bussel, S.J. v.d., in Groenten en comest., Vrijstr.
418 Weijers, Fa. W.F., Aannemers, Uitbreiding S.S.
163 Weijtens, Wed. F., Vleeschh., Stratumseind
236 Weijtens-Bockholts, M., Vleeschh. en spekslagerij, Stratumseind
76 Welp & Co., Combinatie Peek & Cloppenburg, Heerenkleedingmag.
454 Wertheim, Jac., In tabak
293 Wertheim, S., Wilhelminaplein
380 Wertheim, Gebr., Knoopenfabr. (kant 9-12, 2-7)
464 Westelaken, G.F. v.d., Notaris, Woensel
4 Wijers, J.L., Stationsplein
408 Wijkverpleging voor eindhoven en oml. gemeenten, Fellenoord
144 Wijn, Mej, Wed. J., Comest., sigaren en chocolade, Rechtestr.
412 Wijnbergen, A., Willemstr.
226 Wijnbergen, Joseph, Veehandelaar, Willemstr.
66 Wijnbergen, Levie, Slager, Volderstr.
242 Wijnbergen & Levano, Exportslagerij, Gestel
425 Willekens, J.J.C., Dir. Gasfabr.
400 Winter, S. de, Argwentijnsche vleeschwinkel, varkenslagerij, Markt
132 Winter & Co., de, Eindhovensche Stoommelkinr., Dommelstr.
357 Wit, M. de, Volderstr.
281 Woerkom, H. v., Gem. Secretaris, Woensel
397 Wolters, F., Architect, St Catharinastr.

305 Zimmerman, Wed. H., "Groen Koffiehuis", Kloosterdreef
470 Zuid Ned. Electrciteit Mij., Fil., vertegenw. J. Gration

EINDHOVEN (Rijkstelefoonkantoor)


(Gestel, Stratum, Strijp, Tongelre, Woensel, Zeelst)

Diensturen: Werkdagen: van 8,-- vm. tot 9,-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9,-- vm., van 1,-- nm. tot 2,-- nm.
Het locale telefoonnet is dag en nacht geopend, met dien verstande, dat gedurende den nacht van 8.50 nm. tot 7.50 vm. alleen tegen extra betaling gesprekken gevoerd kunnen worden.
Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. Rijkstelegraafkantoor. -2. Centraalbureel van het locale telefoonnet (Achter het Raadhuis.)

De rijkstelefoniste van Eindhoven

Josephine Baijens, was de eerste rijkstelefoniste van Eindhoven. Op deze foto zit zij achter de telefoonpost in het postkantoor aan de Keizersgracht. De rechterramen kijken uit op de Vrijstraat.  
foto van: http://www.eindhoveninbeeld.com/foto.php?foto=9346  Later in 1934 was ook Aa. E. Kerkhofs rijkstelefoniste.