Stratumseind Eindhoven
kroegen 1969 - 1972
(Bron Eindhovens Kroegenboek, 1972)

 

Café "OUD EINDHOVEN"
Stratumseind 63 - Tel. 23840 Jan v.d. Heijden
v.a. 09.00 - 02. 00 u. Zaterdag-avond
Oranjeboom
achtergrondmuziek
biljart "Roothaert"
soep (o.a. ouderwetse erwtensoep) tosti's, uitsmijter spec.

Oud Eindhoven is een van de echte ouderwetse cafés die Eindhoven nog rijk is. Zo'n café, waar de sfeer niet bepaald wordt door de in­richting, maar door de mensen die er komen. De inrichting, zou tegenwoordig functioneel genoemd worden, vroeger, toen Oud Eind­hoven word ingericht wist men niet beter. Achter de tap Jan van der Heyden, in hart en nieren oud Eindhovenaar en boordevol verhalen over "hoe het toen was". Oud Eindhoven zonder Jan van der Heyden is ondenkbaar evenals Jan van der Heyden zonder Oud Eindhoven, Hij kent ze allemaal nog: de Giel, Pietje, Willie en Sjaak, en weet over hen te vertellen op een manier, die zelfs de meest verwende gast de oren doet spitsen. Bij Jan van der Heyden herleeft het verleden. Een verdomd fijn café.

Dit cafe is in 2004 nog steeds aanwezig

 

Bar “’t Brandpunt”
Stratumseind 34 - Tel. 61808 Mollemans-v.d. Heyden
v.a. 16.00 - 02.00 u. di. v.a. 07.00 u.
Stubs
jukebox en disco-install. geen sate,
sate, tosti's, kaas, bitterballen


Een merkwaardig omgekeerd rotsgebergte aan het plafond is sfeerbepalend voor deze bar aan Eindhovens uitgaansstraat bij uitstek, het Stratumseind. Gewoon een gezellige bar, waar Jose en Rinie, zelf achter de tap staan. Een aangepaste verlichting accentueert het grotidee, dat door het typische plafond wordt gewekt. Eigenlijk merkwaardig dat deze bar het Brandpunt heet, maar Shakespeare heeft eens gezegd: "Wat wil een naam zeggen, een roos ruikt even lekker bij een andere naam". Datzelfde geldt voor het Brandpunt, het is er gewoon gezellig. Een extra pluspuntje: op de bar verschijnen of en toe gratis bakjes met pinda's, een aardige geste van Jose en Rinie.


 

 

 

 

bar "NELSON'S PUB"
Stratumseind 35 - Tel. 61089 H.J. Zengers
v.a. 15.00 - 02.00 u.
Stubs
stereo-bandrecorder en draaitafel
saté, kaasjes, worstjes, pinda's

De manier waarop in Nelson's Pub met de ruimte is gewoekerd (zestig ruime zitplaatsen op zestig vierkante meter) is haast even onvoorstelbaar als de sfeer die men heeft weten te creëren. Real English. Alleen de Brit met the stiffer upper lipp ontbreekt, voor de verdere rest is alles honderd procent Engels. Strak gestileerd, zonder de vrijelijk fantasie, die sommige bars zo eigen is, maar die de Engelsman als dirty bestempeld is dit de gelegenheid bij uitstek, waar men aan de kapstok alleen maar bolhoeden vermoedt. Een bezoek aan Nelson's Pub is voor de anglofiel een noodzaak, voor een gewoon iemand een belevenis.
 

 

 

 

Café “Olympiade”
Stratumseind 53 - Tel. 24466 P.A. v. Gruythuysen-Dillen v.a. 14.00 - 02. 00 u.
Heineken jukebox
tosti, soep, kaasje,worstje
('s winters erwtensoep van Ans)

Als er nog eens ooit een standbeeld te vergeven is dan moet dat van Piet en Cis zijn. Aan wat Olympiade zonder Piet of Cis zou zijn geworden denk ik maar liever niet. Deze kroeg, de enige echte oude onvervalste Eindhovense kroeg die we rijk zijn, dankt zijn voortbestaan en zijn roem aan dit duo. Een Eindhovense kroegenloper, die nog nooit een pilske gedronken heeft bij Piet en Cis is geen knip voor zijn neus waard. Er is maar een Piet, er is maar een Cis en er is maar een Olympiade. Eerst Olympiade zien en dan sterven. Een kroegentocht waarin opgenomen een bezoek aan Olympiade bestaat eenvoudig niet; wel een tocht naar deze onvervalste kroeg. Je komt binnen en je blijft er hangen, net zolang tot Piet of Cis, dat is afhankelijk van de tijd, het wenselijk acht de zaak te ontruimen om de boel eens een beetje te luchten.
 

 

 

 

bar "CUL DE SAC"
Stratumseind 62 - Tel. 64962 v.d. Heijden-Hesemans
v.a. 15.00 - 02.00 u. geen
Stubs
discobar-install. (full prof)
worden verzorgd door: Pom-Lai "chin. rest. "Romantica"ital. eetsal.


Wat nu precies de sfeer bepaalt in Cul de Sac is moeilijk te zeggen, de robuuste en toch chique inrichting of de mensen die er komen. Cul de Sac betekent doodlopende straat, maar dat is het allerminst, integendeel. Het is een poort naar een bepaald soort paradijs. Vandaar dat dan ook volkomen terecht op de achterkant van de voordeur het bordje "Verboden toegang" staat. Overigens heeft het merendeel van de bezoekers niet de behoefte aan dit verbod met de voeten te treden. Lekker in het gehoor liggende muziek, op het juiste volume gedraaid, een perfect getapt pilske en aardige mensen om mee te praten. Wie wil er nog meer.

 

 

 

 

cafe-bar "BONAPARTE"
Stratumseind - Tel. 6 7944
Willy Mangelmans
v.a. 16.00 - 02.00 u.
Stubs diskotheek
kleine hapjes

Een pur sang Frans café, met alle elan en charme van de kleine bistro, Type bar voor een geëngageerd publique. Patron Willy Mangelmans en zijn aide Jan de bartender, serveren diverse assortimenten wijn. Een etablissement met alle expressie van de Franse drinksalon, frivool, pittoresk en alles navenant. Wijnen met een good bouquet, en..... olala,vele clientèle hebben er al hun eigen fles Chateau comme çi of comme ça staan. Goed voor een amoureus rendez-vous, of een beetje mondain chancen of flirten, onder de musique van een formidabel discotheque met veel Franse chansons. Parbleu, zo'n bistro is een originele surprise op een tour langs de daargelegen fille bars.

 

 

EINDHOVEN-CENTRUM
bar "DE PLEKHOEK"
stratumseind 75a - Tel. 63584
M v. Dongen-Verbiest
v.a. 15.00 - 02.00 u.
tubs stereo-install
sate, saucis,leverworst, kaas
met karnaval dansen

Een gezellige bar aan het Stratumseind, die bezocht wordt door de meest uiteenlopende figuren. Echte uitgesproken stamgasten zijn er vrij veel. De Plekhoek wordt veel aangedaan door lieden die het Stratumseind "aan het doen zijn", die een kroegentocht langs de vele zaken in dit stukje oud Eindhoven houden. Een pilsje bij Miep is dan zeker de moeite waard. De sfeer wordt grotendeels bepaald door de vrij unieke verlichting. Hoewel er toch sprake is van uitge­sproken stamgasten wordt de bar ook veel bezocht door min of meer aan de kunst verwante figuren.

 

 

bar-dancing
"HANS EN G RI ETJE"
Stratumseind 75 achter, zijde parkeerterrein
Jan Meeuwis en Jan Janssen
 v.a. 19.00 - 02.00 u.
Stubs diskotheek met diskjockey
kleine hapjes

Aan de rand van het grote Stratumseindse kroegenbos ligt de bar van Hans en Grietje. Je moet aankloppen, en dan (Wie klopt er aan mijn huisje? ) wordt opengedaan. Binnen merk je pas dat je in de huisbar van de heks bent, je weet nog wel, waar Hans en Grietie in een kooi worden gezet om veel te drinken en te eten. Je zit er geraf­fineerd tussen traliewerk rondom, je kijkt recht vooruit in twee rood­gloeiend schemerende ovens, en achter de bar worden allerlei drank­jes gebrouwen. Er komen veel hans en grietjes en andere 20-plussers, die in deze sprookjesachtige romantische sfeer de verliefdheid pogen op te doen die men, als het sprookje uit is, in het leven zo hard nodig heeft.

 

 

’t Bruin Kaffee (Krabbedans)

Stratumseind 32 - Tel. 62298 "De Dikke en De Dunne" v.a. 12.00 - 02. 00 u.

dinsdag Heineken stereo-install. (Mass. en pop) geen

4 soorten worst, S soorten kaas, spec. soep, stokbrood,boter

waarschijnlijk het enige café in Eindhoven met zand op de vloer. Sober ingericht, met de hoge zwart-bruine wanden van boven tot onder of met de meest onooglijke kitsch-schilderijen, is het een tweede `thuis" geworden voor eenieder die zich min of meer geëngageerd voelt. Er wordt veel en over de meest uiteenlopende onderwerpen gediscussieerd. Het peil waarop dat gebeurt is afhankelijk van het tijdstip. Een tof sfeertje, waarin niets Eindhovens is terug te vinden, aar dat het lekker doet. 'T Bruin Kaffee is bovenal een plaats waar kunst en kitsch in elkaar overlopen.

Krabbedans was gevestigd in het voormalige gerechtsgebouw van Eindhoven.

 

 

 

 

 
Herenkapper is in de jaren 70 een van de alternatieve cafés  in Eindhoven, samen met de Krabbedans. De kapperstoel had een belangrijke plaats in het cafe.

Zie voor alle info op:
http://www.theoldhometown.com/eindhoven/picture/number8443.asp
 

 

 

 


De Taveerne, Stratumseind 43 Eindhoven

De Taveerne was vooral een ontmoetingscafé dat voorheen de Leeuwerik heette. Leo was een fietser in hart en nieren en verdween dan ook regelmatig naar Amerika om daar te fietsen

In 2004 is dit cafe er nog onder dezelfde naam


 

 

 
Café -bar “Hoozemoos”
Stratumseind 93, Tel. 64023 Tjeu Korenman
v.a. 16.00 - 02.00 u. geen
Amstel en Heineken discotheekinstallatie
kleine keuken
De naam is ontleend aan de Vlaamse aanduiding van rommel maken. Deze zaak bestaat nog zo kort, dat de vaste stappers deze bar nog druk aan hot uitproberen waren, ten tijde van hot verschijnen van dit kroegenboek. De zoveelste aanwinst in hot kroegenbos van hot Stratumseind, en daarom een loopcafé. Het interieur is naar de huidige opvattingen van de smaakformule: stampers en toppers in de jukebox, de zaak is groot genoeg om niet klein te lijken, en klein genoeg voor een gevoel van behaaglijkheid. Wat overblijft als de menigte stappers zich niet meer zo om de tap verdringt, is een gezellige intieme bar, met voldoende eigen karakter om trekpleister te zijn in de menigte soortgenoten.

2004: Café Royce Club, Stratumseind 93, 5611ER Eindhoven,Tel: 040 2430067

 

 

 
bar-dancing "LE PECHEUR°"
Stratumsedijk 37- Tel. 119103 Jos Kerkhos en Jan Latour v.a. 19.00 - 02.00 u.
zondags v.a. 18.00 u. geen
Heineken
discotheek met diskjockey snacks
dansvloer 20 m2

De argeloze bezoeker moet niet alleen weten dat "le pecheur" de in bet uitgaansleven geaccentueerde betekenis heeft van "visser", doch ook dat mannen en vrouwen hier hun eigen seksegenoten plegen te zoeken om zich met hen te verpozen. De vaste klanten gaan zeer vertrouwelijk en ongedwongen met elkaar om. Aan de lange bar pleegt een internationaal gezelschap van ingewijden te zitten, onder wie de blik van veler de betekenis van 1000 woorden heeft. De dansvloer en de inrichting van de zaak is verfijnd smaakvol en romantisch. De sfeer wordt niet verstoord door een vreemde eend in de bijt. Die mag er zich verdwaald voelen, want hot niveau van de clan waarborgt toch hot eigen gehalte van de zaak.

 

 

 
cafe-bar "DE SOOS"
Stratumsedijk 12-14 Tel. 111998
Joke en Ria
v.a. 19.00 - 02.00 u.
Breda bier
professionele discotheek
hartige hapjes

De naam roept de gedachte op dat men hier in een bepaalde kring terecht komt, en dat is wel juist. Het is een trefpunt van de z.g. "lantaarnvrouwen" die hun buitenpost even in de steek laten om binnen in eigen kring hun professionele hart en avonturen even te luchten. Mede hierdoor heeft dit caf6 met mooie meiden en hun kerels, een stoer karakter tot zelfs in details. Joke en Ria achter de bar draaien bijvoorbeeld hot liefst een zwaar shagje. Het café is niet bedoeld als jachtterrein voor de nette burger die stout wil zijn. Men is hier erg vriendelijk en gastvrij jegens iedereen, als men zijn zoeklicht maar niet aanzet. Dat heeft de prettige sfeer geschapen dat bier behalve de soos-leden vele anderen komen, die er met elkaar dat gemêleerde kleurtje aan geven dat een verblijf exotisch aangenaam maakt.
 

 

 

 
cafe-bar "DE PIMPERNEL"
Stratumsedijk 63 - Tel. 113887 A. Jessop
v.a. 12.00 - 02.00 u. geen
Dommelsch jukebox
biljart "Wilhelm ina" snacks

"De Pimpernel" is een mengeling van buurtcafé en jongerencafé. Het uitstralende rode licht heeft geen amoureuze betekenis, doch de exploitante ontleent er wel haar bijnaam aan. Vaste klanten mogen haar met "de Rooie " aanspreken. Zij tapt een eerlijk glas bier, waarin men het aantal genomen slokken kan natellen aan de schuimrandjes die achterblijven. De jukebox is goed bij de tijd. Behalve een hand- en kruisboogvereniging en een herenbiljartclub, floreert in "De Pimpernel" ook een biljartclub voor dames, die "drie van de Rooie" tot zalig streven hebben; daarin gehinderd door de afleiding der mannen.

 

bar-cafe annex bodega "EL QUIJOTE" Stratumseind 29 - Tel. 69096
W. A. Raaymakers
v.a. 12.00 - 02.00 u.
Stella Artois, Trappist e.a.
stereo-installatie
snacks en Spaanse hapjes

Een waarlijk Spaans etablissement in Eindhoven, met een hoge graad van smaak en perfect ingericht. Wit pleisterwerk, donker hout, ruimtelijke werking door hoge en lage plafonds, balkon en bordes, een Spaanse schouw; dit alles vraagt erom een Spaanse vakantie­avond dunnetjes over te doen. De flamingo zit in de jukebox, de koppige Spaanse Zangria-bowl staat gereed, en naarmate men ervan drinkt worden ook Eindhovense vrouwen schoner op zijn Spaans. Ook zonder dat een rustieke bar, waar het met wind, kou, regen of zonneschijn in een ander klimaat prettig toeven is. El Quijote mag zich met de spreekwoordelijke Spaanse trots bestempelen.

 

 

 

2007: huidige ontwikkelingen op http://www.stratumseind-eindhoven.nl/
(De site is sinds 2008 niet meer bijgewerkt, laatste foto's 2007)

cafés in 2007

Cafés 2004 op Stratumseind Eindhoven:

Basta Café VOF    

Stratumseind 60

5611EV Eindhoven   

Tel: 040 2138900

   

Cafetaria Hoek De    

Stratumseind 10/12

5611ES Eindhoven   

Tel: 040 2430699

   

Café 2B's    

Stratumseind 33

5611EP Eindhoven   

Tel: 040 2451366

 

Café Altstadt    

Stratumseind 71

5611EP Eindhoven   

Tel: 040 2432399

   

Café Bar Big Ben    

Stratumseind 58

5611EV Eindhoven   

Tel: 040 2461062

   

Café Bar De Game    

Stratumseind 65

5611EP Eindhoven   

Tel: 040 2454782

 

 

Café Bar De Stunt    

Stratumseind 56

5611EV Eindhoven   

Tel: 040 2950725

 

 

Café Barrel The    

Stratumseind 87

5611ER Eindhoven   

Tel: 040 2434066

 

Café Brugske 't    

Stratumseind 101

5611ER Eindhoven   

Tel: 040 2446068

 

 

Café Buurvrouw De    

Stratumseind 73

5611ER Eindhoven   

Tel: 040 2458906

 

 

 

Café Clown De    

Stratumseind 60

5611EV Eindhoven   

Tel: 06 53145894

 

 

Café Costa    

Stratumseind 58

5611EV Eindhoven   

Tel: 040 2374954

 

 

Café Kix    

Stratumseind 75/A

5611ER Eindhoven   

Tel: 040 2448404

 

Café Kram De    

Stratumseind 42

5611ET Eindhoven   

Tel: 040 2447409

 

 Café Lapaz    

Stratumseind 62

5611EV Eindhoven   

Tel: 040 2372490

 

Café Repelsteel    

Stratumseind 79

5611ER Eindhoven

Tel: 040 2455560

 

Café Route La    

Stratumseind 45

5611EP Eindhoven   

Tel: 040 2460334

 

 

Café Royce Club    

Stratumseind 93

5611ER Eindhoven   

Tel: 040 2430067

 

 

Café Sands    

Stratumseind 29

5611EN Eindhoven   

Tel: 040 2432452

 

 

 

Café Santé    

Stratumseind 40

5611ET Eindhoven   

Tel: 040 2454214

 

 

Café Schoen De    

Stratumseind 49

5611EP Eindhoven   

Tel: 040 2444934

 

Café Taveerne De    

Stratumseind 43

5611EP Eindhoven   

Tel: 040 2430835

 

Café The Bull    

Stratumseind 58

5611EV Eindhoven   

Tel: 040 2373191

 

 

Café Thunder Roadhouse    

Stratumseind 105

5611ER Eindhoven   

Tel: 040 2448890

 

Café Tracé    

Stratumseind 41

5611EP Eindhoven

Tel: 040 2444413

 

Café Trix    

Stratumseind 73/A

5611ER Eindhoven   

Tel: 040 2453369

 

Café-Restaurant Weekends   

Stratumseind 27

5611EN Eindhoven   

Tel: 040 2963300

 

Herberg Oud Eindhoven Hotel Café    

Stratumseind 63/A

5611EP Eindhoven   

Tel: 040 2444559

Fax: 040-2960908

 

Hotel Café Oud Eindhoven    

Stratumseind 63/A

5611EP Eindhoven   

Tel: 040 2444559

Fax: 040-2960908

 

Miller Time Café    

Stratumseind 51

5611EP Eindhoven   

Tel: 040 2962292

Fax: 040-2962497

 

Thomas Café    

Stratumseind 23

5611EN Eindhoven   

Tel: 040 2365393