Pannenhuis / 't Pannenhuijs

Eindhoven,  De bestaande villa is door J.W. Hanrath verbouwd  in 1909 voor  A.J.M. heer Smits-Gompertz in Stratum
De heer A.Smits-Gompertz was grootgrondbezitter en beoefenaar van de jacht .
Het pand is in 1944 bij een bombardement  verloren gegaan.

't Pannenhuis of 't Pannenhuijs

De zeer vermogende  familie Smits-Gompertz bezit veel stukken grond en jachtterreinen, in Eindhoven maar ook overal in Nederland. In 1909 schakelen zij architect J.W. Hanrath in om hun  bestaande villa, aan de Stratumsedijk 28, verbouwen.  Deze architect had al in 1906 voor Anton Philips "De Laak" in het Villapark ontworpen. De verbouwing kost zo'n f 21,900,- in die tijd was een week loon in Eindhoven gemiddeld f 7,50 per week. Een eenvoudige arbeiderswoning bouwen kost in 1909 zo'n  f 1500,-
 Algemeen Handelsblad 07-12-1909 meldt:" villa van den heer Smits-Gompertz aanbesteed en onderhands gegund aan de heeren P. J. Beks en G. Kooyakkers te Stratum, voor f 21,900."  
De  familie Smits spelen al honderden jaren een belangrijke rol in Eindhoven. 

In 1923 wordt de villa en de vele gebieden in Stratum te koop aangeboden, na het overlijden van A.J.M.Smits  op 19 februari 1923 .  De krant bericht:
De gemeenteraad vergadert in het geheim over het voorstel van B. en W. om deze veel al nog natuurlijke gebieden, ondershands aan te kopen. In een publieke veiling zijn de bouwterrein van de  familie Smits-Gompertz, gelegen te Stratum tussen den Geldropse weg en den Stratumse Dijk. Deze gronden komen, zoals bekend, voor op het uitbreidingsplan om een verbindingsweg te kunnen maken tussen beide genoemde straten en wel vanaf het open terrein tegenover het eind van de Bleekstraat door het bekende Rosarium naar de  Stratumsedijk, uitkomende tegenover het Pannenhuis. De Raad nam het voorstel van B. en W. aan. De koop is reeds afgesloten, zodat de Gemeente thans eigenaresse van deze terreinen geworden is.

A. J .M. Smits-Gompertz

Arnoldus Josephus Maria Smits is grootgrondbezitter en textielfabrikant,  geboren op 10 mei 1865 in Stratum, en overlijd  op 19 februari 1923 in Stratum, hij was toen 57 jaar oud. Hij is getrouwtd met Aloysia Elisabeth Maria Gompertz 1873-1949. De familie Smit is al eeuwen woonachtig in omgeving van Eindhoven. Zij zijn handelslieden , fabrikanten (1786) van wollen, linnen en textielindustrie. Ook hebben zij vaak bestuurlijke functies in Eindhoven zoals president-schepen en burgemeester. Zijn komen veelvullig voor in de telefoonlijst 1915.

A.J.M. Smits-Compertz kocht in 1911 een auto met het kenteken N-1222. waarschijnlijk is deze auto op deze foto te zien of het moet de de auto zijn die hij  in 1924 met het kenteken N-2444 kocht.
Zij fokken Gordon Setters en winnen diverse prijzen met hun honden

Koetsier

In 1917:  Gevraagd bekwaam Koetsier, goed van den bok en onder het zadel kunnende rijden, liefst ongehuwd en van goede getuigschriften voorzien. Spoedige indiensttreding gewenscht. Smits—Gompertz, ,,'t Pannenhuis" te Stratum bij Eindhoven. Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant 09-07-1917

Chauffeur


In 1919: Gevraagd een bekwaam chauffeur - mecanicien 
Voor in diensttreding  bij Smits—Gompertz, 't Pannenhuijs, Stratum bij Eindhoven.  Een auto rijden in die tijd was een heel technisch gebeuren  en kennis van techniek was noodzakelijk. Opvallend is ook de oude benaming: 't Pannenhuijs in de advertentie. Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant 13-05-1919 
A.J.M. Smits-Compertz kocht in 1911 een auto met het kenteken N-1222 en in 1924 met het kenteken N-2444

R.K. Keukenmeid

In de loop der jaren vanaf 1890 wordt personeel geworven. Opvallend altijd staan de advertenties is kranten van buiten de omgeving van Eindhoven. Waarschijnlijk wilde men alleen personeel hebben die ver van hun familie woonde.

1923 familie verkoopt Pannenhuis

Dinsdagavond kwam de gemeenteraad van Eindhoven bijeen in geheime vergadering, waarin werd aangenomen het voorstel van B. en W. om ondershands te kopen in publieke
veiling zijnde bouwterreinen tusschen den Stratumschen Dijk en den Geldropschen Weg, toebehoorende aan de familie Smits —Gompertz ca zulks met het oog op het uitbreidingsplan ter plaatse zal een breede verbindingsweg
worden aangelegd.
De familie  J. F. C. Keunen-Baekers heeft hierna in de villa gewoond ( aantoonbaar) vanaf 1927  tot 1930 de meeste gronden gingen naar de gemeente Eindhoven. De totale omgeving van Stratumsedijk veranderd.

Verwoesting 't Pannenhuis

In de Tweede Wereldoorlog was in het 't Pannenhuis de Staatsrecherche gehuisvest. Per 1 maart 1943 reorganiseerden de Duitsers de Nederlandse politie in Staatspolitie met in alle grote steden een Staatsrecherche, die ook opereerde in de wijde omgeving van een stad, dus ook in Eindhoven.
Tijdens het Duitse bombardement op 19 september 1944 werd het Pannenhuis totaal verwoest. Een bom raakte een Engelse munitiewagen en de gehele omgeving werd verwoest.
De gehele criminele cartotheek, dactyloscopie, foto's en dossiers van iedereen, die voor een misdrijf met de politie in aanraking was geweest, ging verloren. De Eindhovense politie kon helemaal opnieuw beginnen en was alle belangrijke documentatie uit het verleden kwijt.
Die dag, 19 september 1944, komen 169  Eindhovenaren  om het leven door het Duitse bombardement, na de bevrijding en nog eens 14 zwaargewonde personen de dagen erna.

Stratumsedijk 28

Het Pannenhuis lag aan de Stratumsedijk 28, Hiervan is waarschijnlijk alleen nog een boom overgebleven. Wie kijkt vanaf  Stratumsedijk 26 en 24, ervaart nog een beetje  de prachtige natuur en gebouwen, die aan de Stratumsedijk is geweest.
De huidige  PC Hooftlaan is aangelegd over de ruïne van het Pannenhuis.

Stratumsedijk 28 is niet meer.... de Stratumsedijk ook niet meer, zie foto hieronder

De Stratumsedijk is een straat in het centrum van de Nederlandse stad Eindhoven. De straat ligt in het verlengde van het Stratumseind. Zijstraten van de Stratumsedijk zijn de Bilderdijklaan (deze kruist de Stratumsedijk), Jan Smitzlaan, P. czn. Hooftlaan, Hertogstraat, Bomanshof, Sint Rochusstraat, Elzentlaan (deze kruist de Stratumsedijk), Doctor Schaepmanlaan, Sint Jorislaan en de Le Sage ten Broeklaan. De straat is ongeveer 710 meter lang.