Canon Eindhoven
 

 


 

Hieronder de 111 iconen die terug gebracht zijn naar 100 iconen in de poster, uiteindelijk blijven er maar 20 iconen over.

Periode tot 1800 'De oude tijd': Welke drie iconen?

1 Zandruggen en stroompjes - het ontstaan van Eindhoven (ca. 850) op een langwerpige zandrug, omringd door de beekdalen van Gender, Tongelreep en Dommel.Zandruggen en stroompjes (ontstaansgeschiedenis Eindhoven, de zandruggen zijn nog zichtbaar)

2 Grafheuvels (als overblijfsel van het tijdperk van jagers en verzamelaars)

3 Heide en schapen (middelen van bestaan, de boerensamenleving)

4 (Heerlijke) Watermolens (14e eeuw en later, waren karakteristiek voor stroomgebied Dommel)

5 Stadsrechten - verleend in 1232 door het Hertogdom Brabant, in kopie bewaard gebleven

6 Eindhoven als vestingstad - de stad als onderdeel van een betwist grens- en buffergebied.

7 Stadsbranden - vooral die van 1486 en 1554, die de stad in de as legden; de eerste door Gelderse troepen, de tweede bij een stadsbrand.

8 Kasteel van Eindhoven - een groot, versterkt huis dat van 1420 tot 1676 op de plek stond waar zich nu Ravensdonck bevindt.

9 Marcus (de Middeleeuwse mens)

10 Pelgrimsinsignes ((volks)religie)

11 Boek Florarium Temporum (kloosters, boekerij, kennisoverdracht)

12 Klooster Mariënhage (15e eeuw, religie)

13 Reliekhouder Rutgerus van Schijndel (1571, beeldenstorm, religie)

14 Herman Hollanders (17e eeuw, organist en componist)

15 Constant van Renesse (17e eeuw, leerling Rembrandt was tekenaar, etser en rentmeester)

16 Kunstverzamelaar Jan de Bakere (koordeken uit 17e eeuw met grote kunstcollectie)

17 Kerkhof Marconilaan (vanaf 1748, dagelijks leven)

18 Joodse gemeente - opgericht in 1748. In 1889 al zes procent uitmakend van de Eindhovense bevolking.

19 Stadsgezichten Van Ostade (eind 18e eeuw)

20 Lakenloodjes (gildesysteem, economie, middelen van bestaan)Periode 1800 — 1850 'De weerbarstige tijd': Welke twee iconen?21 Sociëteit Concordia

22 Jan van Hooff

23 Medicus Aertnijs (1798-1860) als voorbeeld voor de gezondheidszorg in Eindhoven

24 Eindhoven zetel arrondissementsrechtbank

25 De klok van Van Bussel en de opkomst van ambachtslieden

26 Aanleg van de straatwegen naar noord en zuid (1818)

27 De stoommachine van Smits en Zn (1819)

28 Aardappelziektes en andere rampen (ca. 1840)

29 Het Eindhovens Kanaal (1846)

30 Eindhovens omvang als probleemPeriode 1850 -1890 'De industriële revolutie': Welke drie iconen?31 Nieuwe textielfabrieken

32 Vestiging Mignot & De Block (1855)

33 Kinderarbeid als groot kwaad

34 De kostschool van Hermanus Boex

35 Woninginterieur Eindhovense thuiswever

36 Fabrikantenvilla aan de Stratumsedijk

37 Stadsverlichting in Eindhoven (1857)

38 De Meierijsche Courant (1857)

39 Apollo's Lust en andere cultuur

40 Handboogschieten

41 Aansluiting op het Zuiderspoor (1866)

42 Joseph Elias als linnenpionier

43 De nieuwe Catharinakerk (1867)

44 Eindhoven als lichtstad, de luciferfabriek van Mennen & Keunen (1870)

45 De `vreemdeling' als Eindhovens fabrikant

46 Het Eindhovensch Mannenkoor en de concertzaal (1880)

47 Kerkelijke kunst (o.a. Atelier Kusters aan de Geldropse weg, Eindhoven was een centrum voor de kerkelijke kunstnijverheid)

48 Restauratie Mariënhage en de terugkeer van de Augustijnen (1890)

Periode 1890 — 1920 `Turbulentie en transitie': Welke drie iconen?

49 De vestiging van Philips (1891)

50 De vereniging 'Eindhoven Vooruit'

51 Rooymans en de coöperatie `De Eendracht'

52 Anton Philips als business tycoon

53 De HBS-kwestie (1909)

54 Philips en de vakbeweging

55 De bouw van Philipsdorp (1910)

56 Katholiek Leven en de cultuur (1905)

57 Het Nat.Lab als symbool van research (1914)


Periode 1920-1970 De 'company town': Welke drie iconen?

58 Eindelijk Groot-Eindhoven (1920)

59 De Philips Lichttoren en de grote sprong voorwaarts

60 Strijp S en Eindhoven als company town

61 Het Philips-De Jong Park (1921)

62 De Philipsradio en andere producten in de jaren twintig (Radiomonument)

63 Drents Dorp en de grote gezinnen

64 DAF meldt zich (1928)

65 Henri van Abbe en de sigaren

66 Het Eindhovens Dagblad (1911)

67 Eindhoven als agrarisch centrum (foto 1917)

68 Muziekinstrumentenfabriek Schenkelaars (jaren 20, plaquette en/of instrumenten)

69 Het Chicago-theater en de zedenverwildering

70 Eindhoven als multi-culti avant la lettre

71 Den Elzent, het Stadswandelpark en andere aspecten van de stedenbouwkundige groei

72 De economische crisis in Eindhoven

73 Massa-ontslag bij Philips (1932)

74 Rechtse en linkse reactie op de crisis

75 Het Van Abbemuseum en andere particuliere kunstcollecties (1936)

76 Vliegveld Welschap en de werkverruiming

77 De aanleg van het hoogspoor (1952)

78 Hub van Doorne en de variomatic

79 Philips en de televisie (1957)

80 De oprichting van de Technische Hogeschool (1956)

81 Spaanse import als helper in de nood

82 Het Evoluon, als Philipssymbool (1966)

83 De Bijenkorf en het nieuwe centrum (1970)

Periode 1940 — 1945 'De Tweede Wereldoorlog': Welke twee iconen?

 

84. Eindhoven en de meidagen van 1940 - de inval door de Duitsers, die daarbij soms Eindhovense stadskaartjes gebruikten van nog vóór de Eerste Wereldoorlog.

Bommen - het tweede Engelse bombardement van 30 maart 1943 bracht flinke schade toe aan het Philipscomplex, meer dan de 'Sinterklaas-bommen' van een half jaar eerder

 

85 De Nieuwe Orde in vele gedaanten

87 Jodenvervolging in Eindhoven

88 Het bombardement van 6 december 1942

89 De Meistakingen van 1943 en ander verzet

90 Operatie Marketgarden en de bevrijding van Eindhoven (18 september 1944)

91 Een laatste bombardement en de balans (1945)

92 De naoorlogse wederopbouw (1948)Periode 1970 - heden 'Op zoek naar een nieuwe identiteit': Welke twee iconen?

93 De Rode Jeugd slaat toe (1971)

94 Het einde van de verzuiling

95 Turken en Marokkanen als versterking van de Eindhovense economie

96 Het Catharinaziekenhuis en andere gezondheidszorg

97 Grenzen aan de groei; een andere economische structuur in Eindhoven

98 De groei van de stad, nieuwe wijken her en der

99 Eindhoven sportstad

100 Diverse kunstkringen en nieuwe culturele initiatieven

101 Philips begint de grote terugtocht (1980)

102 Het Stratumseind als vermaakscentrum

103 PSV en de Europa Cup

104 DAF failliet en doorstart

105 Kruisstraat als multicultureel icoon

106 De wijde wereld vanaf Welschap

107 De Witte Dame als symbool van een vernieuwd centrum

108 De slag om de Van Abbe-nieuwbouwToekomst: Welke twee iconen?

109 Brainport: Eindhoven technologie en designstad

110 De High Tech-campus en het nieuwe Philips

111 Globalisering en de gevolgen voor Eindhoven

 

Links naar canon Eindhoven:

http://www.ed.nl/specials/canonvaneindhoven/

http://www.tue.nl/cursor/internet/jaargang50/cursor21/achtergrond/achtergrond.php?page=a2

http://catharinadebat.dse.nl/Eindhoven%20Canon.htm

 

 

Wat moet iedere Eindhovenaar van Eindhoven weten?De CANON VAN EINDHOVEN is een van de
activiteiten van de commissie’ De Negende’,
die door het college van burgemeester en
wethouders in 2007 is ingesteld. Opdracht
van deze commissie: zichtbaar maken van
de historische wortels van het moderne
Eindhoven en het aanwijzen van sporen in
de stad van haar cultuurhistorie. De commissie
heeft vervolgens voorgesteld,
de historie van de stad door middel van een
stimulerende regie en in samenspraak met
de Eindhovenaren leesbaar en vooral ook
beleefbaar te maken.


De CANON VAN EINDHOVEN moet de
geschiedenis van de stad vertellen in een
twintigtal ’iconen’: twintig aansprekende
en betekenisvolle objecten. Zo’n icoon is
bijvoorbeeld het Eindhovens kanaal uit
1846. Daarin verschijnt een burgerij die
aan het begin van de 19e eeuw tegen de
verdrukking in de durf had om op eigen
initiatief de infrastructuur te verbeteren.
Dat betekende het einde van een lange
periode van stagnatie en het begin van de
explosieve industrialisatie van Eindhoven.
Het verhaal vertelt verder dat het kanaal
tenslotte zijn oorspronkelijke functie
verloor en vandaag van belang is voor
recreatie, natuurontwikkeling en als
historisch erfgoed. Hiermee contrasteert
een veelbetekenende icoon als de
Catharinakerk: imposant verhaal in steen,
midden in de stad, van de historische
ontwikkeling van de stedelijke gemeenschap,
de katholieke emancipatie,
de verzuiling, maar ook uitroepteken in de
culturele en spirituele crisis van vandaag.
Waarom moeten Eindhovenaren dit
allemaal weten? Om de stad wat meer van
dichtbij te leren kennen: haar genetisch
materiaal, haar karakter en haar potentie,
om te weten waar je woont en werkt,
om zo wat meer te weten van jezelf.
De commissie heeft een lijst opgesteld van
honderd iconen. Deze lijst wordt vooraf aan
de deelnemers aan het Catharina Debat
uitgereikt. Uit deze lijst moeten twintig
iconen geselecteerd worden. Het Catharina
Debat op 26 februari 2008 past in deze opzet.
Uw deelname aan het debat, uw vragen en
voorstellen zijn voor de samenstelling van
de Eindhovense CANON van groot belang.
Prof. dr. Harry Lintsen, techniekhistoricus
aan de Technische Universiteit Eindhoven
en lid van de commissie ’De Negende’, zal
een inleiding geven over de achtergronden
van de CANON.
Hij stelt vragen als: ’heeft Eindhoven zijn
geschiedenis verwaarloosd?’ en ’welk historisch
verhaal moet van Eindhoven verteld
worden?’
Hij verwacht van u als burgers van de stad
een gemotiveerde en creatieve bijdrage in
het selecteren van de twintig belangrijkste
iconen van Eindhoven.