Willem Gerardus Antonius Schoenmakers
KG 31766

Gegevens van mijn oom:
Willem Gerardus Antonius Schoenmakers.
14 - 04 - 1892 / 22 -04 - 1974.
getrouwd met Ditje de Leur.
10 - 04 - 1891 / 22 - 04 - 1974.
(Beiden kwamen om bij een frontale autobotsing).

Deze pagina is mede tot stand gekomen door zijn nicht Henny de Swart - de Leur.

 Klik hier voor alles over Stanislau en krijgsgevangenen

Met stijgende verbazing las ik de grote hoeveelheid informatie over de krijgsgevangenkampen Neurenberg, Neu-Brandenburg, Langwasser, Titmoning en Stanislau (in willekeurige volgorde). Het zijn allemaal bekende namen voor mij, doordat een oom van mij van 1942-1945 in al die kampen verbleef.
Verbaasd was ik ook over de gelijkenis tussen de afgebeelde voorwerpen en de dingen, die al jaren in mijn bezit zijn, n.l :
-een plankje, waarop mijn oom aan beide kanten afbeeldingen heeft gegraveerd van :
-barak 24 - krijgsgevangenkamp nr. 13b in Neurenberg - Langwasser, waar hij van 15 mei 1942 tot 2 aug. 1942 verbleef en aan de andere kant :
-kamer 62 - M.Stalag 371 in Stanislau, waar hij van 8 aug. 1942 tot ?? 1944 was.
-het blijkbaar welbekende kistje met daarop afgebeeld : Nederland en een stukje prikkeldraad met daarachter de naam Stanislau en het jaartal 1943.
-vanuit Stanislau een versje voor mijn poësie-album, d.d. 22 maart 1944 (ik was toen tien jaar) n.a.v. een fotootje van mij, dat hij bij zich had.

 
Hierbij het door mij bij elkaar gezochte infomateriaal over de krijgsgevangenschap van mijn oom, indertijd kapitein W.G.A. Schoenmakers.

Het plankje met de voorstelling van het verblijf in Neurenberg-Langwasser, waarop mijn oom aan beide kanten afbeeldingen heeft gegraveerd van :
-barak 24 - Tafel VI krijgsgevangenkamp nr. 13b in Neurenberg - Langwasser, waar hij van 15 mei 1942 tot 2 aug. 1942 verbleef .
 ( met potlood links boven staat in zijn handschrift het gevangenen-nummer KG 31766 vermeld)

en aan de andere kant :

kamer 62 -bedstede 5 M.Stalag 371 in Stanislau, Gen. Gouv. Distr. Galicie waar hij van 8 aug. 1942 tot  ?? 1944 was. (einddatum niet meer ingevuld)

 
 

Het kistje met daarop afgebeeld : Nederland en een stukje prikkeldraad met daarachter de naam Stanislau en het jaartal 1943.  

          

017 :  (voor de duidelijkheid) nu door mij overgetypte versje, dat volgens mij ook goed op de site bij de originele brief geplaatst kan worden?

 

Henny de Leur op 10 jarige leeftijd toen nog genoemd "Krullemieke" ( Henny de Swart - de Leur)
Hier volgt, voor de duidelijkheid, de inhoud van de brief uit Stanislau,

door “Oom Anton” geschreven aan zijn nichtje Henny, die hij altijd “Krullemieke” noemde :
 

 

22/3
Lieve Kr.’k Heb vandaag ‘n albumversje voor je gemaakt. Hier is ‘t.
Wil je 23/4 mammie en de anderen van me feliciteren?
Ik zal dan ’t bekende kopje koffie op de gezondheid drinken.
Groet vader moeder, de zusjes. ’n Zoen van oom A.

Een vrolijke snuit, een konijntje op schoot,
Dat’s het prentje waar ‘k veel naar moet kijken.

Als ik terukeer in’t land, ben je al weer zoo groot…
Maar ik weet, dat j’er nog op zult lijken
Want je bent dan nog steeds Krullemieke
Als verhoord wordt m’n wensch in dit lieke.
 

Houd je zieltje als nu, mijn blonde kind
Altijd open voor God en Zijn wenschen;
Dat Zijn Liefde in je hartje steeds woonplaats vindt

En in warmte uitstraalt naar de menschen,
Blijf jij altijd maar door Krullemieke,
’t Vriendlijk zonnige kind van m’n lieke.

Dat je leven voorspoedig en vrolijk moog’ zijn,
En, zou ’t pad in wat schaduw eens dalen,
Dat j’in ’t harte houd’ bloemen en zonneschijn,
Troost en kracht vinden moog’ in die stralen.

Want de weg tot ’t Geluk, Krullemieke,
Begint binnen in ’t hart, als dit lieke.

Je Oom Anton.

Later (eigenhandig) bijgeschreven : Neu-Brandenburg 22 maart 1944


 Foto van mijn oom Willem Gerardus Antonius Schoenmakers, genomen in 1965.

 

 

 Klik hier voor alles over Stanislau en krijgsgevangenen