K.G.A. Feist

Deze pagina is mede tot stand gekomen door Elfriede Arriëns, als eerbetoon aan haar grootvader K.G.A. Feist
Na de oorlog heeft mijn opa bij het van Heutsz regiment gediend alwaar hij in 1973 als overste met pensioen is gegaan.

 Klik hier voor alles over Stanislau en krijgsgevangenenMijn grootvader K.G.A. Feist heeft er ook tijd doorgebracht in dezelfde jaren dat uw vader er zat. Ook ik heb nog briefkaarten ‘Kriegsgefangenenpost’ van zowel uit Stanislau als uit Neubrandenburg. Tevens heb ik een map met kleurentekeningen ‘Langwasser Stanislau Neu Brandenburg mei 1942 juni 1945’ waarvan ik er eentje bijvoeg.

De map bevat 8 (gedrukte, dus geen originelen) tekeningen tw.: 8 tekeningen‘Langwasser’ 12 tekeningen ‘Stanslau’ en 4 tekeningen ‘Neubrandenburg’. Op de achterzijde van bijgevoegde tekening 12 genaamd: ‘Stanislau Lazaret’ staat gedrukt: “Het lazaret (Revier) lag verborgen achter velerlei soorten bomen (in totaal 103) op het kampterrein, nog weer door prikkeldraad gescheiden van het overige gedeelte. Voornamelijk aan de bovenvoorzijde lagen de ziekenzalen, in de regel gelukkig slechts matig bezet”.

A revier (abbreviated from German Krankenrevier, or "sick bay, dispensary") in the language of Nazi camps was a barrack for sick concentration camp inmates. Most of the medical personnel were inmates themselves. The conditions in reviers varied drastically depending on the type of the camp.

Op de tekeningen van Neubrandenburg staat vermeld: ‘ naar de teekening van A. v. Baarsel’.

Ook mijn grootvader is getekend maar dan door een medegevangen:  J. Bruijn (1945).Verder heb ik nog een aantal reproducties van tekeningen uit Stanislau door krijgsgevangene G. Holsheimer, paardenarts 1e klasse. Bijgevoegd is tekening: ‘Wachtpost II Stanislau 18-9-1942. En tenslotte nog enkele humoristische tekeningen van cadet-vaandrig de Vies, gevangennr. 32210. (mapje is verstuurd door res. kap. 8 R.I. dhr. A. Zwarts). Hier heb ik er nog meer van. (een viertal bijgevoegd).‘Stanislau Lazaret’


stanislau holsheimer wachtpost

 

 

 Klik hier voor alles over Stanislau en krijgsgevangenen


Meer info over:

http://www.grebbeberg.nl/bibliotheek/data/rapport.php?rap_id=2269