A.F.TH. van der Heijden in "de Sandwich"
 


De sandwich : een requiem / A.F.Th. van der Heijden, 5e druk 1986

Toen ik op "'t Joris" (in die dagen nog 'college', onder Gerard Knuvelder) arriveerde..(p.54)

Een muur met aan weerszijden overdekte fietsenstallingen deelde het schoolplein in twee min of meer symmetrische helften, die alleen via een smalle poort rechtstreeks verbonden waren. (p. 46)

Later die herfst van '68 vroeg de brutaalste van de klas , Hans van Leende, haar mee naar een feest. s' Maandags, gevraagd naar zijn ervaringen, zei hij sarcastisch: "schei toch uit, man.....Ze had niets in de gaten. (Hans van Leende = Hans van Liempt, momenteel grafisch kunstenaar in Amsterdam)

Ongetwijfeld is een van de vrouwen in zijn boek "Gracia van de Horst", die toen de "stoot" van het Joris was. Haar broer speelde bij de Phantoms en zij werd zelf Miss Liberty in 1969


Gracia van de Horst: Miss Liberty 1969