Deze pagina is mede tot stand gekomen door de zoon Koos Diderich

 Klik hier voor alles over Stanislau en krijgsgevangenen

Ik begin eerst met een korte levensloop van mijn vader Johan Christiaan Diderich

J.C.Diderich geboren 29 april 1912 te Groningen. Overleden  op 1 oktober 1971 te Voorburg.  Getrouwd met G.C.Diderich-Dussel geboren15 februari 1913 te Groningen en overleden12 oktober 1992.

  Opgegroeid in de bekende familie schoenen zaken J.Diderich.
In Groningen.Zuiderdiep no.142 die later op Oude Kijkintjatstraat  no. 63 was gevestigd. 

Lagere school doorlopen. Daarna Rijks HBS te Groningen van 1924-1930. Hierna van 1930-1931 Rijksuniversiteit te Groningen lessen Anatomie en in deze tijd leraar lichamelijke opvoeding ook in 1932. Nomaals van 1933-1934 Universiteit te Groningen lessen Anatomie en tevens leraar lichamelijke opvoeding in Groningen.

In militaire dienst getreden op 4 oktober 1934, als reserve 2e luitenant gediend in Assen van 1934-1938, 1939-10 mei 1940 (zie een paar aantekenen er is een dagboek bijgehouden deze is in mijn bezit met foto's) gelegen in Barnflair aan de grens.1 maart 1940 bevorderd tot reserve1e luitenant der Infanterie vanaf 1 februari1941-1 maart 1943 Distributie leider te Hellendoorn.

 

1 maart 1943 gevangen genomen in Utrecht. En naar Stanislau getransporteerd. Stalag 371 32115 Oflag 67 kamer 22.
 

Foto is genomen in Neubrandenburg Barakken achter prikkeldraad met "kamer" 22 op de achtergrond.


bewoners van barak 22

Bovenstaande foto van de bewoners van barak 22 is gemaakt in Stanislau, Het is een foto van de officieren die in kamer 22 lagen.
Kamer 22 waar Diderich, samen met 15 anderen volgens de kamerlijsten van Stanislau was ondergebracht.
Het aantal mannen op deze foto (16) klopt exact met de opgave in de kamerlijsten.
Bovendien zijn Vermeulen en Sitter op deze foto afgebeeld, beide eveneens uit kamer 22.
 
Het bordje op de voorgrond met nummer 24 slaat ook niet op de kamer, maar is bijna zeker de volgorde van de foto’s.
 

 


Zelfportret J.C.Diderich, gemaakt in Stanislau, oktober 1943 door G. Ruygrok
 

Zie hier vele tekeningen door mijn vader zelf gemaakt houtsnijwerk in de kistjes ook zelfgemaakt en foto's met opschrift Gepruft.


Montage foto: de vrouwen van de mannen die krijgsgevangen zaten in de oorlog. Een unieke en

Kaart gestuurd aan 2e Lt. vl H.B. Sitter, KG nr 32111 7e ..Barak 37, Neu-Brandenburg

1 Gerda Vermeulen, 2 Toine Ruygrok, 3....4 Ge Diderich,

Lenny Kool, Mart Sitter-Buurman, Riets Ridder, J.M. van Rossum

 

Bevrijd in juni door de Russen en terug gekeerd ( naar Nijverdal waar wij toen woonden. Parralelweg 10.


1946-1951 Garnizoen Groningen .1 juni 1948 bevorderd tot Kapitein der Infanterie


1951 naar Amerika The Infantry School.
United States Army
Fort Benning Georgia

1952-1953 terug Garnizoen Groningen
1 oktober 1953 bevorderd tot Majoor der Infanterie J.W.Friso

1954 Den Haag van Speykstraat Ned.Terretoriale Bevelhebber (N.T.B.)

oktober 1960 bevorderd tot Luitenant Kolonel der Infanterie en overgeplaatst
naar Minister van Defensie in Den Haag
Voor de Rechts toestand van de Dienst Opperofficieren Personeel Koninklijke Landmacht tot juni 1967.
.
Daarna met eervol ontslag.


Kamer 22, onderste bed was van Johan Christiaan Diderich,  tekening van Johan Christiaan Diderich


Hoek in kamer 22  Stanislau, 5-3-1944,tekening van Johan Christiaan Diderich


uitzicht kamer 22, november 1943, tekening van Johan Christiaan Diderich

 

Cabaret in barak 37a, op 5-2-1944, tekening van Johan Christiaan Diderich

 

Gebouw te Stanislau gezien vanaf Noor Osst hoek achterterrein, tekening van Johan Christiaan Diderich

 

 

 Klik hier voor alles over Stanislau en krijgsgevangenen