Markt Eindhoven

De markt in Eindhoven heeft al eeuwen de dezelfe  functie: ontmoeten, hotels, cafés en wonen. Alleen de oorspronkelijke functie " het houden van een markt"  is verdwenen.  Iedere Eindhovenaar heeft een andere herinnering aan het centrum van Eindhoven of je nu  in 1500  leefde of later in 1800  of in deze eeuw . Talloze verhalen en oude foto's zijn er van de markt. Mooie plaatjes met eeuwen oude lindebomen en prachtige panden. Helaas. Op dit moment moeten we het doen met de markt zoals die nu is. Uniek is dat de vorm van de markt al bijna 800 jaar hetzelfde is en gelukkig staan er nog  steeds bomen. 

Eindhoven stad en markt sinds 1232

In 1889 stelde de gemeenteraad de naam Markt vast voor het plein, eigenlijk was de naam Markt  in1386 (of eerder)al in gebruik [ meer over de Eindhovense straatnamen]
Eindhoven kreeg van Hertog Hendrik I van Brabant in 1232 stadsrechten. Deze toekenning  had vier voordelen:

De rechtspraak kwam in handen van schout en schepenen, (de voorgangers van het college van Burgemeester en Wethouders) te liggen. Beroep was in bepaalde gevallen mogelijk bij het hof van Brabant.

Aan Eindhoven werd het marktrecht verleend. Dat betekende dat voortaan een weekmarkt gehouden mocht worden; Dit was van groot belang voor de instandhouding en bevordering van de handel én vergroting van het afzetgebied. De vrije weekmarkt was alleen voorbehouden aan de stad; bewoners uit de omtrek waren verplicht met hun handelswaar naar Eindhoven te komen en daar op de markt te verkopen.


Aan de burgers van de stad Eindhoven werd tolvrijheid verleend. Dit was van groot belang voor het stimuleren van het handelsverkeer. Het betekende namelijk dat Eindhovense handelaren, oostwaarts tot aan de Maas en westwaarts tot Antwerpen, bij het vervoer van hun handelswaar geen tolgeld hoefden te betalen.
Ook kregen burgers het recht om voor een eigen plaatselijke rechter te verschijnen.
bron: https://www.eindhoven.nl/artikelen/Wanneer-werd-Eindhoven-een-stad.htm
Zie ook oude stadhuis en kaarten 1920 - 1560

Bovenstaande  orginele foto eindhovenfotos [dia] De markt te Eindhoven bij de viering van het 75-jarig bestaan van Philips Gloeilampenfabrieken N.N.,  september 1966  
Markt was veranderd in een siertuin

Markt 1980 (?) Huizen hadden nog een TV-antenne

 bovenstaande foto15 april 2005 (1 dag voor de 100 jaar Frits Philipsdag) Hieronder foto 2016 Google maps

800 jaar Markt in Eindhoven

In 2032 bestaat Eindhoven 800 jaar. Een mooie gelegenheid om iets moois te doen op de markt. Breng de markt weer 80 jaar terug om voor alle nieuwe en vaak lelijke panden doeken te hangen.  Mischien zijn er dan digitale stoffen waarop weer de historische huizen van de markt verschijnen.
Laat de Gender weer door de Markt stromen, ondergrond met een glazen dak eroverheen. Zoals de Gender in 1560 stroomde, zie kaart hieronder.  
Maak van de oude atoombomschuilplaats of  schuilkelder aan de Markt Schuilkelder aan de Markt. ( Bouw 1955-1956) en klein museum of weer toegankelijk. Deze schuilkelder is het enigste gebouw in de grond van de markt. Zie foto hieronder

Gender stroomt door Eindhoven

Op dit moment is Eindhoven bezig om de Gender opnieuw door Eindhoven te laten stromen. Helaas is de Markt overgeslagen. In het jaar 2032, als Eindhoven 800 jaar bestaat een mooie gelegenheid om de Gender, onder glas, opnieuw door de Markt te laten stromen zoals in 1560 dit gebeurde.
Hiernaast de bewoners aan de markt in Eindhoven. Het grootste huis, in de vele eeuwen steeds herbouwd is nu KCF Kentucky Fried Chicken en staat op de hoek markt  en Marktstraat nr. 1. De bewoner uit 1560 (?) Peter Thomas zou erg verbaasd zijn over de huidige functie.

Goyart Frans van Leeuwen
Henrick Jans van Lievendael
Willem Willens van Herenthom
Baetken Vorsters
Jenneken in den Haen
Nees Scrammen
Goyart Henricx
Michiel Gielis van der Schoot
Cornelis Raymaker

Jacob van Feuchten
Jut Skelders
Geertruid van Hersel

Reijnder de Gelaasmaker
Fijcken wed
Mr. Jan Frans
Jan Keris
Dirckinden Horen
Willem Dirckx
Peter de Cuyper
Peter Thomas

Jan Willem Doerskens
Joseph Wouters van Goerl
Peters van Megen
Jan Henrick van Goirl
Frans Hermans
Lijn Smits