Havenhoofd Eindhoven / Kanaal Eindhoven
Vesteda-toren /Vestdijktoren 2003 - 2006

zie ook
IJs-fabriek / DAF-museum

In 1843 besloot het stadje Eindhoven (56 ha) voor eigen rekening een kanaal naar de Zuidwillemsvaart te laten graven. Men had al in 1826 geprobeerd dit voor elkaar te krijgen maar o.a. door de Belgische afscheiding was het uitgesteld. Met een lening van f 150.000 gulden kon men in 1845 beginnen met graven en was de aansluiting met de Zuidwillemsvaart in 1846 al gereed. Opmerkelijk is dat het gehele kanaal en zelfs de haven buiten het grondgebied van Eindhoven lagen. Maar de vooruitziende blik "een kanaal was in die tijd een economische factor" zorgde er wel voor dat rond 1850 de nijverheid in Eindhoven (en geheel Nederland) zich herstelde.


De gemeente Eindhoven wilde in de jaren '40 van de 19e eeuw de handel en nijverheid nieuw leven inblazen. Een aansluiting op de Zuid-Willemsvaart leek daarvoor uitermate geschikt. Op 4 juli 1845 verleende de rijksoverheid goedkeuring en twee maanden later volgde de aanbesteding.
De investering van f 180.000 die door deze gemeente met nog geen 3.000 inwoners moest worden opgebracht, heeft in de 19de eeuw wel zijn vruchten afgeworpen. Van de geďnde kanaalgelden bleef zelfs zoveel over, dat zonder bezwaar aanzienlijke bijdragen in de aanleg van wegen mogelijk waren. Tussen 1900 en 1920 vervijfvoudigde het scheepvaartverkeer op het Eindhovens kanaal. Toch waren er veel klachten over het kanaal. De schippersvereniging Schuttevaer vatte in 1905 de bezwaren kernachtig samen: het kanaal was te smal en te ondiep, had een te geringe doorvaarhoogte bij de bruggen en kende bovendien nog te hoge heffingen. Ondanks uitgevoerde verbeteringen bleef de aandacht uitgaan naar een verbinding met het Wilhelminakanaal. Uiteindelijk gaven niet de scheepvaart- maar de afwateringsbelangen de doorslag. Het in cultuur brengen van gronden nam in de jaren '20 zodanig toe, dat het bestuur van het waterschap
Het Stroomgebied van de Dommel genoodzaakt was een nieuw afwateringsplan te maken. De hierbij voorziene zijdelingse afleiding van het water van Dommel en Gender ten zuiden van Eindhoven moest via een afwateringskanaal zijn weg vinden naar het Wilhehninakanaal. De noodzaak van zo'n kanaal, gevoegd bij de wens van Eindhoven om een scheepvaartkanaal te maken, leidde in 1930 tot de aanleg van het Beatrixkanaal.


Havenhoofd "Eindhovense kanaal"


Panorama Eindhoven met havenhoofd
1915

I
 

 

 


Cafe aan het hoofd van de Eindhovense haven is rond 1974 gesloopt(??)  Havenhoofd nr 1
 Het café is afgebroken rond 1974 ?  wat overblijf is bevrachtingskantoor


Mijn opa, de heer A.J.Roelofs, heeft hier gewerkt van ongeveer 1927 tot 1965 als vertegenwoordiger van de rederij Van de Schuyt. Het middelste gedeelte van het gebouw was, voor de oorlog, bestemd voor paard en wagen. Het linkergedeelte was kantoor en opslagruimte van Rederij v.d. Schuyt, het rechtergedeelte was het kantoor van de havenmeester [voor de oorlog dhr. Gomez (?)]waarachter de stal voor het paard. De boten van Rederij v.d. Schuyt voeren op Rotterdam, waar het hoofdkantoor was. Zij vervoerden vracht voor o.a. Philips, Mignot en de Block, Picus, Schellens en de firma Hezemans. Aan de rechterkant van het kanaal (voor de Persil gasketel) lag het kantoor van de Koopvaart, deze vervoerde de vracht voor Amsterdam, beide firma's hadden twee vrachten per week heen en terug. De goederen werden met paard en wagen rondgebracht, later gebeurde dit ook per vrachtwagen. 
Added by Renee van Loon - van Dijk on 05 March 2007.

  

Stoombootdiensten van Eindhoven naar:
Rotterdam, Dordrecht, Utrecht, Schiedam, Delft, Vlaardingen, Den Haag en Leiden

Affiche van de firma J. & A. van der Schuyt. Deze stoombootdienst verbond Eindhoven met de grote steden in het westen van het land.In deze haven (??) een aankondiging om naar Eindhoven te varen


Eindhovens Kanaal  (havenhoofd)  foto rond 1920

 


Eindhovens Kanaal  (havenhoofd) 2005 op de achtergrond de in aanbouwzijnde Vestedatoren
De toren: ook hoog in wooncomfort!
De Toren is een gezamenlijke ontwikkeling van Van Straten Vastgoed en Vesteda. Dat is een opmerkelijke samenwerking tussen twee projectontwikkelaars die elk op een heel eigen terrein van de vastgoedmarkt actief zijn. Van Straten Vastgoed richt zich met name op de ontwikkeling van vastgoed, terwijl Vesteda zich concentreert op het beheer en de verhuur van hoogwaardige huurwoningen. De samenwerking in de Toren betekent dan ook dat alle woningen die erin gerealiseerd worden bestemd zijn voor de huursector.

Ruitvormige plattegrond
Het ontwerp van de Toren is van Jo Coenen & Co Architecten. Bij het ontwerp is vanzelfsprekend rekening gehouden met de randvoorwaarden die Jo Coenen zelf bij de planontwikkeling van Smalle Haven heeft geformuleerd. In die eerste plannen stelde hij al voor om op de plek waar de Toren nu is geprojecteerd een zeer bijzonder boegbeeld voor Smalle Haven neer te zetten. Een boegbeeld dat aansluit bij de andere gebouwen en dat samen met Medina evenwicht brengt in de straatwand van de Vestdijk. Als plattegrond is daarom ook gekozen voor een ruitvorm, juist omdat daarmee de loop van de Vestdijk op logische wijze gevolgd wordt.

Wooneisen aan de basis van het ontwerp
De inbreng van Vesteda heeft grote invloed gehad op het uiteindelijke ontwerp voor de Toren. Voor Vesteda is het namelijk essentieel dat de Toren-appartementen optimaal aansluiten bij de woonwensen van huurders uit het hogere segment. Transparantie, een goede indeling en ruimte zijn dan belangrijk. Dat is goed terug te zien in het ontwerp. De appartementen zullen bovendien worden uitgerust met een groot aantal voorzieningen. Een 'Woonbode' bijvoorbeeld, een apparaat dat fungeert als videofoon, brandalarm en inbraakbeveiliging tegelijk. Het is mogelijk om er in de toekomst een supermarkt-boodschappenservice in te integreren. In de kelder van het gebouw komen dan speciale kastjes waar de bezorgdienst de boodschappen in kan zetten. Vesteda onderzoekt momenteel wat de verdere domotica-mogelijkheden in de appartementen zijn. Er wordt ook gekeken of er voor de huurders afspraken gemaakt kunnen worden met zorgleveranciers. Dat alles past in de kwaliteitslabeling die Vesteda voorstaat.

Bouwstart in najaar
Colonnade
Van Straten Bouw is in mei 2003 gestart met de bouw van de Toren. Najaar 2005 wordt de Toren opgeleverd. Op de onderste bouwlagen biedt het dan plaats aan kantoren. Vanaf de vijfde verdieping komen de appartementen, twee per verdieping. De bovenste twee bouwlagen (de verdiepingen 27 en 28) zijn gereserveerd voor twee prachtige penthouses.
http://www.centrumprojecten.eindhoven.nl/centrumprojecten/smalle_haven/nieuws.asp?pageid=15&textid=268


maart 2005 lees de discussie hierover http://skylinecity.info/forum/viewtopic.php?t=279


foto: Jos Lammers  kanaalburg in Tongelre: "drie momumenten bij elkaar. Voor cultuur met 'n grote en 'n kleine c
 (nummer 5 uit  een serie 7, uitgave Stadspartij)


2005