Boeken over Eindhoven

Honderden boeken zijn er over de geschiedenis van Eindhoven geschreven en de komende jaren ga er wederom nieuwe titels verschijnen.
Hieronder een greep uit een aantal  boeken, alle titels door elkaar. Laat je verrassen. Zoek je gericht een titel gebruik "ctrl + F" toetscombinatie op Windows/Chromebook en bij een MAC  command + F. Kijk ook eens bij het overzicht van romans , liedjes,  video's over Eindhoven,  boeken over Philips of klik in menu op "nieuw".
Geschiedenis over Eindhoven is ook te vinden op YouTube, Facebook, Instagram en online via Google. De nieuwe digitale bronnen die nog vluchtiger zijn dan papier.

Beatstad Eindhoven

: hoe het ware leven begon : terugblik op de jaren vijftig en zestig door Frans Dekkers
De muziekgeschiedenis van Eindhoven in de jaren vijftig en zestig. Grotendeels gebaseerd op persoonlijke verhalen. Vele artiesten werden groot in Eindhoven: denk aan Peter Koelewijn, Lenny Kuhr en Armand. Ook traden er grote buitenlandse sterren op zoals Caterine Valente en Melanie. Verder had de stad alles mee: de gitaarfabriek van Egmond was er gevestigd, en het muziektijdschrift Tuney Tunes werd er gemaakt. En dan was er nog de platenmaatschappij Phonogram van Philips uit Eindhoven, waarvan het kantoor en de studio buiten de stad te vinden waren.
Dit boek geeft een fascineren beeld van Eindhoven in de jaren vijftig en zestig. Het is een parade aan beelden, verhalen en anekdotes die vooral bij tieners en twens van toen een feest van herkenning zullen oproepen. Het beschrijft de meest intense periode van jong zijn, waarin voor alles een eerste keer was en indrukken en belevenissen vaak 'n grote impact hadden. Muziek is daarbij de bindende factor voor iedereen: van de grammofoonplaatjes waarop werd gedanst in 'n instuif tot de beatmuziek van de talrijke Eindhovense bandjes in zaaltjes, buurthuizen en patronaatsgebouwen. Deels aan de hand van ooggetuigen van de jongste geschiedenis maken we een tijdreis die de lezer meevoert langs de vele mooie, interessante en legendarische gebeurtenissen die in de jaren vijftig spraakmakend waren en Eindhoven in de sixties tot een swinging city maakte. Ook petite histoire, zoals de link van The Beatles met Eindhoven, tal van wetenswaardigheden en iconen uit de muziekgeschiedenis van Eindhoven komen aan bod: de Egmond gitarenfabriek en van het eerste Nederlandse muziekblad Tuney Tunes. De ontstaansgeschiedenis van de befaamde Cabaret der Onbekenden in V+Carlton waar onder meer Anneke Grönloh, Trea Dobbs en Armand hun muzikale carriere begonnen, is eveneens verweven met de rijke pophistorie van de Lichtstad, die ook in encyclopedievorm aan dit boek is toegevoegd. Muziekgeschiedenis, een tijdsbeeld en 'n plaatselijke popencyclopedie in één en geïllustreerd met voor het merendeel niet eerder gepubliceerde foto's. Een mooi tijdsbeeld dat niet alleen de tieners en twens van toen maar ook jongere generaties zal weten te boeien.
Uitgave: s.n. : Eindhoven, 2010
Druk: Greve / Eindhoven
Collatie: ill.
Paginering: 242 p.
ISBN / ISSN: 978-90-815453-1-0 /

B & W

Het 'kloppend hart' van een lokale samenleving is het stadhuis, het werkterrein van burgemeester, wethouders en ambtenaren. Hoe past dit bestuurlijk apparaat zich aan als omstandigheden dramatisch wijzigen, zoals voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog? Kiest het voor verzet of voor collaboratie?
FRANS DEKKERS stelt die vraag in B&W rond de Tweede Wereld-oorlog in Groot-Eindhoven en hij laat de. laatste ooggetuigen van die periode hun eigen geschiedenis schrijven, die begint in de jaren twintig en de bestuurders ten tonele voert die tijdens de bezettingsjaren voor (marginaal) verzet of (soms al daarvoor) voor collaboratie zouden kiezen, en zich na de oorlog(stribunalen) zouden mengen in de machtsstrijd om de baantjes op het stadhuis. Zij doen dit tegenover Dekkers opvallend openhartig. Dekkers plaatst hun doen en laten in een brede en begrijpelijker context door ook de persoon-lijke ervaringen van de burgerij te noteren, een tewerkgestelde, een jodenhelpster, een verzetsman, een jeugdstormer, een Oostfrontstrijder. Dekkers 'componeert' hun onthullende verhalen en ervaringen tot een au-thentieke bekentenis van méér dan lokale betekenis, enerzijds omdat een bestuurder als dr. Beel het tot de landelijke politieke top brengt, ander-zijds omdat het verhaal van Eindhoven nu eenmaal onlosmakelijk verbon-den is met het verhaal van het wereldconcern Philips. Frans Dekkers (Valkenswaard, 1948) is free-lance journalist en schrijver van geruchtmakende boeken als Eindhoven 1933-1945, Kroniek van Ne-derlands Lichtstad in de schaduw van het Derde Rijk (1982) en King Kong. Leven en dood en opstanding van een verrader (1986). 

Eindhoven 1933 -1945

De Phiiipspolitie achtervolgde en terroriseerde in de vooroorlogse jaren in Eindhoven socialisten, communisten, vakbondsleden en andere politieke vluchtelingen. Dat alles gebeurde onder het mom van „sabotage-bestrijding". Verantwoordelijk voor het optreden van de Philipspolitie waren vooral de directe chef W. Dijs en directiesecretaris van Philips, mr. VV. de Graaff.

Frans Dekkers schetst in het boek de oprichting van de Philipspolitie naar het model van de bedrijfspolitie zoals die functioneerde bij de Amerikaanse Ford-fabrieken. Anton Philips had dat in Detroit afgekeken. De Philipspolitie met als supervisor mr. W. de Graaff kreeg tot taak de onderneming te zuiveren van elementen die wel eens voor sociale onrust zouden kunnen zorgen. Daartoe werden contacten gelegd, niet alleen met de Nederlandse politie en justitie, maar ook met buitenlandse inlichtingendiensten;

Het nieuwe leven van Strijp-S

De metamorfose van een Eindhovense industriewijk door fotograaf Jos Lammers ( J.W.M. Lammers), Tekst (Mat) M.J.H. Dings.
De grote Eindhovense fabriekswijk Strijp S verandert gaandeweg in een stadsdeel waar duizenden mensen wonen, werken en hun vrije tijd doorbrengen. Een intrigerend gebied met industriële monumenten, bijzondere nieuwbouw, veel groen en een nadruk op eigentijdse cultuur en design.

Fotojournalist Jos Lammers en verslaggever Matt Dings volgden de eerste wervelende jaren van de metamorfose. Tussen kunstenaars, sporters, stedenbouwers, kwartiermakers en feestvierders: een intensief verslag. Plus de visies van Ronald Plasterk, Li Edelkoort, Richard Florida, Adriaan Geuze, Thom Aussems, Emily Hermans,e.a.  
Eindhoven, september 2009, Gebonden uitgave
30 × 24 cm, 120 pagina’s, Prijs € 37,50
ISBN10 9081444913 
ISBN13 9789081444910
Ook verschenen als A new life for Strijp S

Waar gebeurd

Waar gebeurd : de verhalen van Strijp-S
Tekst: Anna van Wittenberghe ; eindred.: Elly Reijnen fotogr. Ben van Veelen e.a.
Het boek bevat meer dan tachtig pagina's 'keukentafelverhalen' over het werken en leven, over klein leed en over grootse ideeën bij een wereldconcern in opkomst.
'Wat ons vooral trof was de betrokkenheid van de mensen bij Strijp S', schrijft wethouder Mary Fiers in het voorwoord van het boek. 'Iedereen die de stukjes las, kreeg hetzelfde gevoel. Namelijk dat we hier iets mee moesten doen. Je hebt het over de geschiedenis van de inwoners van deze stad. Die mag niet verloren gaan. Omdat wat Strijp S was nooit meer terugkomt, maar wel het leven van ontelbare mensen heeft bepaald.' Het boek is een bundeling van verhalen van mensen die tien, twintig, dertig en soms meer jaren gewerkt hebben op Strijp S.

Rein Welschen (burgemeester van van 1992 tot 2003) vertelt in het boek over de overwegingen van de gemeente om het terrein - samen met VolkerWessels - te kopen. En oud-directeur Jan Post van Philips Nederland schetst de rol en de geschiedenis van Strijp S. 'Als je door dat gebied loopt of fietst, dan proef je gewoon de ervaring, de grandeur. De geest van Philips is hier nog altijd aanwezig.'


Maar de mooiste rol in het boek is weggelegd voor de Philipsmensen die er werkten. De beveiliger, de loopjongen, de glasblazer, de tijdschrijver, de administratief medewerkster, de schoonmaakster. Het zijn hun getuigenissen die het leven in de verboden stad blootleggen voor het nageslacht.
Uitgave Gemeente Eindhoven : Eindhoven, 2008
Druk Tuijtel / Eindhoven
Paginering 95 pagina's. ISBN 978-90-9023752-7

Complex Strijp s/t/r

Impressies van een industrielandschap in Eindhoven door Architectuurfotografie Norbert van Onna. Een Fotoboek in full color
Met een voorwoord van dr.ir. F.J.Philips
Tekst Meghan Ferrill. Tekst historie Ad Otten
 Uitgeverij Archehov 2002
168 pagina's ISBN 9789080354128
ISBN 90-803541-2-0
Tekst in het Nederlands en Engels

Boschdijk

In 2016/2017  heeft Ben Damen uit Eindhoven iedere dag gewerkt aan zijn boek 'Boschdijk en aangrenzende wijken'. Met 304 pagina's en zo'n 1.000 foto's mag het gerust een naslagwerk worden genoemd. De Boschdijk is de langste straat van Eindhoven. Ook een aantal zijstraat worden beschreven. "Het boek behandelt zodoende een gedeelte van stadsdeel Woensel met de Boschdijk als leidraad."
Ben (23 jaar) heeft (oud-)bewoners gesproken en hun anekdotes opgetekend. Hij spendeerde menig uurtje in het stadsarchief en kreeg hulp van de Stichting Eindhoven in Beeld. Gepresenteerd op 3 juki 2017 in wijkcentrum Unitas en  in de voorverkoop waren zo'n 500 boeken al verkocht.
Uitgave: Goedeboekendrukker en verkrijbaar bij:
http://goedeboekendrukker.nl/boek-boschdijk-bestellen-ben-damen Verkoopprijs: €35,00 incl. btw
ISBN: 978-90826536-1-8

Leven in de Woenselsestraat en omgeving

Leven in de Woenselsestraat en omgeving door Ben Damen.
In 276 pagina’s heeft auteur Ben Samen getracht facetten van de geschiedenis van de oude Woenselsetraat en omgeving vast te leggen.  Uit zo'n 200 interviews zijn mooie verhalen en historie van de wijk voortgekomen.  De vele verhalen zijn afgewisseld met een groot aantal foto’s uit die tijd. Zo kan de oude generatie herinneringen beleven en kan de toekomstige generatie leren van het verleden.
Uitgave: Ben Damen
Vormgeving: Cultuurhistorisch Bureau Hüsken en Zoon
Verkrijbaar bij http://goedeboekendrukker.nl/boek-woenselsestraat-ben-damen
ISBN: 978-90825489-0-7

Industrieel werken en wonen

Transformaties en hergebruik in Eindhoven
Eindhoven is een werkstad met een grote vernieuwende veerkracht. Eind negentiende en begin twintigste eeuw zijn er talloze bedrijven gesticht. Een groot aantal daarvan is inmiddels gestopt of ging failliet. De bebouwing bleef bestaan. Een imposante reeks gebouwen en terreinen in de stad is weer opgeknapt en heeft inmiddels een nieuwe functie. Broodfabriek De Nijverheid aan de De Vriesstraat, nu woningen, of een muur van melkfabriek Sint-Joseph in de tuin van een woning aan de Paradijslaan. Het zijn voorbeelden van industrieel erfgoed in Eindhoven dat nu eens niet (helemaal) gesloopt is. ,,Zo is er heel veel te vinden, voor wie het wil zien", zegt Jan Wierts (74). ,,Het mooiste voorbeeld? Dat is misschien wel de Ventoseflat [zie speciale pagina] aan de Mathildelaan."
Er is van oorsprong bij dit erfgoed sprake van een verrassende verscheidenheid aan soorten bedrijvigheid. In deze uitgave worden meer dan vijftien verschillende categorieën apart behandeld (hoeden, textiel, leer, hout, bier, gloeilampen, auto's etc.). Elke categorie wordt kort behandeld, waarbij heden en verleden aan bod komen.
Dit boek laat vele voorbeelden van herbestemming van industrieel erfgoed zien maar toont ook woonwijken, parken, beelden en andere elementen in Eindhoven die zijn voortgekomen uit de bloeiende bedrijven die de stad rijk was.
Veel foto's (deels in kleur), weinig tekst. Interessant en gemakkelijk toegankelijk voor iedereen die is geïnteresseerd in de transformatie van industrieel erfgoed.
Auteur: Jan Wierts, 119 pagina's. uitgave dec 2017, 24,95 euro.
ISBN 9789462262621

150 jaar het leven in Eindhoven

Het (tijdschrift) magazine 150 jaar leven in Eindhoven past in de reeks die uitgeverij-optima over andere steden uitgeeft. De inhoud van het magazine geeft de sociale, culturele, maatschappelijke en economische ontwikkeling van Eindhoven weer. Vanuit historisch perspectief wordt uitgegaan van de afgelopen 150 jaar. In ieder nummer wordt een artikel opgenomen waarin de toekomstvisie (van het betreffende thema) wordt belicht.
Het tijdschrift verschijnt om de zes weken en heeft iedere keer een ander thema. zoals:
Groei en ontwikkeling, Onderwijs, Kunst en Cultuur, Zorg, Middenstand, Landbouw, Wonen, Geloof, Muziek, Boerenleven, Oorlogsjaren, Monumenten, Industrie, Markten, Transport, Horeca, Ontspanning, Sport, Fabrikantenfamilies, Drukkers en uitgevers, Design, Architectuur, Carnaval, Bekende Eindhovenaren, Nieuwkomers, Feesten en Archeologie. 
Onder de titel 150 Years of live in Eindhoven; A timeline of this small town’s journey to becoming the design city of the future. verschijnt er een Engelstalige editie
€ 5,95 per stuk

Market Garden september 1944

Geallieerde voortijdige gliderlandingen in de
Nederlandse- en Belgische Kempen, september 1944

Omdat de Geallieerden eind 1944 WO-2 in Nederland en Duitsland snel wilden beëindigen
ontwierp de Britse Gen. B .Montgomery een ingenieus plan dat de naam operatie Market
Garden kreeg. De bedoeling was om nog voor Kerstmis snel over de grote rivieren te trekken
en daarna in een ruk door naar Berlijn .Het was een pracht stuk logistiek voor die tijd! Zoals
we nu weten is dit door diverse omstandigheden niet gelukt. Wel werd er een z.g. Corridor
naar Arnhem gevormd en diverse plaatsen hierdoor snel bevrijd. Het einddoel Arnhem werd
niet op tijd gehaald .
Op 17 september 1944 ,een mooie zonnige zondag, ging de operatie Market Garden van
start. Het deel Market door de lucht vanuit Engeland en op de grond startte Garden met
het 2 de Britse leger van het 21 Legercorps vanuit Lommel richting Arnhem. Market had als
doel de landingsterreinen bij Arnhem en Groesbeek en bij Son in Brabant.
!8 september werd Eindhoven bevrijd.
Boek is sinds augustus 2017 verkrijgbaar voor 39.95 euro, bestellen op http://www.adhermens.nl of bij boekhandel Van Pierre Eindhoven

De kleine geschiedenis van Eindhoven voor dummies

In dit boekje maak je kennis met de verrassend rijke geschiedenis van Eindhoven. Je leest over de oorlogen met Gelre, de verwoestende stadsbrand van 1486, het Beleg van Eindhoven en de onstuimige groei van het stadje na de vestiging van gloeilampenfabriek Philips. Na de Tweede Wereldoorlog en het Sinterklaasbombardement van 1942 groeit Eindhoven uit tot de vijfde stad van Nederland, met een focus op design en hightech. Er is aandacht voor illustere Eindhovenaren als patriot Jan van Hooff, protestzanger Armand en PSV-icoon Coen Dillen.

Freke Sens is historica en journaliste en woont in Eindhoven. Ze heeft een voorliefde voor de geschiedenis van Zuidoost-Brabant en voor de kleine verhalen die de grote geschiedenis zichtbaar maken. Uitgave:september 2017
isbn 9789045353852 

Tussen repressie en provocatie

Geschiedenis van de homo- en lesbische emancipatie in Eindhoven 1948-1990 Tussen 1948 en 1990 liggen bijna veertig jaar. Een periode waarin in Eindhoven zich grotendeels het proces van emancipatie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen voltrok. Van repressie in de jaren veertig en vijftig, waarin de Eindhovense Zedenpolitie homoseksualiteit actief 'bestreed', via een periode van voorzichtige zelforganisatie in de jaren zestig en zeventig naar een periode van openlijke homoseksualiteit en provocatie in de jaren tachtig naar de erkenning van de homoseksuele en lesbische burgers door de gemeentelijke overheid in 1990, toen de gemeenteraad een integraal emancipatiebeleid voor homoseksuele mannen en lesbische vrouwen vaststelde.

Dit boek gaat over dit proces, waarin veel Eindhovense mannen en vrouwen actief hebben deelgenomen en zo hun eigen emancipatie mede hebben mogelijk gemaakt. Het is vooral een verhaal van mensen, die uitdrukking wilden kunnen geven aan hun eigen seksualiteit. Zij gingen daarvoor over grenzen, in zichzelf en van de samenleving als geheel, soms met kleine stapjes en soms in sneltreinvaart. Uiteindelijk heeft dit tot een mentaliteitsverandering ten opzichte van seksualiteit, sekse en sekserollen in de samenleving als geheel geleid, die met onder meer in 2001 de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor mensen van gelijk geslacht.

Aan dit boek is ook een documentaire verbonden met onder andere filmmateriaal uit de late jaren zeventig en de vroege jaren tachtig.  16-01-2017, 231 pagina's, € 29,00
ISBN 9789044134926

Hier wordt de toekomst gebouwd

In Eindhoven wordt op een unieke manier samengewerkt. Tussen universiteit, overheid en bedrijfsleven, maar ook tussen bedrijven onderling. Beschikbare kennis en expertise worden vrijelijk gedeeld ten gunste van innovatieve producten. Deze manier van samenwerken komt vaker voor, over de hele wereld. Sterker nog, we staan aan het begin van een tijdperk waarin de norm om producten zo goedkoop mogelijk te maken verandert in het zo slim mogelijk maken ervan. Hierdoor krijgen Europa en de VS na 25 jaar een mondiaal concurrentievoordeel. De angst van sommigen dat Europa een museum wordt is dus niet terecht. Van Agtmael en Bakker gingen op reis langs tien van deze hotspots (vijf in Amerika, vijf in Europa) en belichten aan de hand van interviews en eigen onderzoek wat samenwerking op deze schaal teweeg kan brengen en waarom die cruciaal is voor een gezonde ontwikkeling van de economie. Dit boek is een
must-read voor CEO's, ondernemers en beleidsmakers.
De auteurs schetsen een beeld van een nabije toekomst die realiteit kan worden, zolang de doelen niet uit het oog verloren worden. Met eindnoten en een register.
224 pagina's,  juni 2016, € 24,99 Ook als e-book verkrijgbaar.
isbn 9789047009641

Het Eindhovens Bels lijntje

In augustus 1914, als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, wordt het lijntje militair-strategisch belangrijk. Luik wordt, nadat de Duitsers de Maas zijn overgestoken, vanaf 4 augustus gebombardeerd. Burgers nemen per trein de wijk naar het veilige Eindhoven. Eerst nog netjes als betalende passagiers. Maar later, als de Duitsers, gefrustreerd door de onverwachte Belgische weerstand, regelrechte terreur gaan uitoefenen op de Belgische bevolking, wordt de lijn bestormd door wijkelingen, wier aantal toeneemt naarmate de Duitsers het bonter maken. Geschreven door Gerard Strijards.

Eindhoven krijgt ze te verstouwen: reguliere burgers, bedelaars, vagebonden, en losgelaten krankzinnigen. En nog later, in oktober, als de vesting Antwerpen belegerd wordt en dreigt te vallen, prostituees met hun pooiers uit het havenkwartier, criminelen en deserteurs, maar ook militairen die het verband met hun geregelde troep volledig zijn kwijtgeraakt. De Eindhovense Sint Catharinaparochie onder leiding van een enthousiaste kapelaan, neemt het initiatief. Humanitaire opvang is Christenplicht. Dat is niet vanzelfsprekend voor de openbare overheid. Die werkt tegen. Een goede opvang heeft aanzuigende werking. De parochianen houden vol. De aanhouder wint. De rijksoverheid ziet haar taak. Maar het particulier initiatief blijft leidend. In de schaduw van de stadskerk.

Steeds rommelen de wagons van het Belze lijntje aan en af, voor nieuwe, onverwachte en onverhoopte aanvoer zorgend in het dommelige provinciestadje in de Kempen. Het bevalt de Nederlandse Generale Staf niets, maar de besnorde Opperbevelhebber van Landen Zeemacht moet zich tandenknarsend neerleggen bij het bijzondere statuut van het Eindhovens Bels lijntje ( Belgische spoorweg). 

Een Kempische spoorbaan in de Groote Oorlog : Een lek in de Nederlandse neutraliteitspolitiek.

75 JAAR SINTERKLAAS-BOMBARDEMENT 1942-2017

In deze publicatie geeft onderzoeker Hans Schippers een antwoord op de vraag wat de motieven waren van de geallieerden om de Philipsfabrieken als een doel met de hoogste prioriteit te zien. Het ging hun om de Eindhovense radiobuizen, die van zeer groot belang waren in verbindingsapparatuur en radar. Vooral de radar speelde een essentiële rol in de oorlogsvoering. Philips en Eindhoven werden zo pionnen in de totale oorlog, zoals die zich in de jaren 1940-1945 afspeelde en waarbij het verschil tussen militairen en burgers wegviel.
ISBN: 978-94-92396-03-7

Student in Eindhoven

Student in Eindhoven - de geschiedenis van het Eindhovens studentenleven 1957-2000
In het najaar van 1996 ontstond bij aantal reünisten van het Eindhovens Studenten Corps (ESC) onder leiding van ir. Jan Mol het plan om in een kroniek ter gelegenheid van het achtste lustrum van het ESC aandacht te besteden aan de geschiedenis van de vereniging. 
In 1957 kreeg ook Eindhoven een instelling op universitair niveau met als gevolg, dat in die stad ook meteen een studentenvereniging ontstond. Ook al is er dan nog geen sprake van een jubileum, toch is nu, met financiële steun van de Technische Universiteit Eindhoven TUe, de historie daarvan op schrift gesteld. Het boek is rijkelijk voorzien van zwart-witfoto's, professionele en uit de studentenkring zelf. In de behandelde periode van 1957 tot 2000 wordt aandacht besteed aan de gezelligheids-vereniging, het corps en de disputen, de sport- en culturele clubs, het geestelijk leven en de rol van de studenten in de stad. Het is een prettig leesbaar verhaal geworden met alle 'ups' en 'downs', die het studentenleven daar heeft gekend in de loop der jaren met als conclusie, dat Eindhoven niet zo gauw een echte studentenstad zal worden. 
Hans Schippers, Lucy Holl
Uitgegeven: Eindhoven, 1999
Uitgeverij: Technische Universiteit
176 pagina's Met illustraties, Verschenen in een oplage van 6000 exemplaren
ISBN: 90-386-1411-X

Het wonder van Eindhoven

Het wonder van Eindhoven : reizen door de geschiedenis van de lichtstad
In 1891 kocht Gerard Philips voor 12.150 gulden een oud fabriekje in Eindhoven, een dorp dat nog geen vijfduizend inwoners telde. Het was niet meer dan een vlek op de kaart. Nadat de drempel van de twintigste eeuw was genomen, kwam het dorp onder aanvoering van Gerard en zijn broer Anton Philips in een stroomversnelling die zijn gelijke niet kent in Nederland. Philips groeide uit tot een toonaangevende multinational, die na de Tweede
Wereldoorlog, van de jaren vijftig tot en met de jaren zeventig, zijn bloeitijd beleefde. Philips maakte van Eindhoven het Silicon Valley van Nederland.
Arno Kantelberg trekt langs mensen, huizen, fabrieken en andere locaties in en om Eindhoven die samen het succesverhaal van de stad vormen. 'Het wonder van Eindhoven' vertelt de geschiedenis van een stad die gevormd werd door een gloeilampenindustrie en die nu opnieuw lijkt uit te groeien tot een lichtend voorbeeld. februari 2013
isbn 9789057595707

Crime Scene Eindhoven

Crime Scene Eindhoven: Stadswandeling citywalk, is een boek van Eugène Baak januari 2017 uitgegeven bij Brave New Books. Een
stadswandeling langs plaatsen delict en andere locaties die in strafzaken een rol hebben
gespeeld. Boekje bevat een plattegrond met de plaatsen de Eindhovense delicten. 

In 1891 zijn de gloeilampen van Philips of Eindhoven design city nog ver weg; de eerste strafzaak in deze stadswandeling betreft een sigarendiefstal. Niet verwonderlijk, want eind negentiende eeuw staat de lichtstad vanwege haar grootschalige rookwarenproductie ook wel bekend als la ville fumée (de rokende stad). In de twintigste eeuw gidst deze tocht u onder andere langs het Stratumseind, als in 1956 een jongeman zijn geliefde probeert te vergiftigen met bonbons; langs het voormalige politiebureau aan de Grote Berg, waar de politie in 1965 de spraakmakende moord op het zesjarige jongetje Corrie Hofman moet zien op te lossen; langs de Emmasingel, waar eind jaren zestig verhitte communisten van de Rode Jeugd voor tumult zorgen; langs het huidige politiebureau aan de Mathildelaan, waar in 1995 de moord op Nicole van den Hurk aanvankelijk (en ook recent) niet leidt naar een dader; en langs de Dommelstraat, waar in 2011 het zoveelste slachtoffer van zinloos uitgaansgeweld valt te betreuren.
ISBN 9789402158267

Een stad die toekomst maak

Een stad die toekomst maakt : het Eindhoven van Rob van Gijzel
20 jaar terug leek Eindhoven van zijn fundamenten beroofd na 'Operatie Centurion' bij Philips en het faillissement van DAF. Inmiddels staat de stad te boek als 'the most intelligent community of the world'. Waar het vroeger bekend was door de gloeilampen, radio's en tv's timmert het nu aan de weg met toptechnologie en toonaangevend design. Oude iconen als Philips en DAF beleefden een wedergeboorte, nieuwe vlaggendragers als ASML, VDL en High Tech Campus Eindhoven kwamen erbij.

Eindhoven geldt inmiddels als rolmodel in de wijze waarop het als een fenix uit de as herrees. Niet voor niets kiest the Singularity University uit Sillicon Valley voor Eindhoven als locatie voor zijn eerste vestiging buiten de VS. Rob van Gijzel was van 2008 tot 2016 burgemeester van Eindhoven. Hij geldt voor velen als de inspirerende ambassadeur van deze metamorfose. In 'Een stad die de toekomst maakt' etaleert hij zijn visies op deze ontwikkelingen en legt nationale en internationale verbanden. Tevens filosofeert hij over het Eindhoven van de toekomst. Wat kan de stad doen om voorop te blijven lopen als 'innovator' nu de veranderingen in de samenleving alsmaar sneller gaan?

In beeld en tekst schetst 'Een stad die de toekomst maakt' de route die een eigenzinnige stad en zijn eigenzinnige (ex) burgemeester zijn gegaan.  mei 2016
isbn 9789462261808

Marcus Van Eindhoven

Marcus Van Eindhoven: archeologisch dagboek van een middeleeuws kind door Nico Arts. Nico is stadsarcheoloog van de gemeente Eindhoven.
Tijdens een kleinschalige opgraving op het plein voor de Catharinakerk in Eindhoven zijn skeletresten uit de Middeleeuwen aangetroffen. Het zullen belangrijke personen zijn geweest die zo dichtbij het hoofdaltaar van de kerk begraven zijn. Het enige graf dat nader onderzocht is, was van een kind. Archeologisch DNA onderzoek wees uit dat het om een jongetje ging. Hij moet getuige de gebitsontwikkeling ongeveer tien jaar geweest zijn. Bij de onderkaak van het jongetje lag een muntje, een grosso van de doge (hertog) van Venetië. Het zilveren muntje was aan een, waarschijnlijk uit China afkomstig, zijden draadje op het doodskleed genaaid. Omdat op het afgesleten muntje Sint Marcus stond, is het jongetje Marcus van Eindhoven gaan heten.
De tekst is helder en duidelijk en prachtig geillustreerd op tweekleurige pagina's: helft wit, helft groen.  De beschrijving van de hoofdpersoon en zijn omgeving is een gedegen stukje geschiedschrijving. Literatuurlijst en notenapparaat leveren de wetenschappelijke verantwoording. Voor liefhebbers van (stad- en streek-)geschiedenis en van archeologie een absolute must. Donkergroen omslag met fraaie duidelijke belettering en levendige afbeelding van de hoofdpersoon.
december 2003
ISBN: 978-90-5345-235-6

Tanks op de Boschdijk

Tanks op de Boschdijk : Herinneringen aan de bevrijding van Eindhoven.
Op 18 september 1944 werd Eindhoven bevrijd door de geallieerden en daarmee kwam een einde aan een angstige tijd van vier en een half jaar bezetting. De in die tijd circa 120.000 inwoners beleefden een euforisch gevoel van vreugde en vrijheid. Nu gedenken wij op 18 september, elk jaar weer, deze bevrijding en vieren wij dat we leven in vrijheid.

Met het Vrijheidsfestival willen we de vreugde levend houden en uitdragen dat vrijheid een hoog goed is waar we met z'n allen zuinig op moeten zijn. Het is belangrijk de verhalen van de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen
te blijven vertellen. Omdat we de vrijheid alleen kunnen bewaren als we iets van de geschiedenis willen leren.

Deze uitgave, ''Tanks op de Boschdijk'', met herinneringen aan september 1944, verzameld door Jan van Hout, draagt bij aan dat doel. De kopij bevat een originele brief van een oud-strijder, een tiental verhalen en ooggetuigenverslagen van Eindhovenaren. Ook bevat het werk nooit eerder gepubliceerde foto's uit privécollecties.

Ik wens de lezers toe dat deze uitgave mag bijdragen aan het herdenken van de gebeurtenissen in 1944 en aan het vieren van de vrijheid. Ik spreek daarbij de wens uit dat we de vrijheid samen levend houden, oud en jong, in Eindhoven en daarbuiten, nu en in de toekomst.
isbn 9789491018206 , 80 pagina's  augustus 2017

Eindhoven in de jaren '60

In dit boek is een bijzondere collectie foto's van Frans van Mierlo bijeengebracht die met teksten van Jan van Schagen de jaren zestig in Eindhoven laten herleven. Een soortgelijk tijdsbeeld werd eerder geboden met het boek 'Eindhoven in de jaren '70', dat nog steeds verkrijgbaar is. Daarbij wordt onder andere ingegaan over de vele hoogbouw die in die jaren uit de grond werd gestampt. Lenny Kuhr, singer-songwriter uit Eindhoven en winnares  van het Eurovisiesongfestival in Madrid met het liedje De troubadour nam het eerste exemplaar in ontvangst en vertelt [ en anderen] over haar herinneringen aan die tijd te zien in filmpje over de boekpresentatie op YouTube van studio040
192 pagina's  september 2014
isbn 9789086450398

Eindhoven in de jaren '70

De jaren zeventig in Eindhoven. Voor degenen die het hebben meegemaakt, ligt de brand van hotel Het Silveren Seepaerd nog vers in het geheugen, net als het behalen van de UEFA Cup door PSV. Economisch ging het langzaam bergafwaarts met de nationale economie en daarmee ook met die van de stad. De werkgelegenheid bij Philips nam af en DAF werd verkocht aan Volvo.
Toch was dit geen reden voor stilstand. Wegen werden aangelegd en woonwijken uit de grond gestampt. De tijdgeest veranderde mee met de uitdijende stad. De Eindhovenaar werd mondiger en kwam in opstand tegen al wat hem niet zinde. De dreigende sluiting van de Lambertuskerk leidde zelfs tot een bezetting.
Van dit alles en van vele andere gebeurtenissen in het Eindhoven van de jaren zeventig zijn de mooiste foto's bijeengebracht in dit boek.

auteur: Jan van Schagen
isbn: 9789086450343
aantal pagina's: 168
Illustraties: Ton van de Meulenhof
verschenen: Nov 2009
€ 19,90

Een Bed Van Botten

Het archeologisch onderzoek van de Catharinakerk te Eindhoven in beeld geschreven door Nico Arts en Co-auteur: Joeske Nollen

In 2005 en 2006 werd midden in de middeleeuwse stadskern van Eindhoven een spannend archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het betrof de opgraving van het koorgedeelte van de in 1860 afgebroken middeleeuwse Catharinakerk. Niet alleen werden fundamenten uit verschillende bouwfasen van de kerk aangetroffen, maar ook werden meer dan waarbij ruim 750 skeletten uit de periode tussen 1225 en 1860 tevoorschijn komen en duizenden andere archeologische vondsten geborgen. Een belangrijke opgravingsactiviteit was het met forensische methoden verzamelen van oud menselijk DNA. Dit DNA is zowel van archeologisch als van medisch belang. Uiteraard heeft deze spectaculaire opgraving nog veel meer resultaten opgeleverd.

Eindhoven, Kijk op Eindhoven

In de reeks Kijk op Steden komt Elsevier deze keer met een Kijk op Eindhoven. In verzorgde foto's en uitstekende tekst wordt in kort bestek een aardig licht geworpen op geschiedenis, renovatie, cultuur, techniek, omgeving en amusementsleven van de lichtstad. Een stad met weinig historische gebouwen, maar die nú haar Gouden Eeuw beleeft en nú haar monumenten bouwt. Een zeer instructief foto-leesboek. Uitstekend verzorgd.
Titel: Eindhoven, [serie] Kijk op Eindhoven
[tekst Leo Nouwen ; fotografie Jan Bijvank ; samenst. Rob Hordijk], Jaar: 1982
Uitgever: Amsterdam [etc.] : Elsevier
Reeks: Kijk op steden, Omvang: 88 p
ISBN: 90-10-04075-5 geb.

Luchtaanvallen op Eindhoven en Philips 1940-1945 


Titel: Luchtaanvallen op Eindhoven en Philips 1940-1945 : feiten en achtergronden over de luchtaanvallen tijdens de periode 1940-1945 / [samenst. Ad Hermens]
Auteur: Ad Hermens (1932-)
Jaar: 2002
Uitgever: Geldrop : Hermens
Annotatie: ill., facs., portr
Met lit. opg
Omvang: 2 dl. (832 p.)
Formaat: 30 cm
ISBN: 90-802074-3-8 (set)
Trefwoord: (BTR) Wereldoorlog II ; Nederland; (BTR) Eindhoven
Het boek is alleen verkrijgbaar in de boekhandel van Eindhoven en omgeving, maar is ook te bestellen bij de schrijver of te leen bij de bibliotheek. http://www.adhermens.nl Het boek [ 2 delen] kost 65 euro.

Eindhoven toen Eindhoven nog Eindhoven was 

Een boek vol beschrijvingen en foto's (van oude ansichten) van de plaats Eindhoven
Titel Eindhoven toen Eindhoven nog Eindhoven was. Auteur(s) Karel Vermeeren

Impressum Den Haag : Kruseman, cop. 1977
Collatie 219 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 0 233 0375 X 
Karel Vermeeren is historicus, publicist, kunstenaar en onderwijzer.
Een rasechte Eindhovenaar bovendien. Hij houdt van zijn stad en heeft bijzonder veel kennis van de historie van oud-Eindhoven, daartoe op het
spoor gezet door zijn vader. Hij concentreert zich op oud-Eindhoven, van de Woenselse overweg tot het bruggetje over het Stratumseind. Vermeeren doet onderzoek, verzamelt foto’s, prentbriefkaarten en curiosa en publiceert zijn
bevindingen, onder meer in de boeken ‘Eindhoven tussen gloeikouske tot gloeilamp’ (1976) en ‘Eindhoven toen Eindhoven nog Eindhoven was’ (1977). 
Vermeeren is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en is houder van het pauselijke ereteken Pro Ecclesia et Pontifice.
Ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag ontvangt hij in 1992 het ereteken van de stad uit handen van burgemeester Van Kemenade. 

Eindhoven vroeger en nu

Een boek vol foto's met oude ansichtkaarten van de plaats Eindhoven
Auteur Karel Vermeeren
ISBN 9061204550
Uitgever Elmar, 1984
144 p. : ill. ; 26 cmEindhoven tussen gloeikouske tot gloeilamp

Met behulp van officiële stukken, kranteartikelen, prentbriefkaarten en oude foto's wordt een beschrijving gegeven van het leven en werken in Eindhoven rond de eeuwwisseling
Titel Eindhoven tussen gloeikouske en gloeilamp
Auteur(s) Karel Vermeeren
Impressum Den Haag : Kruseman, cop. 1976
Collatie 222 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 0 233 0348 2

Eindhoven Verleden Tijd

Eindhoven Verleden Tijd verschijnt in een belangrijk jubileumjaar van onze stad. Namelijk 750 jaren geleden ontving Eindhoven stadsrechten. Dit is reden genoeg terug te kijken naar een klein stukje verleden, het heden te vergelijken en ons te bezinnen op de toekomst. In dit boek wordt teruggeblikt naar een voor velen nog herkenbaar verleden, hoewel veel ervan nu zo goed als verdwenen is. Behalve aan de oude kern Eindhoven wordt ook aandacht geschonken aan de vijf aangrenzende dorpen, die na 1920 een eenheid zouden gaan vormen met het stadje, waarmee zij reeds eeuwenlang duidelijke contacten en banden bezaten. De eerste jaren na de annexatie werd voor intern gebruik de naam Groot-Eindhoven gebezigd; spoedig echter nam iedereen genoegen met de naam Eindhoven. Elke vroegere gemeente wist gelukkig het eigen karakter van de leefgemeenschap te bewaren en was daar zelfs trots op. Omdat vroeger de grenzen tussen de samengevoegde gemeenten hoofdzakelijk bepaald werd door oude riviertjes met brede, soms zeer moerassige oevers, waren er slechts weinig goede, rechtstreekse verbindingen tussen de dorpen onderling. Tot een tiental jaren na de Tweede Wereldoorlog was dit nog duidelijk te zien op de plattegronden van de stad. Eindhoven was gelegen op een kruispunt van vroeg-middeleeuwse heerbanen, die tevens als handelswegen werden gebruikt. Het gevolg was, dat het stadje en de aangrenzende dorpen door deze strategische ligging eeuwenlang te lijden hadden van oorlogsgeweld, brandschattingen en plunderingen. Daardoor is er zo weinig ouds uit de tijd van vóór 1800 bewaard gebleven. Bovendien blijft het te betreuren dat vroegere stadsbestuurders bij gebrek aan historisch inzicht en liefde voor het verleden, zoveel fraaie bouwwerken aan de slopershamer hebben prijs gegeven. Niet dat ál het oude bewaard had moeten blijven omdat het oud was, maar een beetje meer 'gave des onderscheids' in het verleden zou de huidige stad niet ontsierd hebben. Gedane zaken nemen echter geen keer.
Schrijver: Vermeeren, Karel
Titel: Eindhoven verleden tijd - POD editie
ISBN: 9789038924199
Uitgever: Elmar B.V., Uitgeverij
2e druk 2013 144 pagina's Paperback / softback

Eindhoven Verleden Tijd

Eindhoven verleden tijd is een historisch fotoboek over de geschiedenis van Eindhoven. De foto's verschaffen een scherp beeld van het turbulente verleden van Eindhoven.Karel Vermeeren heeft historische foto's verzameld uit de dynamische periode van 1880 tot 1940. De foto's gaan gepaard met verklarende teksten die de beelden meer diepte geven. Het oorspronkelijke boek is ingescanned om tot deze publicatie te komen. Met deze heruitgave krijgt het werk de aandacht dat het verdient.De foto's richten zich niet alleen op de gebouwen. Ook het dagelijks leven wordt op een indringende manier afgebeeld. De afwisseling van stadsaangezichten en opnames uit het persoonlijke leven van de inwoners geeft een gevarieerd beeld van het verleden van Eindhoven. Met dit historische fotoboek komt de geschiedenis van de stad weer tot leven!
Titel: Eindhoven verleden tijd
Uitgever: Elmar b.v. Rijswijk
1e druk 1982 - 143pp 

Eindhoven vroeger en nu deel II

Auteur: Karel Vermeeren
Titel: Eindhoven vroeger en nu - deel II, 150 pagina's
ISBN: 9789061204909 /
90-6120-490-9
Uitgever: Elmar, Uitgeverij
Bijzonderheden: Paperback / softback, 1985

Licht over de Dommel

Licht over de Dommel documenteert een veelkleurig ontwerptraject voor de verlichting van de Dommelbrug, vlak bij de Effenaar in Eindhoven. Social Urban Space, realiseerde het project met als doel te komen tot verrassende en vernieuwende inzichten over licht in de openbare ruimte. Door ruim twintig ontwerpers werd hieraan vier maanden gezamenlijk gewerkt, met ondersteuning van het TU/e Intelligent Lighting Instituut en Philips Lighting.
Deelnemende (licht)ontwerpers
Kimmy Ansems, Bouk Borghouts, Gery Bouw, Julius van den Broek, Menno Dieperink, Jochem Heijmans, Yasuhito Hirose, Willem van Hoof, Frans van Hooijdonk, Joonsoo Kim, Hyunwook Lee, Michiel van Mastrigt, Bennie Meek, Marieken Oostrom, Arie van Rangelrooy, Luuk Schipperheyn, Almar Sinte Maartensdijk, Marcel Sloots, Renske Solkesz, Sophie van der Weerd, Vincent Wittenberg en Stef Wouters.
Organisatie: Annemarie Buddemeijer, Bert Dirrix, Elke den Ouden, Robert van Rixtel en Vincent Wittenberg.
Dit leidt tot verrassende en vernieuwende inzichten over het gebruik van Licht
in de Openbare Ruimte.
 € 15,00 , vormgeving: vanRixtelvanderPut ontwerpers, drukkerij Lecturis, 96 pagina's, soft cover, 2011
ISBN: 978-90-74009-81-2

Social urban space

Social urban space : Luciferterrein Eindhoven
De wereld verandert en ook de rol van de stedelijke ruimte is niet meer eenduidig te verklaren als ontmoetingsplek of verkeersruimte, verblijfs- of transitruimte. Binnen en buiten, tijdelijkheid en permanentie, grenzen vervagen. Zo verandert ook de sociale interactie in de stedelijke ruimte. Gevoelens van onveiligheid, maar ook onverwachte en onvoorspelbare mogelijkheden zijn onmiskenbaar.
Social Urban Space vond plaatst in het kader van Dutch Design Week 2009.

Social Urban Space is een initiatief van
diederendirrix architecten en [Z]OO producties

prijs € 15,00  
vormgeving: vanRixtelvanderPut ontwerpers
drukkerij Lecturis

64 pagina's
soft cover
ISBN: 978-90-74009-73-7

Urban Jungle Eindhoven

De stad wordt door menigeen vanwege zijn hectische dynamiek en veelheid aan indrukken als een jungle ervaren. Dat geldt evenzeer vanuit de optiek van de boom bezien. Ook zij ervaren bedreigingen als verkeer, vervuiling en vernieling bovengronds en kabels en leidingen ondergronds als een jungle waarin zij willen overleven. Want dat is waar zij naar streven: LEVEN en daardoor leven geven aan hun directe omgeving. Niet slechts in een strak gereglementeerd verband als verzorgde straatboom, maar ook als querulante en grillige zaailing op de meest onmogelijke plaatsen. Urban jungle is tevens een metafoor voor de emoties die bomen oproepen bij bewoners en gebruikers van de stad en die groenbeheerders
en bestuurders dagelijks ervaren. De soms felle discussies getuigen ervan dat bomen er kennelijk al eeuwen toe doen. Maar een stad is geen bos en een bos geen stad. De realiteit is dat gestreden moet worden voor het beste van deze werelden.
prijs € 10,00 
Fotografie en idee: Wladimir Manshanden
Tekst: Wladimir Manshanden en Tom van Duuren
vormgeving: vanRixtelvanderPut ontwerpers
drukwerk: UNICUM | Gianotten Printed Media
aantal pagina: 112

Verweesde viaducten

Verweesde viaducten : Social urban space
Wladimir Manshanden (Zwolle, 1968) is overtuigd stadsbewoner en straatkunstenaar. Hij opereert onder de naam MANSHANDEN OP STRAAT.
Samen met fotograaf Rob Stork (Geldrop, 1961) gaat hij op stadssafari om zogenaamde ‘verweesde’ viaducten in Eindhoven in kaart te brengen. Maar daar blijft het niet bij, de viaducten worden geadopteerd en krijgen een passende naam.
Een naam die verwijst naar het viaduct zelf of naar de directe omgeving. Denk aan namen als ‘bunker’, ‘woestenij’ of ‘verlangen’. Het zijn meestal ambivalente namen met een dichterlijke waarde. De naambordjes zijn niet van echt te onderscheiden en worden door de gemeente inmiddels gedoogd en beschermd.
Ter ere van de net verschenen publicatie Verweesde Viaducten, een project van Wladimir Manshanden, werd er in samenwerking met Social Urban Space een stadssafari georganiseerd naar de mooiste verborgen plekjes van Eindhoven. De rode draad was het project van Manshanden, waarbij hij naamloze tunnels en bruggen van een naam voorzag zoals lofzang of Paradijs

prijs € 15,00 bestel
Concept: Wladimir Manshanden
Fotografie: Rob Stork
vormgeving: vanRixtelvanderPut ontwerpers
drukwerk: drukkerij Lecturis
formaat: 170 x 230 mm
aantal pagina's: 96 pagina's
bindwijze: soft cover
ISBN: 978-90-74009-93-5

Frans van der Put

Frans van der Put : 40 jaar industriële vormgeving en Philips-designmanagement
Frans van der Put (1930) behoorde tot de allereerste studenten industriële vormgeving in Nederland. Vanaf dat moment was hij getuige van de ontwikkeling van dit toen nog prille vakgebied. Ook heeft hij hieraan zijn bijdrage geleverd, die vaak onzichtbaar bleef maar daarom niet minder belangrijk was – als designmanager bij Philips, als docent en bestuurslid van de Akademie Industriële Vormgeving Eindhoven (nu de Design Acacdemy) en als bestuurslid van de Kring Industriële Ontwerpers. Met hoofstukken gewijd aan gezichtsbepalende ontwerpers zoals
Louis Kalff, René Smeets, Wim Gilles, Rein Veersema, Knut Yran en Bob Blaich.
prijs € 22,00 bestel
auteur: Philipshistoricus Ivo Blanken
vormgeving: vanRixtelvanderPut ontwerpers
drukwerk: drukkerij Lecturis
formaat: 170 x 240 mm
aantal pagina's: 224 pagina's
met veel afbeeldingen
bindwijze: hard cover
ISBN: 978-90-74009-91-1

Buiten Beeld geraakt

Buiten Beeld geraakt geeft een boeiend beeld van de opkomst, groei en ondergang van de beeldbuizenindustrie van Philips op Strijp R in Eindhoven gedurende een periode van bijna zestig jaar. Vele duizenden mensen waren vanaf de start tot aan het faillissement betrokken bij de ontwikkeling en productie van beeldbuizen. Deze rijk geïllustreerde uitgave gaat over de mensen die met hun kennis, inzet en vernuft beeldbuizen legendarisch maakten. Na het industriele verleden komt ook de nieuwe toekosmt van Strijp R aan bod: een bijzondere groene woonomgeving waarin enkele historische gebouwen en elementen een nieuwe creatieve bestemming hebben gekregen. Aan de hand van interviews met oud-medewerkers, informatieve teksten en honderden foto's krijgt de lezer een unieke kijk op een technologische organisatie, die wereldwijd 'beeldbepalend' was. Daarmee legt deze uitgave een uniek stukje Eindhovense gescheidenis vast dat langazaam maar zeker uit beeld verdwijnt, maar dat nog steeds velen raakt. De samenstellers, Jos Henrichs, Jos Kastelijns en Frans tol, werkten zelf jarenlang bij Philips Beeldbuizen en hebben de gebeurtenissen op Complex R (Strijp R) van nabij meegemaakt.

De presentatie van het boek was op zaterdag 31 maart 2012 in de Evenementenruimte van Piet Hein Eek. Onder overweldigende belangstelling werd om ongeveer kwart voor vier het eerste boek door Stan Panis, overhandigd aan de zoon van Robert Bathelt.
Enige toelichting voor de jongeren: Stan Panis was ontwikkelaar en uitvinder van vele beeldbuisverbeteringen en Robert Bathelt was ontwikkelchef gedurende een lange reeks van jaren en de peetvader van de kleurenbeeldbuis.
Auteur: Jos Henrichs Jos Kastelijns, Co-auteur: Frans Tol, 224 pagina's,  € 37,50, www.beeldbuisboek.nl
isbn 9789081878807

De Brandweer van de Lichtstad

De Brandweer van de Lichtstad. Peter P.F.G.H. Snellen en J.H.A.M. Pero Een kroniek van de gemeentebrandweer Eindhoven 

Een kroniek van de gemeentebrandweer Eindhoven. Met aandacht voor organisatie, materieel en brandbestrijding. I ruim 200 zw/w foto's. Uitgave 1992
ISBN 9789070674090 ISBN 90-70674-09-2

Eindhoven, city of light / Eindhoven Lichtstad

Eindhoven, city of light / [essay Piet Beekman ; vert. Howard Turner ; eindred. Rik van Stiphout]
Medewerker: Piet H. Beekman; Howard Turner; Rik van Stiphout, cop. 2007, Uitgever: Gemeente Eindhoven
Verschenen t.g.v. de LUCI Annual General Meeting 2007 in Eindhoven. - Tekst in het Nederlands en Engels
205 pagina's, foto's,  ISBN: 978-90-806515-3-1 (geb.)

Stadbeeld Eindhoven
visies en verhalen

Veranderende denkbeelden over kunst in de openbare ruimte nopen gemeenten om nieuwe ideeën over het onderwerp te genereren. Zo ook in Eindhoven: de Gemeente Eindhoven heeft de commissie Stadbeeld ingesteld die op ongebruikelijke wijze kunstenaars, architecten en vormgevers prikkelt om op bepaalde gebieden in de stad te reageren. Het boek Stadbeeld Eindhoven gaat in op de motieven en achtergronden van zo'n aanpak. In de inleiding wordt ingegaan op vragen als: wat is het domein van beeldende kunst binnen de alledaagse openbare ruimte, hoe kan stedelijke cultuur gevitaliseerd worden, hoe kan de urbane planning door middel van nieuwe denkbeelden worden geïnspireerd, etc. In een afsluitend essay worden verschillende begrippen over stad, stedelijkheid en beeldvorming door Ton Verstegen onder de loep genomen en zoekt hij naar de strategische betekenis van beelden (kunst, vormgeving) voor de stedelijke ruimte. Het Eindhovense project biedt behalve de weergave van een spannende samenwerking tussen verschillende disciplines, tal van ideeën en aanknopingspunten voor creatieve bestuurders en ontwerpers in andere steden. Uitgave: Nederlands Architectuurinstituut, Rotterdam. 1999, Redactie: Ton Verstegen,
Wim Cuyvers (1958-); Ton Verstegen (1944-); Sjaak Langenberg (1968-), 99 pagina's
ISBN 90-5662-106-8 / 9789056621063

Eindhoven vanuit de lucht

De wereld ziet er van bovenaf veel rustiger uit. Dit wordt eens te meer duidelijk als u een blik werpt op de prachtige foto’s in dit boek. Bekijk Eindhoven vanuit een andere dimensie en zie hoe het zich heeft ontwikkeld door de eeuwen heen.
Elke foto is een uniek beeld van een wijk, straat of gebouw. Het oude centrum, de aanbouw, de ontwikkeling, alles is te herkennen. De belangrijkste kenmerken van Eindhoven ontbreken dan ook niet in dit boek. De vele architectuur waaronder de Witte Dame, het oude Philipsterrein, het Van Abbemuseum, het Philips Stadion, de Dommel, het Evoluon, maar ook de bijzondere woonwijken zijn sterk vertegenwoordigd. Zie hoe de mens zich beweegt tussen soms zeer verrassende structuren van gebouwen, wegen en groen.
De ruim 130 foto’s worden toegelicht door korte informatieve teksten. Een uitgebreid register geeft u de mogelijkheid uw favoriete plek snel op te zoeken. Een prachtig boek voor iedereen die deel uitmaakt van deze stad. Een momentopname, een zoektocht, een totaaloverzicht, een feest van herkenning.
Schrijver: Brons, Hans, Deelman, Paul
Titel: Eindhoven vanuit de lucht
ISBN: 9789078067092
Taal: Nederlands
Uitgever: RoVorm Uitgevers
Bijzonderheden: 2007, 168 pagina's, Gebonden

Eindhovens bestaan en bedrijvigheid. 

Eindhovens bestaan en bedrijvigheid. Een publikatie bij de gelijknamige expositie gehouden in het kader van de viering "Eindhoven 750 jaar stad"
Welke omstandigheden hebben er toe geleid dat een klein Brabants plaatsje, dat in 1232 stadsrechten verkreeg, zich ontwikkelde tot een stad, die in 1982 een voorname rol speelt in Nederland als industriele natie?
Aan de hand van een dertiental markante peildata uit de geschiedenis van Eindhoven worden de algemeen maatschappelijke situatie, de ontwikkeling van de nijverheid en de gevolgen die dat had voor het dagelijks leven in de stad geschetst.
Het geheel is geillustreerd met een 120-tal afbeeldingen, die een goed beeld geven van het bestaan en de bedrijvigheid in Eindhoven door de eeuwen heen.
Schrijver: Schippers, Hans
Titel: Eindhovens bestaan en bedrijvigheid.
ISBN: 9789064040115 / 9064040117
Uitgever: Bura Boeken, Eindhoven, 1982
94 pagina’s.
Inhoud: Bevat literatuuropgave. Onderzoek uitgevoerd in samenwerking met een begeleidingscommissie De ontwikkeling van de stad tot een der grootste industriesteden van het land.
Onderwerp: Eindhoven ; Sociaal-economische geschiedenis

"EINDHOVEN, portret van een industriestad"

"EINDHOVEN, portret van een industriestad"
Hans-Joachim Schröter

160 kleurenfoto's van Eindhoven en een beknopt overzicht over de geschiedenis van Eindhoven en een index .
Alle teksten zijn in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.
ISBN: 90-805027-1-5
Formaat van het boek 20x20 cm. Genaaid gebrocheerd.
Verkooprijs EUR 17,50.

de lichttoren

Fotoboek over de geschiedenis en de toekomst van de lichttoren in Eindhoven.
Titel Een icoon onthuld : de lichttoren
Auteur Tekst: Geesje van Haren
[fotogr.] Norbert van Onna
Uitgave Stichting Trudo : Eindhoven, 2009
Druk Lecturis / Eindhoven
Paginering 215 p.
Met lit. opg. - Met samenvatting in het Engels
ISBN / ISSN 978-90-803464-4-4 /

Eindhoven Hoofdstad

titel Eindhoven hoofdstad; brilliant Eindhoven
Auteur N. van Onna Tijs van den Boomen
219 p, 31 cm, hoofdzakelijk foto's AantekeningTekst in het Nederlands en Engels, vertaald door B. O'Brien
2008
ISBN10 9080354147
ISBN13 9789080354142

A day in Eindhoven / Een dag in Eindhoven

Titel A day in Eindhoven / Een dag in Eindhoven
Auteur Norbert van Onna Bijdrage Edwin van Onna
Uitgever Archehov, Veldhoven, 2014, 96 pagina's 24 cm, ISBN 9789082152319

Eindhoven 750 jaar stad : 1232 - 1982 

Titel Eindhoven 750 jaar stad : 1232 - 1982
Auteur(s) Programmacommissie Eindhoven 750 jaar Stad
J.F.L. Zeelen
Secretariaat van de Programmacommissie Eindhoven 750 jaar stad. Voorzitter: J. F. L. Zeelen
Hoofdafdeling Voorlichting en Representatie van de gemeente Eindhoven

Impressum Eindhoven : Programmacommissie Eindhoven 750 jaar stad, 1981
Collatie 136 p. : ill. ; 28 cm.
Annotatie Met reg.

Eindhoven van dag tot dag 1944-1999

Titel Eindhoven van dag tot dag 1944-1999 / deel Compleet /
red.: Siebrand Krul ... etc
"Paul Mijksenaar [samenst.]
Genre Regionalia: regionale cultuur
ISBN 9040008434
Uitgever Waanders
Prijs € 80,09

Streekarchief Regio Eindhoven 487 p, 33 cm

Eindhoven "town with drive"

EINDHOVEN - Netherlands - town guide from 1959
Small brochure, in English, promoting the Dutch town of Eindhoven. Produced in August, 1959 when the population was 165,000.

Has 20 pages and measures approximately 120 x 170 mm when closed.

De bevrijding van Eindhoven

Bij de vijftigste verjaardag van de bevrijding van Eindhoven, september 1994, verschijnt een herdruk van het boek over deze gebeurtenis. Die bevrijding vormde een onderdeel van operatie 'Market Garden', waarmee de geallieerden - naar weldra bleek tevergeefs - nog voor de winter van 1944-'45 een doorbraak trachtten te forceren in de Duitse verdediging. Die poging strandde bij Arnhem. Karel Margry beschreef als jong historicus in 1982 de bevrijding van Eindhoven en omgeving zeer gedetailleerd, op basis van literatuur, documentatie en gesprekken. De herdruk uit 1994 is op hoofdpunten ongewijzigd. De tekst is vlot, met uiteraard een sterk accent op het militaire aspect. Het relaas wordt versterkt door bijna 200 foto's, voorzien van Nederlands- en Engelstalige onderschriften, die hun eigen verhaal vertellen. Interessant voor inwoners van Oost-Brabant en voor velen, voor wie de Tweede Wereldoorlog nimmer een afgesloten hoofdstuk vormt.
De bevrijding van Eindhoven : operatie Market Garden, september 1944
Auteur(s) Karel Margry
Impressum Eindhoven : Lecturis, [1982]
Collatie 120 p. : ill. ; 30 cm
Annotatie Met lit. opg.
ISBN 0 70108 23 2

De Canon Van Eindhoven
van zandvlakte tot Brainport

Onder een tweehoofdige redactie dragen zes auteurs bij aan deze populair-wetenschappelijke geschiedenis van Eindhoven. In zeven chronologisch gerangschikte hoofdstukken komen 23 karakteristieke elementen of iconen uit het verleden aan bod; een algemene samenvatting vormt het sluitstuk. Het boek is fraai uitgegeven, bevat een verantwoording van de vele illustraties in zwart-wit en kleur, biedt per onderwerp enige literatuur en een verwijzing naar te bezoeken plaatsen. Er is echter geen index van personen, zaken en/of plaatsen noch een notenapparaat aanwezig. Naar het voorbeeld van de Canon van Nederland wil dit werk de belangrijkste onderwerpen uit de plaatselijke historie aan de burgers aanreiken. Daarom is het interessant voor wie zich bij de stad betrokken (willen) voelen, voor nieuwe inwoners en voor degenen die professioneel of anderszins belangstelling hebben voor lokale geschiedenis.
Auteur: H. Schippers
253 pagina's
isbn 9789086801275
maart 2009

Eindhovens Verborgen Verleden

De panden van voor 1900, hun geschiedenis, de bewoning, de eigenaren
Hoewel Eindhoven al in 1232 stadsrechten kreeg is slechts een tiental eeuwenoude panden in de binnenstad bewaard gebleven. Diverse oorlogen en stadsvernieuwingen hebben een zware tol geëist. Het winkelende publiek heeft geen weet van die oude panden omdat ze bijna allemaal achter moderne gevels verborgen zijn. Opmerkelijk is het grote aantal aanwezige panden dat in de tweede helft van de 19de eeuw is gebouwd. In veel van die panden zijn nog sporen uit een ouder verleden te herkennen. Helaas worden ook deze panden continu in hun bestaan bedreigd!
In dit boek, dat rijkelijk voorzien is van fotomateriaal, vertellen vader en zoon Hüsken het verhaal van een groot aantal oude, nog bestaande panden in het centrum van Eindhoven. Het verleden komt weer tot leven door de mix van bouwhistorie, geschiedenis, vele inwoners en het nog bescheiden bedrijfsleven. Niet alleen de beroemdheden uit het verleden, maar ook de gewone mensen uit de opgelopen decennia komen aan bod.

Vader (Jos) en zoon (Bauke) Hüsken houden zich al meer dan 15 jaar intensief bezig met de geschiedenis van Eindhoven. Beiden zijn bestuurslid van de Van Abbestichting, een stichting die zich onder andere inzet voor de bescherming en het behoud van bijzondere en cultuurhistorische bebouwing in Eindhoven.
Auteur: J. Husken B. Husken
Co-auteur: B. Husken
Uitgever: Schuyt Inzake Just Publishers
238 pagina's
Isbn 9789059940536
september 2006

Beginnen in Eindhoven

Beginnen in Eindhoven; allochtoon ondernemersinitiatief in de negentiende eeuw door F.J.M. van Puijenbroek. Beginnen in Eindhoven is er het resultaat van. Daarin probeert hij aan te tonen welke betekenis, zowel in aantal als kwalitatief, de niet uit Eindhoven en onmiddellijke omgeving afkomstige ondernemers hebben gehad bij de ontwikkeling van Eindhoven als industrieel centrum zo tussen 1840 en 1910.
De plaats had al enig belang als handelsknooppunt en door de vestiging van regionale bestuursinstellingen, zoals bijvoorbeeld de tot 1877 fungerende rechtbank.
Eventuele nieuwe ondernemers konden dus aanknopen bij een bestaande traditie. Die was er in de eerste plaats in de textielnijverheid. Honderden boeren en landarbeiders en hun gezinsleden in Eindhoven zelf en in de omliggende  dorpen Stratum, Gestel, Strijp,
Woensel en Tongelre werkten van oudsher voor Einhovense 'entrepreneurs'. Die leverden de ruwe wol, linnen of katoen aan de spinners en spinsters. Vervolgens kochten zij of anderen het garen op en lieten daarmee de wevers hun karig stukloon verdienen. Deze proto-industrie was vooral in
handen van autochtone entrepreneurs.
Lees verder in Delper NRC  02-04=1984 
Verschenen 1985 305 pagina's, ill, 25 cm
ISBN 9064040184 

100 jaar PSV

In 1913 was de geboorte van een van de toonaangevende eredivisieclubs van Nederland: de Philips Sport Vereniging. Nu, honderd jaar later, viert PSV dit bijzondere jubileum. 
Het officiële jubileumboek 100 jaar Philips Sport Vereniging doet precies wat het belooft: de lezer meenemen in de geschiedenis van een eeuw PSV in Eindhoven. De historie begint bij Anton Philips die zijn medewerkers 'actieve recreatie' wil bieden. Dat leidt in eerste instantie tot Philips Elftal en in 1913 tot Philips Sportvereeniging. Pas na vijftien jaar zijn bij die club ook sporters welkom die niet bij het bedrijf werkzaam zijn. Het historische gedeelte komt goed tot zijn recht door de rustige opmaak en de mooie foto's in zwart-wit. Als het verhaal verder gaat en de plaatjes kleur krijgen, wordt duidelijk waarom PSV zo'n bijzondere club is. Met belangrijke nationale en internationale successen (Uefa Cup in '78, tien jaar later Europa Cup) en bijzondere spelers die er speelden: van Coen Dillen tot Jan van Beveren en van Romario tot Mark van Bommel. Het verhaal loopt tot het eeuwfeest dat in 2013 groots werd gevierd in Eindhoven. Achterin feiten over die spelers en seizoensresultaten. Auteurs: Frans van den Nieuwenhof en Jeroen van den Berk
368 pagina's, november 2013
 ISBN 9789067970310

Cityplan Eindhoven (1967-1970)

Het Cityplan Eindhoven (1967-1970) van de architecten Van den Broek en Bakema was een gedurfde poging om het Eindhovense stadscentrum te transformeren. Het belangrijkste onderdeel ervan was een 400 meter lang en 40 meter hoog ruggengraatgebouw. De massaliteit van het plan wekte echter in de tijd van `teach ins' en inspraak grote weerstand bij delen van de burgerij. Ondanks concessies van de ontwerpers werd het ten slotte niet uitgevoerd. De betekenis van het Cityplan is echter groot, onder meer omdat het bijdroeg aan de theoretische discussie over stedenbouwkunde en architectuur. Het denken over de stad in termen van `tabula rasa', lineair en productmatig sloeg om naar organisch, historisch en meerlagig.
Het plan introduceerde een omwenteling van een rechtlijnige, productmatige werkwijze naar een meer organische aanpak voor stedenbouwontwikkeling. Hiermee markeert het boek een bijzonder moment in de architectuurgeschiedenis. In de publicatie is het onderzoek vastgelegd van de faculteiten Technologie Management en Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven, gesteund door de gemeente Eindhoven en het Van Abbemuseum.
135 pagina's, oktober 2007, Auteurs: Hans Schippers en J. Bosman met co-auteur: K. Doevendans.
ISBN 9789057305290 

Titels zonder cover

==================
Ruim 1000 boeken in de overzichtslijst op www.eindhoveninbeeld.com
http://www.eindhoveninbeeld.com/UserFiles/files/Bibliotheek/Bib23032016.pdf
==================

Titel Het ontstaan van Groot-Eindhoven, 1890 - 1920 : spanningen tussen bevolking en materieel bestaan
Auteur(s) F.A.M. Messing

Impressum Tilburg : Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1980
Collatie XXVIII, 203 p. : ill. ; 24 cm
Annotatie Met reg. en lit.opg.

=========


Titel: Eindhoven muziekstad / tekst: Marcel van Helmond ... [et al.] ; red.: Jan van Oorschot, Frans Krämer
Auteur:M.W.A.M. (Marcel) van Helmond ; Johannes Martinus Petrus van Oorschot (1938-)
Jaar: cop. 1992
Uitgever: Hapert [etc.] : Kempen Pers
Annotatie:ill
Uitg. ter gelegenheid van de opening van het 'Muziekcentrum Frits Philips' in Eindhoven op 2 sept. 1992
Omvang:211 p
Formaat:29×29 cm
ISBN: 90-74271-13-8 geb. : f. 100.-, 90-74271-17-0 geb. (luxe-ed.)

Samenvatting:
Uitg. ter gelegenheid van de opening van het 'Muziekcentrum Frits Philips' in Eindhoven op 2 sept. 1992. - Overzicht van de geschiedenis van de muziekbeoefening in Eindhoven en van de totstandkoming van het aldaar gevestigde Muziekcentrum Frits Philips.

Recensie:
Bij gelegenheid van de opening van het 'Muziekcentrum Frits Philips' te Eindhoven verscheen dit fraaie, imponerende boek. Het behandelt de muziekbeoefening in Eindhoven sinds 1900, beschrijft beknopt de geschiedenis van het Brabants Orkest, laat de ontwikkeling bij Philips zien van de eerste radio's en grammofoons tot de CD en zegt ook iets over de daar gemaakte elektronische muziek. Maar vooral gaat men zeer uitvoerig in op de bouw en inrichting van het nieuwe Muziekcentrum en het daarin gebouwde symfonische orgel. De teksten zijn vaak wel erg beknopt en doen soms verlangen naar meer; de talloze illustraties, waarvan de meeste in kleur, maken van dit boek, dat vooral een grote reclame voor Philips is, een ronduit schitterend kijk- en snuffelboek.

==================


Oorschot, J.M.P. van
Eindhoven : een samenleving in verandering / J.M.P. van Oorschot . Dl. 1. 1810-1920
Uitgave: Eindhoven : Gemeente Eindhoven, 1982. - 495 blz. : afbn., krtn., plgrn.; 4. - 9090003185


Titel Eindhoven
Auteur(s) Martien Coppens
Lambert Tegenbosch

Impressum Eindhoven : Lecturis, 1962
Collatie 101 p. : foto's ; 30 cm

Titel Eindhoven een halve eeuw
Auteur(s) Martien Coppens
Jan-Willem Overeem

Impressum Eindhoven : Lecturis, [1970?]
Collatie 118 p. : ill. ; 31 cm


Titel Het lonkende licht : herinneringen aan Eindhoven tussen de jaren 1932 en 1982
Auteur(s) Martien Coppens
Frits van Griensven

Impressum Eindhoven : Lecturis, 1982
Collatie 261 p. : foto's ; 30 cm
Annotatie Met afzondelijk: Samenvatting in het Engels
ISBN 0 7010 821 6

Titel Eindhoven
Auteur(s) Lambert Tegenbosch
Martien Coppens

Impressum Eindhoven : Lecturis, [1962]
Collatie 108 p. : foto's ; 31 cm

Eindhoven Centrum In Oude Ansichten
Govers, J.
Type : Hardback
Uitgever : EUROPESE BIBLIOTHEEK
Verschijningsdatum : 08/01/2001
ISBN : 9028826793

Eindhoven Gestel In Oude Ansichten
Govers, J.
Type : Paperback
Uitgever : EUROPESE BIBLIOTHEEK
Verschijningsdatum : 12/03/2002
ISBN : 9028835830

Eindhoven
door A.J.J.H. Tops en J.M.Th. Verschueren
1965, "Met literatuur opgave. en register Samengesteld in opdracht van de Directie van Vroom & Dreesman Eindhoven bij gelegenheid van de presentatie van haar vernieuwde warenhuis

 

Nieuw licht
-de wonderlijke verjonging van het Eindhovense stadhuis-

Bij gelegenheid van de opening is een prachtige fotoreportage gemaakt van het vernieuwde Stadshuis. Twee vermaarde Eindhovense fotografen, Arthur Bagen en Rens van Mierlo, bekeken ieder op eigen wijze dit bijzondere gebouw en legden dat vast in zwart/wit en kleur. Dit door de gemeente gesponsorde fotoboek is verkrijgbaar voor € 24,95. Om het te bestellen, kunt u bellen met 040-23823 33


====================


18 september 1944: de bevrijding van Eindhoven / Jo van Dongen
2e druk, Eindhoven: Lecturis, 1964
Uitg. door het Bureau Voorlichting en Publiciteit der gemeente Eindhoven.

Impressum Eindhoven : Schroeter/Schröter, 1971
Collatie [128] p. : foto's ; 20 cm
Annotatie Teksten in het Duits, Engels en Nederlands

Titel Typisch Eindhoven : [de stad en de letter]
Auteur(s) Jos Bosman
Studio De Wal
Han le Blanc

Impressum Eindhoven : Stichting Vormgeversoverleg Eindhoven, cop. 1999
Collatie 138 p. : foto's ; 16x21 cm
Annotatie Uitg. n.a.v. een tentoonstelling in Eindhoven,1999 

Titel Eindhoven : groeiende stad
Auteur(s) Martien Coppens
Frans Kortie

Impressum Eindhoven : De Pelgrim, 1954
Collatie [124] p. : foto's ; 31 cm

Titel Eindhoven door de eeuwen
Auteur(s) Jan Spoorenberg
H.A.M. de Wit

Impressum Eindhoven : Heemkundige Studiekring Kempenland, 1982
Collatie 238 p. : ill. ; 25 cm
Annotatie Met lit. opg
ISBN 0 9000 288 X 

Titel Cursus prehistorie en geschiedenis van de omgeving van Eindhoven
Auteur(s) A.D. Kakebeeke

Editie 3e bijgewerkte en aangevulde dr.
Impressum [Eindhoven] : [Gemeentearchief], 1973
Collatie 167 p. : ill. ; 22 cm
Annotatie Eerder verschenen o.d.t.: Cursus prehistorie en geschiedenis van de noordoostelijke Kempen. - 1e dr.: 1970. - Met reg.

Titel Beknopte geschiedenis van Eindhoven
Auteur(s) F.N. Smits

Editie [Fotomech. herdr.]
Impressum Eindhoven : Jonkers, 1973
Collatie 180, 228, 182 p. : ill. ; 23 cm
Annotatie Rugtitel: Geschiedenis van Eindhoven. - Oorspr. uitg.: Eindhoven : Van Piere, 1887-1889. - Bevat: Dl. 1: Van 't begin der stad - 1648. Dl. 2: Van 1648 - 1722. Dl. 3: Van 1723 - 1790. - Met lit. opg.

Titel Eindhoven verleden tijd
Auteur(s) Karel Vermeeren

Impressum Rijswijk : Elmar, cop. 1982
Collatie 143 p. : ill. ; 26 cm
Annotatie Met reg
ISBN 0 6120 2922

Titel Eindhoven in oude ansichten
Auteur Govers, J.
Genre Regionalia: regionale cultuur
ISBN 9028827161
Uitgever Europese bibliotheek
Bindwijze Gebonden
Prijs € 15,95

Titel Eindhoven Strijp in oude ansichten
Auteur Govers, J.
Genre Regionalia: regionale cultuur
ISBN 902882703X
Uitgever Europese bibliotheek
Prijs € 15,95

Titel Eindhoven Tongelre in oude ansichten
Auteur Govers, J.
Genre Regionalia: regionale cultuur
ISBN 9028835636
Uitgever Europese bibliotheek
Prijs € 15,95

Titel Eindhoven Woensel in oude ansichten
Auteur Govers, j.
ISBN 9028836004
Uitgever Europese bibliotheek
Leverbaar Dit artikel is nog niet verschenen
Prijs € 15,95