Heuvel Galerie Eindhoven

Start bouw Heuvel Galerie 1990

Het allereerste begin van de stad Eindhoven lag op een hoogte, een terp, die later "De Heuvel" werd genoemd. De naam "De Heuvel" is lang blijven bestaan en komt nu terug in het logo van het winkelcentrum "Heuvel Galerie".


Bouwput van de Heuvel Galerie

Het binnenstadsziekenhuis dat was gevestigd op dit heuvel-terrein, is verhuisd. Daardoor kon de gemeente een aanzet geven voor de start van het nieuwe winkelgebied.

Voordat de bulldozers aan het werk gingen, had eerst een team van vrijwilligers van stadsarcheoloog Nico Arts 10 maanden de tijd om de grond van het heuvel-terrein te doorzoeken naar archeologische vondsten.

Tijdens de opgraving zijn ruim 100.000 voorwerpen aangetroffen en ook fundamenten van een kasteel, dat kort voor 1420 was gebouwd als stadskasteel voor de Heer van Eindhoven. 

Stadsarcheoloog Eindhoven Nico Arts in de bouwput van Heuvel Galerei