Bevrijding Eindhoven 1944
Bevrijdingsmonumenten in Eindhoven

           

BEVRIJDINGSMONUMENT
Ontwerper: beeldengroep Paul Gregoire -
Ontwerper:
bronzen kandelaar Prof Oswald Wenckenbach
Ontwerper:fakkelzuil i.s.m. Ir. Jan van der Laan - architect
Ontwerper: tekst
Prof.dr. N. A. Donkersloot
Materiaal: brons en muschelkalk
Jaar:1954
Plaats: Stadhuisplein Eindhoven
Het bevrijdingsmonument, vervaardigd in opdracht van de gemeente Eindhoven, is op 18 september 1954 bij de herdenking van Eindhoven-10 jaar bevrijd onthuld.
De figuren die de bronzen beeldengroep vormen, stellen de burger, de soldaat en de verzetsman voor, die hun leven hebben gegeven voor de vrijheid.
Tussen de kalkstenen reliëfs in het voetstuk is de volgende tekst te lezen: Gij die hier staat - Gedenk hun dood - Hun offer groot - Voordat gij gaat.

The liberation monument, commissioned by the Municipality of Eindhoven, was unveiled on 18 September 1954 during the commemoration of Eindhoven's 10 years of liberation.
The figures forming the bronze sculpture group represent the citizen, the soldier and the resistance fighter who gave their lives for freedom.
The text between the limestone reliefs in the base reads as follows: You who stand here - Remember their death -
Their great sacrifice - Before you go.


Defilé 30 april 1959


ansichtkaart van het bevrijdingsmonument 1965 (?)

 

In 1965 Is het monument van de ene kant van het plein naar de huidige standplaats werd gesleept.
De oorlog mocht dan vijf jaar geduurd hebben, aan de totstandkoming van een monument om die periode te gedenken ging een strijd van tien jaar vooraf.
Beschuldigingen van wansmaak, een schertsvertoning en een gebrek aan stijl waren wel de minste kwalificaties om diverse ontwerpen in de prullenmand te doen belanden.
Al in mei 1945 werd door de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer het initiatief genomen om een comité te vormen voor de oprichting van een monument voor de Eindhovense oorlogsslachtoffers. Dit gezelschap schreef in 1947 een prijsvraag uit die een ontwerp van Ir. Boks met de titel “All Glorious Within” met de eerste prijs bekroonde. De jury was dan wel tevreden, bij erkende critici wekte “dit geval min of meer de zin voor humor op”. Zou het lelijkste monument van Nederland in Eindhoven komen? Na een felle pennenstrijd en heftige discussies over de vormgeving en de plaats van het monument werd door de Gemeenteraad op 23 februari 1953 het uiteindelijke ontwerp van de kunstenaar Paul Grégoire aanvaard. Eind goed al goed want Eindhoven kreeg zo een monument van een uitzonderlijke kwaliteit. Het ontwerp was technisch zo moeilijk dat het beeld in een gespecialiseerd atelier in Parijs gegoten moest worden. Transportondernemer Harry van Vroonhoven viel de
eer te beurt om met zijn truck met oplegger de bronzenbeeldengroep van de Franse Lichtstad naar de Brabantse Lichtstad te vervoeren. Prof.dr. N. A. Donkersloot, die door de burgemeester eigenhandig werd aangeschreven ontwierp de tekst:
Gij die hier staat
Gedenk hun dood
Hun offer groot
Voor dat gij gaat
De bronzen kandelaar werd ontworpen door prof. Wenckebach. Het monument werd tijdens een ontroerende plechtigheid op 18 september 1954 door burgemeester Kolfschoten onthuld.
Bron: www.rhc-eindhoven.nl

 

MONUMENT VOOR DE GEVALLENEN

Ontwerper:Fred Carasso
Materiaal:
brons - graniet
Jaar: 1950
Waar: Philipscomplex Glaslaan
Eindhoven (niet toegankelijk voor publiek)

De N.V. Philips liet dit monument vervaardigen ter nagedachtenis aan vier werknemers, die door de bezetter werden gefusilleerd, nadat zij met vele anderen het werk hadden neergelegd als spontaan protest tegen het afvoeren van Joodse collega's door de bezetter. Ook andere gevallenen worden met dit monument herdacht, getuige de vermelding van een groot aantal namen op het monument van mensen die hun leven lieten in de viif oorlogsjaren.

Boven deze namen staat de tekst: 1940 - Aon onze gevallenen - 1945.

The Philips company commissioned this monument in memory of four employees who were shot by the occupying forces after they had downed tools, along with many others, as a spontaneous protest against the deportation of their Jewish workmates by the occupiers. Others killed in action are also commemorated by this monument in the form of a long list of names of people who lost their lives during the five years of war.

The following text appears on the monument above these names: 1940 - To Our Dead - 1945.

 

3 AIRBORNEMONUMENT

Ontwerper: ir. Andre de Bock
Materiaal: brons - beton
Jaar: 1969
Waar: hoek Airbornelaan / Kennedylaan Eindhoven

De tekst op deze plaquette luidt:

Op 18 september 1944 werd Eindhoven bevrijd door de Amerikaanse 101 e Airborne Divisie. In nauwe samenwerking met het Britse tweede leger maakten het 506e regiment parachutisten en andere eenheden van deze divisie een einde aan de Duitse bezetting. Door het plaatsen van deze gedenkplaat op dit Airborne monument willen wij onze komeraden, die gesneuveld zijn bij de bevrijding van Eindhoven en de corridor, eren en uiting geven aan onze gevoelens van vriendschap en waardering voor het Nederlandse volk. 18 September 1969            Oud-strijders van de 101 e Airborne Divisie.

The text on this plaque reads as follows:

Eindhoven was the first Dutch city to be liberated by the 101st Airborne Division. The 506th parachute infantry regiment and other units of this division entered Eindhoven and linked up with the British second army on the 18th of september 1944.

This action successfully completed the initial phase of the division's mission - the seizure of the corridor and the opening of the highway from Eindhoven to Veghel.

This memorial plaque is placed in honor of those "Screaming Eagles", who gave their lives in this campaign and as a token o f esteem and friendship for the people of the Netherlands.

18 September 1969 Veterans of the 101st Airborne Division.

EINDHOVEN

Was the first dutch city to be liberated by the 101st Airborne Division. The 506th Parachute Infantry Regiment and other units of the division entered Eindhoven and linked up with the British Second Army on the 18th of September 1944. This action successfully completed the initial phase of the division's mission - the seizure of the corridor and the opening of the highway from Eindhoven to Veghel. This memorial plaque is placed in honor of those "Sreaming Eagles", who gave their lives in this campaign and as a token of esteem and friendship for the people of the Netherlands.

Op 18 september 1944 werd Eindhoven bevrijd door de Amerikaanse 101e Airborne Divisie. In nauwe samenwerking met het Britse Tweede Leger maakten het 506e Regiment Parachutisten en andere eenheden van deze divisie een einde aan de Duitse bezetting. Door het plaatsen van deze gedenkplaat op dit Airborne-monument willen wij onze kameraden die gesneuveld zijn bij de bevrijding van Eindhoven en de corridor eren en uiting geven aan onze gevoelens van vriendschap en waardering voor het Nederlandse volk.

18 september 1969
Oud-strijders van de 101e Airborne Divisie

Placed by comrades of the 101st Airborne Division Association

Dankbaar gedenkt Eindhoven zijn bevrijders en in het bijzonder hen die hun leven gaven voor onze vrijheid.

Eindhoven gratefully commemorates the liberators and especially those, who gave thier lives for our freedom.

Rudolf E. Bolte, Charles R. Deem jr., Martin J. Dodge, John W. Kiley, James H. Moore, Frank E. Rick, Robert Vanklinken, Robert L. Cheever, Victor J. Deluca, Fred A. Gibbs, Irving F. Krom, William R. Miller, William R. Myers, John H. Stephens, James L.Davidson, Marvin J. Descant, Godfrey J. Hanson, Vernon J. Menze, Rovert J. Modracek, Willis Phillips, Francis L. Swanson